Η.

Να ποιος γίνεσαι όταν με εμπνέεις.

…Θέλω να σκεπαστώ με τα ατσαλοπουπουλένια μαξιλάρια της ψυχής σου.
Να πνιγώ...