Για να γίνεις δικηγόρος όχι μόνο πρέπει να έχεις τελειώσει νομική αλλά και να επιτύχεις σε γραπτές εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος.