1)Συνταγματικό Δίκαιο Μαυριά
2) Γενικές Αρχες Αστικού Γεωργιάδη
3) Ποινικό Δίκαιο. Γενικό μέρος. Μυλωνόπουλου

Επικοινωνία στο...