Έχουν εξελιχθεί πολύ τα υλικά.
Μπορείς να σκεφτείς και τη λύση της θερμοπρόσοψης.
Εξηλασμένη πολυστερίνη πάνω στην οποία τοποθετείται οργανικός...