Σύμφωνα με το νόμο 4495/2017 σχετικά με τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, απλοποιούνται πολύ οι διαδικασίες σχετικά με τις επισκευές...