Πωλείται account Diamond 5 το οποίο έχει:
-όλους τους champs
-19 runes pages και σχεδόν όλα τα runes
-πολλά skin σχεδόν σε όλους τους...