PDA

Επιστροφή στο Forum : Σχέδιο Νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση (Νόμος Πλαίσιο) 2011Σελίδες : [1] 2 3 4

understracker
05-07-2011, 00:19
Η τελική μορφή του νόμου πλαίσιο που ψηφίστηκε όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ είναι 27824


====================Δημοσιεύθηκε το προσχέδιο του νόμου πλαίσιο για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Μερικές επισημάνεις από το Βήμα (http://www.tovima.gr/society/article/?aid=409503):


Τριετείς σπουδές στα πανεπιστήμια και μάλιστα απαραίτητη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας για τη λήψη πτυχίου, θεσμοθετούνται με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ακόμη από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 παύει η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων με δαπάνες του Δημοσίου! Οι φοιτητές θα προμηθεύονται τα συγγράμματά τους από το Διαδίκτυο, όπου και θα βρίσκουν τις αναλυτικές σημειώσεις των διδασκόντων τους. Παράλληλα ιδρύονται επώνυμες Εδρες στα Ιδρύματα, για την αναζήτηση επιπλέον χρηματοδότησης. Επίσης προβλέπονται σπουδές σε ξένες γλώσσες, αλλαγές στην εκλογή των συμβουλίων αλλά και στην αξιολόγηση των καθηγητών.

Ο νέος νόμος αλλάζει το στάτους κβο και για τους «αιώνιους» φοιτητές, δεν αναφέρεται στο άσυλο και αφήνει, ουσιαστικά, στην ακαδημαϊκή κοινότητα «τη διαδικασία διαφύλαξης της ακαδημαϊκής ελευθερίας», προβλέπει συγχωνεύσεις ή και κατάργηση σχολών και τμημάτων, εκλογή πρύτανη μετά από διεθνή διαγωνισμό αλλά και μεγάλες αλλαγές στη χρηματοδότηση, η οποία θα βασίζεται εν πολλοίς στους ενεργούς φοιτητές.

Αναλυτικά, προβλέπονται στον νέο Νόμο - Πλαίσιο:

Αιώνιοι φοιτητές

- Δύο κατηγορίες φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι ενεργοί που εγγράφονται κανονικά και δεν έχουν υπερβεί τα ενδεικτικά έτη σπουδών του προγράμματος που παρακολουθούν συν 2 έτη και οι μερικής φοίτησης (π. χ. εργαζόμενοι) με χρόνο σπουδών διπλάσιο του ενδεικτικού για το πρόγραμμα που παρακολουθούν.

- Αν ένας φοιτητής δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή.

- Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται περισσότερο από 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης.

Ασυλο

- Δεν αναφέρονται σε κανένα σημείο του νόμου οι λέξεις «ακαδημαϊκό άσυλο». Αντ’ αυτού αναφέρεται ότι στα ΑΕΙ κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία καθώς και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, υπεύθυνος για την τήρηση των οποίων είναι ο πρύτανης. Με τον οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται η διαδικασία διαφύλαξης της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

- Βασική ακαδημαϊκή μονάδα των πανεπιστημίων είναι η Σχολή, ενώ καταργούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα. Η Σχολή οργανώνει προγράμματα σπουδών, αναθέτει την υλοποίησή τους σε ομάδες διδασκόντων και απονέμει τα αντίστοιχα πτυχία, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό του ιδρύματος.

Καλλικράτης άμεσα!

- Οι βάσεις για την κατάργηση και το κλείσιμο πανεπιστημιακών τμημάτων «μπαίνουν» με το νέο νομοσχέδιο κι εντάσσονται στο σχέδιο του υπουργείου Οικονομίας. Οπως αναφέρεται σ’ αυτό «η ίδρυση, κατάργηση, κατάτμηση ή συγχώνευση σχολών και ιδρυμάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και
δυνατότητες της εθνικής οικονομίας και τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό. Απαγορεύεται η μεταστέγαση ιδρύματος ή σχολής εκτός της έδρας τους, καθώς και η μεταφορά της στην Αθήνα». Αναφέρεται ακόμη ότι τα «Α. Ε. Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση σύμφωνα με το άρθρο αυτό, υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Α. Ε. Ι. Σε περίπτωση κατάτμησης ή κατάργησης ιδρύματος, τα θέματα της παρούσας παραγράφου ρυθμίζονται με το σχετικό προεδρικό
διάταγμα».

Διοίκηση Ιδρύματος

- Συμβούλιο Ιδρύματος, αποτελούμενο από 15 μέλη (9 σε μικρά ιδρύματα). Επτά εκλεγμένα εσωτερικά μέλη, επτά εξωπανεπιστημιακά και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών. Ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται από τα εσωτερικά μέλη, με φανερή ψηφοφορία και αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων.
- Μετά από διεθνή διαγωνισμό, ο πρύτανης εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία, με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών του Συμβουλίου.
- Η θητεία του πρύτανη μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με απόφαση του Συμβουλίου, με τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης. Δεν επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων πρύτανη από το ίδιο πρόσωπο για τρεις συνεχείς θητείες.
- Η ίδια διαδικασία τηρείται στους κοσμήτορες Σχολών.

Αξιολόγηση

- Σε κάθε Ιδρυμα υπεύθυνη για την αξιολόγηση είναι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (που υπήρχε ήδη όμως από τον προηγούμενο Νόμο και σε ελάχιστα Ιδρύματα ιδρύθηκε).

- Οι αναπληρωτές καθηγητές των Α. Ε. Ι., των οποίων η υπηρεσία έχει υπερβεί τα οκτώ έτη, καθώς και οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας αξιολογούνται κάθε πέντε χρόνια ως προς το ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διδακτικό και επιστημονικό έργο τους από επιτροπές αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των ως άνω καθηγητών των Πανεπιστημίων και των Τ. Ε. Ι. πραγματοποιείται από επιτροπές που αποτελούνται από πέντε καθηγητές πρώτης βαθμίδας άλλων Πανεπιστημίων ή Τ. Ε. Ι. αντίστοιχα, του εσωτερικού και του εξωτερικού.

- Σε περιπτώσεις εξαιρετικά αρνητικής αξιολόγησης μόνιμων καθηγητών, είναι δυνατόν, με απόφαση που λαμβάνεται από την οικεία κοσμητεία κατόπιν εισήγησης του κοσμήτορα, να μην τους επιτρέπεται εφεξής: α) να συμμετέχουν σε επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, β) να διδάσκουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα και γ) να επιβλέπουν και να εξετάζουν διδακτορικές διατριβές. Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία αξιολόγησης επαναλαμβάνεται το αργότερο σε τρία έτη, εκτός αν ο καθηγητής ζητήσει να αξιολογηθεί νωρίτερα.

- «Συμβόλαια» προβλέπονται με καθηγητές του εξωτερικού που μπορούν να διδάξουν σε πανεπιστήμια της Ελλάδος.

- Καταργούνται οι λέκτορες και η μονιμοποίηση πανεπιστημιακών γίνεται στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Οι επίκουροι καθηγητές εκλέγονται για τετραετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μία ύστερα από κρίση.

- Σπουδές σε 3 κύκλους (τριετής ο πρώτος εάν το επιλέξουν τα Ιδρυματα, 5 έτη με τις μεταπτυχιακές σπουδές και 8 με τις διδακτορικές).

- Εκλογές καθηγητών. Η επιλογή και η εξέλιξη των καθηγητών όλων των βαθμίδων γίνεται από ειδικές επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από επτά καθηγητές, ή και αναπληρωτές καθηγητές σε περίπτωση κρίσης για τις βαθμίδες του επίκουρου ή αναπληρωτή, με έργο ίδιο ή συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό εξέλιξη καθηγητή αντίστοιχα. Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών είναι είτε καθηγητές άλλου Α. Ε. Ι. της ημεδαπής και ομοταγούς Α. Ε. Ι. του εξωτερικού είτε αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύματος της αλλοδαπής.

Χρηματοδότηση

- Ιδρύεται νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας για την αξιοποίηση των οικονομικών των ΑΕΙ (αξιοποίηση περιουσίας, κονδύλια και ερευνητικά προγράμματα). Η δημόσια χρηματοδότηση θα συνεχίσει να κατανέμεται ως σήμερα με κριτήρια όμως τους ενεργούς φοιτητές και το μέγεθος του κάθε ιδρύματος, ενώ «μπόνους» θα δίνονται σε περιπτώσεις αυξημένων επιδόσεων.

- Αν δεν καταρτιστούν 4ετείς προγραμματικές συμφωνίες από Ιδρύματα με την Πολιτεία (προβλέπεται από προηγούμενο νόμο), θα αναστέλλεται η χρηματοδότησή τους.
Καλοχώνευτο... :-(

bujar
05-07-2011, 00:46
Αν καποιος δουλευε για 4 χρονια συνολο και μαλιστα καποια απο αυτα 8ωρο (εννοειται αποδεδειγμενα με ενσημα), αλλα πλεον δεν εργαζεται και εχει υπερβει το ν + 2 ? Σε ποια κατηγορια εμπιπτει? Εχει ακουσει κανεις τιποτα?

Savael
05-07-2011, 00:47
Κάπου πήρε το μάτι μου στα forums εδώ ότι ο νέος νόμος πλαίσιο δεν πιάνει τους ήδη εγγεγραμμένους

bujar
05-07-2011, 00:49
Κάπου πήρε το μάτι μου στα forums εδώ ότι ο νέος νόμος πλαίσιο δεν πιάνει τους ήδη εγγεγραμμένους

Ευχαριστω! (εχασα την μπαλα με τοσα νηματα)

// Οκ το ειδα και εγω. Ελπιζω να το τηρησει. Οσο για τον παλιο νομο


Άρθρο 14 του Ν. 3549/2007
Ανώτατη διάρκεια φοίτησης – Τριμελείς εξεταστικές επιτροπές

1.
α) Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στις προπτυχιακές σπουδές δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, προσαυξανόμενο κατά 100%. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή με απόφαση της Συγκλήτου για τα Πανεπιστήμια και της Συνέλευσης για τα Τ.Ε.Ι., ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και σχετική αίτηση φοιτητή ή σπουδαστή, η παράταση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης του αιτούντος, μέχρι δύο (2) εξάμηνα.

β) Οι φοιτητές ή σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν θα προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές ή σπουδαστές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές ή σπουδαστές επανέρχονται στο Τμήμα.

γ) Μετά την πάροδο της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, ο φοιτητής ή σπουδαστής θεωρείται ότι έχει απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα. Για την απώλεια της φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα, στα οποία ο φοιτητής ή σπουδαστής έχει εξεταστεί επιτυχώς.

δ) Οι φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι εγγεγραμμένοι σε Α.Ε.Ι. της χώρας και δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου αυτού αριθμού εξαμήνων και πέραν αυτού επί πέντε (5) επιπλέον ακαδημαϊκά έτη. Φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν ήδη συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους επί πέντε ακόμη ακαδημαϊκά έτη, αρχόμενα από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη του παρόντος νόμου.

ε) Φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν ήδη υπερβεί το παραπάνω ανώτατο όριο φοίτησης, καλούνται εγγράφως από το οικείο Α.Ε.Ι. να δηλώσουν εγγράφως εάν επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους. Σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους επί πέντε (5) ακόμη ακαδημαϊκά έτη, αρχόμενα από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Διαφορετικά διαγράφονται από τα μητρώα του οικείου Α.Ε.Ι. και στερούνται της φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας. Για την απώλεια της φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής ή σπουδαστής έχει εξεταστεί επιτυχώς.
2.
Για τους φοιτητές ή σπουδαστές που θα εγγραφούν με οποιονδήποτε τρόπο σε ΑΕΙ της χώρας από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν επιτρέπεται η επιλογή και εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων αν δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε υποχρεωτικά μαθήματα κατωτέρων εξαμήνων, η γνώση των οποίων, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση των οικείων Τομέων, είναι επιστημονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και το αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.
3.
α) Μετά από αποτυχία στην εξέταση υποχρεωτικού μαθήματος της προηγούμενης παραγράφου, η γνώση του οποίου είναι επιστημονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων, ο φοιτητής ή σπουδαστής έχει το δικαίωμα εγγραφής στο ίδιο μάθημα σε επόμενο εξάμηνο. Εφόσον αποτύχει στην εξέταση του τέλους του εξαμήνου, έχει το δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται εγγράφως ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν την εξέταση, να εξεταστεί στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου από τριμελή εξεταστική επιτροπή, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν ως εξεταστές μέχρι δύο μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. αντιστοίχως, ομοειδούς Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.
β) Αν ο φοιτητής ή σπουδαστής αποτύχει στην εξέταση και ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής υποχρεωτικού μαθήματος της προηγούμενης παραγράφου, η γνώση του οποίου είναι επιστημονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων, μπορεί να συνεχίσει να εγγράφεται στο μάθημα αυτό και σε επόμενα εξάμηνα, χωρίς να δικαιούται να επιλέξει και να εξεταστεί σε μαθήματα ανωτέρων εξαμήνων που προϋποθέτουν επιτυχή εξέταση στο υποχρεωτικό αυτό μάθημα.
4.
Επιτρέπεται η χορήγηση του πτυχίου σε φοιτητές ή σπουδαστές που πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης του πτυχίου και έχουν συμπληρώσει επτά ή εννέα ή έντεκα εξάμηνα φοίτησης, ανάλογα αν ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου είναι οκτώ ή δέκα ή δώδεκα εξάμηνα σπουδών αντίστοιχα.
5.
Οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.

understracker
05-07-2011, 00:57
Ο νόμος αυτός θα ισχύσει για αυτούς που θα εγγραφούν από το νέο ακαδημαϊκό έτος από τότε που θα ψηφιστεί (αν ψηφιστεί ή δεν αλλάξει στην πορεία). Αυτό που θα αλλάξει για όλους είναι το Πρόγραμμα Σπουδών και λογικά θα ισχύσουν μεταβατικές διατάξεις για τους παλιούς.


Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον
ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για τη λήψη του πτυχίου εξαμήνων, σύμφωνα
με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξανόμενων κατά
τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές, προκειμένου να εγγραφούν στα εξάμηνα,
πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον
Οργανισμό.

Από αυτό συμπεραίνω ότι είναι στην ευχέρεια του Πανεπιστημίου να ορίσει ότι δεν βάζει κανένα όριο φοίτησης και όσοι διαγράφονται να διαγράφονται πολύ απλά επειδή παράτησαν την σχολή (που γίνεται by default από τον νόμο) και δεν εγράφησαν σε 2 συνεχόμενα εξάμηνα. Αν και μου μυρίζει εγκύκλιος εδώ.


Κάθε ίδρυμα αποτελείται από σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές
διοικητικές και ακαδημαϊκές μονάδες, όπως ορίζεται στον Οργανισμό του. Η
σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει
τη διεπιστημονική και διακλαδική προσέγγιση και επικοινωνία τους και τον
αναγκαίο για τη διδασκαλία και έρευνα συντονισμό τους. Η σχολή οργανώνει
προγράμματα σπουδών, αναθέτει την υλοποίησή τους σε ομάδες
διδασκόντων και απονέμει τα αντίστοιχα πτυχία, κατά τα οριζόμενα στον
Οργανισμό του ιδρύματος.

Η Σχολή Θετικών Επιστημών θα γίνουμε μια μεγάλη παρέα και θα κάνουμε μαθήματα όλοι μαζί. :grouphug:
Επίσης θα κάνουμε την Φυσικών των φυσικών και την Χημεία των χημικών επειδή εμείς οι Πληροφορικοί πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτά και θα τρέχουμε στα αμφιθέατρα του Μαθηματικού, Φυσικού και Χημικού αντίστοιχα όπως παλιά. :sleep:

Υ.Γ.
http://cgi.ebay.com/7-0-TFT-E-BOOK-READER-ebook-PDF-DOC-MP3-MP4-RMVB-4GB-/250827746500?pt=AU_Tablets&hash=item3a667facc4

Βλέπω να γίνονται ανάρπαστα από το 2014 και μετά.

Synthelectric
05-07-2011, 01:04
Ξαναλέω και εδώ οι παλιοί μη φοβάστε ιδιαίτερα και αν παρόλα αυτά σας έχει κοπεί η ανάσα ή σας πιάνει κόψιμο από την αγωνία, πάρτε τηλ τον πρόεδρο του τμήματος και θα σας φύγει.. Μην ανησυχείτε!!!! Δεν κάνω πλάκα. Η γραμματεία ( αν και η κοκκινομάλα το παίζει εξουσία λίγο αυτές τις μέρες σε σχετικές ερωτήσεις) δεν ξέρει δεν απαντά λέει και προωθεί και αυτή για πρόεδρο.

oldboy
05-07-2011, 03:32
αυτος ο νόμος πότε θα ψηφιστεί?
δηλαδή αυτους που δώσανε τώρα πανελλήνιες θα τους πιάσει σίγουρα ή μπορεί και να την γλιτώσουνε και να μην τους πιάσει??

understracker
05-07-2011, 04:19
αυτος ο νόμος πότε θα ψηφιστεί?
δηλαδή αυτους που δώσανε τώρα πανελλήνιες θα τους πιάσει σίγουρα ή μπορεί και να την γλιτώσουνε και να μην τους πιάσει??

Η τυπική έναρξη ισχύος ενός νόμους είναι 15 ημέρες μετά την ανακοίνωσή του στη εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Θέλουν να τον περάσουν μέσα στο καλοκαίρι οπότε πιστεύω ότι αν αυτό πραγματοποιηθεί τότε θα ισχύσει για τους εισακτέους του 2011 (φετινούς).

damian
05-07-2011, 15:44
Άρθρο 14 του Ν. 3549/2007
Ανώτατη διάρκεια φοίτησης – Τριμελείς εξεταστικές επιτροπές

1.
α) Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στις προπτυχιακές σπουδές δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, προσαυξανόμενο κατά 100%. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή με απόφαση της Συγκλήτου για τα Πανεπιστήμια και της Συνέλευσης για τα Τ.Ε.Ι., ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και σχετική αίτηση φοιτητή ή σπουδαστή, η παράταση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης του αιτούντος, μέχρι δύο (2) εξάμηνα.

β) Οι φοιτητές ή σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν θα προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές ή σπουδαστές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές ή σπουδαστές επανέρχονται στο Τμήμα.

γ) Μετά την πάροδο της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, ο φοιτητής ή σπουδαστής θεωρείται ότι έχει απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα. Για την απώλεια της φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα, στα οποία ο φοιτητής ή σπουδαστής έχει εξεταστεί επιτυχώς.

δ) Οι φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι εγγεγραμμένοι σε Α.Ε.Ι. της χώρας και δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου αυτού αριθμού εξαμήνων και πέραν αυτού επί πέντε (5) επιπλέον ακαδημαϊκά έτη. Φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν ήδη συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους επί πέντε ακόμη ακαδημαϊκά έτη, αρχόμενα από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη του παρόντος νόμου.

ε) Φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν ήδη υπερβεί το παραπάνω ανώτατο όριο φοίτησης, καλούνται εγγράφως από το οικείο Α.Ε.Ι. να δηλώσουν εγγράφως εάν επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους. Σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους επί πέντε (5) ακόμη ακαδημαϊκά έτη, αρχόμενα από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Διαφορετικά διαγράφονται από τα μητρώα του οικείου Α.Ε.Ι. και στερούνται της φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας. Για την απώλεια της φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής ή σπουδαστής έχει εξεταστεί επιτυχώς.
2.
Για τους φοιτητές ή σπουδαστές που θα εγγραφούν με οποιονδήποτε τρόπο σε ΑΕΙ της χώρας από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν επιτρέπεται η επιλογή και εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων αν δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε υποχρεωτικά μαθήματα κατωτέρων εξαμήνων, η γνώση των οποίων, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση των οικείων Τομέων, είναι επιστημονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και το αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.
3.
α) Μετά από αποτυχία στην εξέταση υποχρεωτικού μαθήματος της προηγούμενης παραγράφου, η γνώση του οποίου είναι επιστημονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων, ο φοιτητής ή σπουδαστής έχει το δικαίωμα εγγραφής στο ίδιο μάθημα σε επόμενο εξάμηνο. Εφόσον αποτύχει στην εξέταση του τέλους του εξαμήνου, έχει το δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται εγγράφως ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν την εξέταση, να εξεταστεί στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου από τριμελή εξεταστική επιτροπή, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν ως εξεταστές μέχρι δύο μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. αντιστοίχως, ομοειδούς Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.
β) Αν ο φοιτητής ή σπουδαστής αποτύχει στην εξέταση και ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής υποχρεωτικού μαθήματος της προηγούμενης παραγράφου, η γνώση του οποίου είναι επιστημονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων, μπορεί να συνεχίσει να εγγράφεται στο μάθημα αυτό και σε επόμενα εξάμηνα, χωρίς να δικαιούται να επιλέξει και να εξεταστεί σε μαθήματα ανωτέρων εξαμήνων που προϋποθέτουν επιτυχή εξέταση στο υποχρεωτικό αυτό μάθημα.
4.
Επιτρέπεται η χορήγηση του πτυχίου σε φοιτητές ή σπουδαστές που πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης του πτυχίου και έχουν συμπληρώσει επτά ή εννέα ή έντεκα εξάμηνα φοίτησης, ανάλογα αν ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου είναι οκτώ ή δέκα ή δώδεκα εξάμηνα σπουδών αντίστοιχα.
5.
Οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.


Δηλαδή οι φοιτητές που γράφτηκαν 2007-όποτε περάσει ο καινούργιος νόμος έχουν περιθώριο 2ν (σε εμάς 8 έτη) σωστά?

sisyphus
05-07-2011, 16:17
Ξαναλέω και εδώ οι παλιοί μη φοβάστε ιδιαίτερα και αν παρόλα αυτά σας έχει κοπεί η ανάσα ή σας πιάνει κόψιμο από την αγωνία, πάρτε τηλ τον πρόεδρο του τμήματος και θα σας φύγει.. Μην ανησυχείτε!!!! Δεν κάνω πλάκα. Η γραμματεία ( αν και η κοκκινομάλα το παίζει εξουσία λίγο αυτές τις μέρες σε σχετικές ερωτήσεις) δεν ξέρει δεν απαντά λέει και προωθεί και αυτή για πρόεδρο.

Ε πες μας και μας!!!! Μην παιρνουμε ολοι τον προεδρο και ρωταμε :baby:
Αναφερεσαι στην απαντηση Διαμαντοπουλου (http://www.thanos-plevris.gr/files/2010.01.05%20ΑΙΩΝΙΟΙ%20ΦΟΙΤΗΤΕΣ%20ΑΠΑΝΤΗΣΗ.pdf) σε ερωτηση Πλευρη-Αδωνη (http://www.thanos-plevris.gr/boyli/quot-aionioi-quot-foitites.html) για τους αιωνιους στη βουλη????????

Synthelectric
05-07-2011, 16:57
Loipon epeidh me trelanate me ta pm (den exw problhma alla gemise).
Δε θέλω να γράψω τι ακριβώς ειπώθηκε γιατί δε θέλω να γίνει κανένας συσχετισμός για το ποιός είμαι.
Επίσης το θέμα είναι σοβαρό.
Ο Γεωργιάδης είναι ο πρόεδρός σας.
Τηλέφωνο έχετε (πάτε στο site του τμήματος, πάτε προσωπικό ΔΕΠ, φάτσα κάρτα το εσωτερικό, και τον υπόλοιπο αριθμό από τα πρώτα ψηφία του τηλ της γραμματείας..
Αναγκασμένος να σας απαντήσει είναι.
Επίσης το ανέφερα ακροθιγώς και πιό πάνω το νόημα.
Τέλος αν δε δουν ότι μας ενδιαφέρει πώς θα καταλάβουν ότι πρέπει να βρουν λύσεις και για άλλα θέματα που θα προκύψουν;;;

giannis88
05-07-2011, 17:20
και επειδή το πε ο γεωργιάδης πάει να πει ότι θα ισχύσει?

tony_iommi
05-07-2011, 17:33
και επειδή το πε ο γεωργιάδης πάει να πει ότι θα ισχύσει?

Όχι απλά λόγω θέσης τα λόγια του έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τα δικά σου και τα δικά μου και όλων μας...

giannis88
05-07-2011, 18:03
προφανώς και τα λόγια του προέδρου τμήματος έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από του οποιουδήποτε στο τμήμα.
δεν αμφισβήτησα κάτι τέτοιο.
το αν έχουν ειλικρίνεια είναι το θέμα.

DexterGr
05-07-2011, 18:11
Είχαμε δει και το Σφηκόπουλο με τα συγγράμματα. Προφανώς ό,τι λέει ο πρόεδρος δεν είναι εγγύηση, μην είστε αφελείς 20+ χρονών μαντράχαλοι.

Synthelectric
05-07-2011, 18:32
Πάντως και το σχέδιο νόμου που διάβασα, δεν αναφέρει κάτι για τους παλιούς, σε συνέντευξη η καριόλα είπε ότι δεν αφορά ο νόμος τους παλιούς και πώς θα ισχύσει ό.τι ίσχυε πριν. Δηλαδή Γιαννάκου. Άρα 2ν. Γεωργιάδης - γραμματεία σχετικά με το 2ν λένε 2ν + 1, το οποίο προβλεπόταν από τη Γιαννάκου για ιδιαίτερες περιπτώσεις. Για το τμήμα μας και με βάση το Μ.Ο. αποφοίτησης η γραμματεία είχε επανειλημμένες φορές αναφέρει ότι θα είναι 2ν+1. Άρα 2003 και πριν όριο έθεταν το Σεπτέμβριο του 2012, 2004 όριο Σεπτέμβριο 2013 κλπ.. μέχρι το 2007 αν δεν απατώμαι που ψηφίστηκε το άλλο έκτρωμα.
Αλλά επειδή όπως λέει και ο από πάνω είμαστε 20+ πάρτε τηλ μόνοι σας. Εκθέστε απόψεις, διαβάστε το σχέδιο νόμου, διαβάστε και τον παλιό και μην ακούτε τι γράφει ο καθένας ακόμα και εγώ. :-)

MR.BEAN
05-07-2011, 19:44
καλα το ολο θεμα ειναι για τον τσοπου....Δηλαδη αν στο τελος μας εχουν μεινει 4-5 μαθηματα θα μας διαγραψουν?ενταξει για αυτους που δεν εχουν βγαλει ουτε το 50% της σχολης...αλλα για τους αλλους μαλακια μεγιστη....μας ειχαν δωσει 5 χρονια ...οκ το παιδαγωγικο το βγαζεις και σε 3(ολοι μας εχουμε δηλωσει μαθηματα παιδαγωγικου και ξερουμε)...τεφα ....κτλ....σχολες οπως το di ...μηχανικων -ηλεκτρολογων στο μετσοβιο(5 χρονια) πως στο τσοπου θα το βγαλεις στα 5....κατι πρεπει να γινει να μας ενημερωσει καποιος γιατι μερικοι ειμαστε με μια γαμημενη θηλια στο λαιμο αν θα προλαβουμε η οχι?????


στο διαλο.....:angryfire

//οκ ξεθυμανα....:cool:

jesu
05-07-2011, 20:21
Τα μάθατε; Σε 3 χρόνια τέρμα η οπισθοδρομική χαρτούρα, ο Γουτεμβέργιος πέθανε, γινόμαστε Ευρώπη, μπαίνουμε στην ψηφιακή εποχή!

Με το ΔΝΤ, καλύτερα! (http://www.youtube.com/watch?v=x3jcYgvsHZU)

lkjhg
05-07-2011, 20:26
καλα το ολο θεμα ειναι για τον τσοπου....Δηλαδη αν στο τελος μας εχουν μεινει 4-5 μαθηματα θα μας διαγραψουν?ενταξει για αυτους που δεν εχουν βγαλει ουτε το 50% της σχολης...αλλα για τους αλλους μαλακια μεγιστη....μας ειχαν δωσει 5 χρονια ...οκ το παιδαγωγικο το βγαζεις και σε 3(ολοι μας εχουμε δηλωσει μαθηματα παιδαγωγικου και ξερουμε)...τεφα ....κτλ....σχολες οπως το di ...μηχανικων -ηλεκτρολογων στο μετσοβιο(5 χρονια) πως στο τσοπου θα το βγαλεις στα 5....κατι πρεπει να γινει να μας ενημερωσει καποιος γιατι μερικοι ειμαστε με μια γαμημενη θηλια στο λαιμο αν θα προλαβουμε η οχι?????


στο διαλο.....:angryfire

//οκ ξεθυμανα....:cool:

αφου εδω λετε οτι για τους παλιους δεν ισχυει και αυτο ειναι και το λογικο και ετσι πρεπει να ειναι!και μαλακια κιολας που βαζει ακομα και το οριο του 2v(ή 2v+1).εγω οταν μπηκα στην σχολη το 2005 δεν ειχα ακουσει τιποτε για οριο!αν υπηρχε οριο θα στρωνομουν περισσοτερο,δεν θα ξεκουραζομουν τον πρωτο χρονο μετα τις πανελληνιες κτλ κτλ.και γω σαυτην την φαση ειμαι!χρωσταω 4-5 μαθηματα δυσκολα ομως.ελπιζω να τα περασω σεπτεμβρη και να τελιωσω οσο το δυνατον συντομοτερα!παντως αυτο με την διαγραφη φοιτητων ειναι μακακια.
τωρα η κυβερνηση εκτος απο ολες τις αλλες ΠΟΛΛΕΣ εγνοιες που εχουμε (με την σχολη ,τα μαθηματα,την οικονομια της χωρας,το μαυρο μελλον που βλεπουμε ολοι ,το αγχος τι θα κανουμε αυριο κτλ κτλ) τωρα οι παλιοι ψαχνομαστε και αγχονομαστε τι θα γινει,αν θα διαγραφουμε ενω οταν μπηκαμε δεν ξεραμε τιποτα τετοιο!και καλα καποιος που δεν παταει σχολη ,την εχει αφησει ,εμεις που το παλευουμε????μπηκαμε με αλλα δεδομενα πριν λιγα χρονια.τεσπα μακακιες!

οπως ρε παιδια και με την ξενη γλωσσα την πιστοποιηση που πρεπει κανεις να εχει για να παρει πτυχιο(αυτο βεβαια δεν νομιζω να ισχυει για τους παλιους αλλιως θα πεθανω).τι κουλο!πιστοποιηση σε ποιο επιπεδο?κιαν καποιος δεν του αρεσουν οι ξενες γλωσσες και απλα θελει πχ να βγαλει τα τεφα,γυμναστικη ακαδημια τι σχεση εχει η γλωσσα?τα πανω κατω εχουν ερθει γενικοτερα!και μετα ακους εκει να μην παιρνουν βιβλια!!!!!!για ποιο λογο?δεν εχει λεφτα η κυβερνηση ?εμ αφου τα φαγανε!αυτοι τα φαγανε και τα πληρωνουμε εμεις!ας μας αφησουν τουλαχιστον στην ησυχια μας!

πιστευετε οτι θα γινουν απεργιες ειτε απο την μερια φοιτητων ειτε απο την μερια των καθηγητων?

lkjhg
05-07-2011, 20:33
ενα δευτερο πολυτεχνειο χρειαζετε!να ξεσηκωθει ο κοσμος και μην πω τι να κανει!λιγη δικαιοσυνη ,ετσι για αλλαγη!να τους δικασουν γαι τις μιζες που εχουν παρει τοσα χρονια.να κατασχεθουν απο ολους τους υπουργους σπιτια ,τραπεζικοι λογαριασμοι,ολα.να μην εχουν τιποτα!μετα να τους πεταξεις και να ζουν με 500 ευρω!
και φυσικα να φυγουν απο την κυβερνηση και να κυβερνησουν ανθρωποι με ηθος,εντιμοι καταρχην και δευτερον με γνωσεις και σπουδες και τελος να μην ειναι επαγγελματιες πολιτικοι!

αυτο με ενα θαυμα θα γινει!πχ στις φοιτητικες εκλογες παλι νεα δημοκρατια βγαινει!(στην σχολη μας δεν ξερω για το πολυτεχνειο λεω αν και δεν νομιζω περα της νεας δημοκρατιας και του πασοκ να εχει βγει κατι αλλο).

TopGear
05-07-2011, 20:48
Αφού ρε σεις, η απάντηση της Αννούλας στην ερώτηση Πλεύρη, ήταν πώς από τη χρονιά 2009 - 2010, υπήρχε περιθώρια μιας πενταετίας για τους παλιότερους. Οπότε, είναι το 2014. Η διευκρίνιση αυτή δόθηκε μέσα στο 2010.

MR.BEAN
05-07-2011, 20:50
Αφού ρε σεις, η απάντηση της Αννούλας στην ερώτηση Πλεύρη, ήταν πώς από τη χρονιά 2009 - 2010, υπήρχε περιθώρια μιας πενταετίας για τους παλιότερους. Οπότε, είναι το 2014. Η διευκρίνιση αυτή δόθηκε μέσα στο 2010.


???????:confused:

TopGear
05-07-2011, 21:09
???????:confused:

http://www.forums.gr/showthread.php?38310-%D3%F7%DD%E4%E9%EF-%CD%FC%EC%EF%F5-%E3%E9%E1-%F4%E7%ED-%E1%ED%FE%F4%E1%F4%E7-%E5%EA%F0%E1%DF%E4%E5%F5%F3%E7-%28%CD%FC%EC%EF%F2-%D0%EB%E1%DF%F3%E9%EF%29-2011&p=1162764&viewfull=1#post1162764

MR.BEAN
05-07-2011, 21:16
http://www.forums.gr/showthread.php?38310-%D3%F7%DD%E4%E9%EF-%CD%FC%EC%EF%F5-%E3%E9%E1-%F4%E7%ED-%E1%ED%FE%F4%E1%F4%E7-%E5%EA%F0%E1%DF%E4%E5%F5%F3%E7-%28%CD%FC%EC%EF%F2-%D0%EB%E1%DF%F3%E9%EF%29-2011&p=1162764&viewfull=1#post1162764

kala ti einai ayto ????....fantazome typografiko lathos ...??.. an nai ...den prokeite na bgaloyme akri me daytoys..

sisyphus
05-07-2011, 22:16
kala ti einai ayto ????....fantazome typografiko lathos ...??.. an nai ...den prokeite na bgaloyme akri me daytoys..

Οχι δεν ειναι τυπογραφικο λαθος! Ειναι οτι πιο επισημο υπαρχει (τουλαχιστον εγω δεν εχω βρει κατι αλλο) για το συγκεκριμενο ζητημα!

Το θεμα ειναι οτι η ΠΟΣΔΕΠ εκανε προσφυγη στο ΣτΕ για αντισυνταγματικοτητα ορισμενων αρθρων του νομου 3549/2007 της Γιαννακου (νομιζω αυτων που αναφερονται στα εκλεκτορικα σωματα). Το ΣτΕ γνωμοδοτησε με τη γνωμοδοτηση 144/2008 και τα εκρινε συνταγματικα. Αυτο ομως είχε σαν αποτέλεσμα τη καθυστέρηση κατά 1 χρονο στο να βγει το προεδρικο διάταγμα που θα κανονιζε τον εσωτερικο κανονισμο λειτουργιας των ΑΕΙ και ΤΕΙ, οπως προεβλεπε ο νομος 3549/2007. Ετσι το προεδρικο διάταγμα εκδοθηκε τελικά στις 3.11.2008 (υπ'αριθμον 160/3-11-2008)! Στο Αρθρο 15-Διαρκεια Φοιτησης λεει καθαρα αυτο που ειπε και η διαμαντοπουλου στην απαντηση της σε πλευρη!

Κι εγω πριν λιγες μερες το εμαθα οτι ειχε κανει προσφυγη η ΠΟΣΔΕΠ!! Κατι ειχε ακουστει το 2007 αλλα δεν ειχε γινει γνωστο τι εγινε τελικα!
Οποιος θελει να δει λεπτομεριες ας παει στο Site της ΠΟΣΔΕΠ (http://glotta.ntua.gr/posdep/NOMOI/nomoi.htm).
Κατεβείτε πιο κάτω, λιγο πριν τη μέση, που λέει "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων". Εκεί έχει και το νομο, και το ΠΔ και τη γνωμοδοτηση του ΣτΕ...............

Συμπερασμα απ'τα παραπανω: Διαγραφες αν γινουν, απο Σεπτεμβρη 2014 (εκτος απροοπτου φυσικα γιατι κανεις δε ξερει τι αλλο θα σκαρφιστουν οι δωσιλογοι που μας κυβερνουν......)

MR.BEAN
05-07-2011, 22:41
πω τι λες τωρα ....και τοσο καιρο γιατι δεν μας εχει ενημερωσει κανεις το κερατο μου....μια ανακοινωση απο την σκατοσχολη η απο το συλλογο φοιτητων...δεν μπορουσε να βγαλει..:angryfire:angryfire:angryfire(θα μου πεις εσυ τι εκανες....)...τεσπα αν ισχυει και οντως ετσι εχουν τα πραγματα μεγαλη ανακουφιση.....

ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

////αντι να πηγαινει ενας ενας και να ρωταει ας παρει μια πρωτοβουλια ο συλλογος φοιτητων....

understracker
05-07-2011, 23:06
πω τι λες τωρα ....και τοσο καιρο γιατι δεν μας εχει ενημερωσει κανεις το κερατο μου....μια ανακοινωση απο την σκατοσχολη η απο το συλλογο φοιτητων...δεν μπορουσε να βγαλει..:angryfire:angryfire:angryfire(θα μου πεις εσυ τι εκανες....)...τεσπα αν ισχυει και οντως ετσι εχουν τα πραγματα μεγαλη ανακουφιση.....

ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

////αντι να πηγαινει ενας ενας και να ρωταει ας παρει μια πρωτοβουλια ο συλλογος φοιτητων....

Ο Σ.Φ. για τέτοια θέματα κάνει διακοπές στην Β. Μύκονο. Από Σεπτέμβρη με τις εγγραφές πάλι. Μακάρι να διαψευσθώ βέβαια. Πάντως είναι και υποχρέωση της σχολής να το αναρτήσει στο site αυτό......................................

samsays
05-07-2011, 23:19
Ελπίζω για όσους έχουν μπει την προηγούμενη χιλιετία, να μας δίνουν μερικές δεκαετίες ακόμα!! :d
(όχι... μην ρωτάτε τι έκανα τόσα χρόνια... Πολλά και διάφορα...)

Απ' ότι κατάλαβα θα έχω άλλα 5 χρόνια για να περάσω 7 μαθήματα.

understracker
05-07-2011, 23:27
Ελπίζω για όσους έχουν μπει την προηγούμενη χιλιετία, να μας δίνουν μερικές δεκαετίες ακόμα!! :d
(όχι... μην ρωτάτε τι έκανα τόσα χρόνια... Πολλά και διάφορα...)

Απ' ότι κατάλαβα θα έχω άλλα 5 χρόνια για να περάσω 7 μαθήματα.

Είσαι της Τριασικής Περιόδου (http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_% CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82) εσύ έ; :D:D:D

Synthelectric
06-07-2011, 01:13
Παιδιά... διαπιστώνετε κάτι μήπως πολλοί από όσους μαζί μου καίγεστε να μάθετε τι θα γίνει;;;
Μήπως ότι τόσα χρόνια δεν σηκωθήκατε να πάτε να ρωτήσετε - πιέσετε για το θέμα;
Θυμάμαι να έχω πάει πρώτη φορά στο Σφηκόπουλο ( που τώρα χεσμένους μας έχει) όταν ήμουν ακόμα 4ο έτος. Και από τότε έχω τάμα και πηγαίνω 5-6 φορές το χρόνο για το θέμα σε γραμματεία και πρόεδρο.
Τι θα πει ας πάρει πρωτοβουλία ο σύλλογος;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;
Γαμώ την ώρα και τη στιγμή που πίστεψα και εγώ ότι νοιάζονται για μας πλέον οι του "συλλόγου" οι περισσότεροι.....
Κουνηθείτε ωρέ...
Θα μας γαμήσουν αν δεν κουνηθείτε και τώρα ακόμα....
Ενεργοποιηθείτε ανν σας νοιάζει..
Ρωτήστε μάθετε ενημερώστε. Μια μαλακία λιγότερη τη μέρα και όλα τα προλαβαίνω...και δε μπορείτε εσείς;


"έχω πιεί μη παρεξηγείτε!!"

jesu
06-07-2011, 17:27
Εξωτερικη Αξιολόγηση Τμήματος Ενδιαφερουσα

Ούτε καν τον κόπο να τη μεταφράσουν στα ελληνικά δεν έκαναν οι κύριοι της Α.ΔΙ.Π. Αυτά για όσους πιστεύουν ακόμα οτι η αξιολόγηση γίνεται για την κοινωνία ("να δούμε πού πάνε τα λεφτά του ελληνικού λαού").

υγ: το βάζω εδώ γιατί είναι προφανές οτι η Α.ΔΙ.Π είναι κεντρικό κομμάτι του νέου νόμου-πλαίσιο

Synthelectric
06-07-2011, 17:47
Βρέθηκα σε πηγαδάκι στη γραμματεία του μαθηματικού σήμερα. Η γραμματεία τους λέει ότι δεν πρόκειται να διαγράψει κανένα για 5 έτη. Ό,τι άκουσα από τη γραμματέα τους σας λέω.
Πάντως πολύς λαός στο μαθηματικό.... Για το θέμα αυτό.
Σύντομα δίνουν μάθημα 3000 (δεν κάνω λάθος) άτομα...

nightcrawler
06-07-2011, 17:49
διαβασα καπως στα γρηγορα τις συστασεις που κανουν..ειναι αρκετα σχετικες με το αμερικανικο συστημα πχ.εταιρειες σταρτ-απ απο πανεπιστημια βασισμενες σε μια ιδεα που αναπτυχθηκε εκει κ γενικα επιχειρηματικοτητα...καπου πηρε το ματι μου κ προταση για να μειωθει ο φορτος μαθηματων κ ο αριθμος για να ειμαστε πιο συνεπης στο ποτε αποφοιτουμε...για να το διαβασω ολο θελω καιρο..

jesu
06-07-2011, 18:00
Όσον αφορά τα 3χρονα bachelor (βλέπε Αγγλία, χαρακτηριστικό παράδειγμα) ειδικά για την Πληροφορική και τις Τηλ/νίες, διαφωτιστικός ήταν ο πρύτανης της ΑΣΟΕΕ στην εκπομπή του Παπαχελά που ήταν και η Διαμαντοπούλου. Ουσιαστικά έλεγε οτι είναι ΟΚ να φτιάξεις 3χρονο ΑΕΙ που να διδάσκει web design και μόνο (!). Ο Μυλόπουλος του ΑΠΘ του απάντησε σωστά, οτι τότε μιλάμε για κατάρτιση και όχι για εκπαίδευση.

nightcrawler
06-07-2011, 18:03
Όσον αφορά τα 3χρονα bachelor (βλέπε Αγγλία, χαρακτηριστικό παράδειγμα) ειδικά για την Πληροφορική και τις Τηλ/νίες, διαφωτιστικός ήταν ο πρύτανης της ΑΣΟΕΕ στην εκπομπή του Παπαχελά που ήταν και η Διαμαντοπούλου. Ουσιαστικά έλεγε οτι είναι ΟΚ να φτιάξεις 3χρονο ΑΕΙ που να διδάσκει web design και μόνο (!). Ο Μυλόπουλος του ΑΠΘ του απάντησε σωστά, οτι τότε μιλάμε για κατάρτιση και όχι για εκπαίδευση.
ε στην ΑΣΟΕΕ ο ηλιος ανατελει ή τον μεθανε τον ηλιο:boss:..τι περιμενες να πει οχι στην "προισταμενη" του..:p

ο ΑΠθ πλακωθηκε και σημερα με τον καμπουρακη στην ωρα του πασοκ

Liakos13
07-07-2011, 17:51
Για όσους πιστεύουν πως αξίζει, αύριο έχει κινητοποίηση για τον νέο νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση, προσυγκέντρωση στα Προπύλαια στις 17.00, με πορεία προς το Υπ.Παιδείας...

Όσοι πιστοί προσέλθετε!:wavey:

Υ.Γ: Επειδή την ώρα δεν τη επιβεβαιώνει κανείς ακόμα, αν δεν ισχύει θα το αλλάξω μόλις το διαπιστώσω

jesu
07-07-2011, 19:50
Επειδή πορεία από το κέντρο στο Μαρούσι μέσα στο λιοπύρι δεν παίζει, έχω την εντύπωση οτι η αυριανή κινητοποίηση θα είναι απλά πορεία στο κέντρο, και οτι την άλλη βδομάδα έχει μπει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας.

mamy
07-07-2011, 20:37
παντως το νομοσχέδιο πάει για καταθεση απο οτι λενε τελος αυγουστου και οχι τελος ιουλιου.Οχι οτι αυτο αλλαζει κατι...

TalL_Guy
07-07-2011, 22:50
βαλτε νετ τωρα

damian
07-07-2011, 23:06
βαλτε νετ τωρα

τσοντούλα;

υγ αυτοί οι φοιτητές πως επιλέχθηκαν άραγε;

Synthelectric
07-07-2011, 23:56
Ti legane peite peripou.

damian
08-07-2011, 00:07
Ti legane peite peripou.

όσο το είδα 3-5 λεπτά το 90% των ερωτήσεων ήταν λουκουμάκια για την κυρα-Αννα

Synthelectric
08-07-2011, 00:12
Να φανταστώ στο πάνελ (σικ) ήταν ο TallGuy και ο JimmarasIlion?

TalL_Guy
08-07-2011, 01:17
Να φανταστώ στο πάνελ (σικ) ήταν ο TallGuy και ο JimmarasIlion?

αυτοπροσωπως.

Klinika_Nekros
08-07-2011, 02:03
αυτοί οι random πασπίτες θέλουν σοδομισμό και τάισμα σκατών για 3+ χρόνια κερασμένα από το deree
ασταδιαλα πουλιτάρια

Μ.Σκολαρίκης
08-07-2011, 20:06
Για όσους πιστεύουν πως αξίζει, αύριο έχει κινητοποίηση για τον νέο νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση, προσυγκέντρωση στα Προπύλαια στις 17.00, με πορεία προς το Υπ.Παιδείας...

Όσοι πιστοί προσέλθετε!:wavey:

Υ.Γ: Επειδή την ώρα δεν τη επιβεβαιώνει κανείς ακόμα, αν δεν ισχύει θα το αλλάξω μόλις το διαπιστώσω

Πέρασα σήμερα απο τα Προπύλαια κατά τiς 6. Δεν είχε πολύ κόσμο. Δεν είδα κανέναν απο τη σχολή, εσυ Λιάκο ήσουν;

jesu
08-07-2011, 23:57
Έχει ενδιαφέρον.

Άρθρο του Χ. Κάτσικα για το νέο νόμο-πλαίσιο (http://www.epikaira.gr/content/files/katsikas90.doc)

Απάντηση του Υπ. Παιδείας (http://www.epikaira.gr/content/files/sxetika_me_dhmosieyma_epikaira_110707.doc)

Απάντηση του Χ. Κάτσικα στο Υπουργείο (http://www.alfavita.gr/artro.php?id=38699&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter)

Btw,


"στόχευση του Νόμου είναι να επιτρέψει στην Ανώτατη Εκπαίδευση, μέσα από ένα πλαίσιο διαφάνειας, αξιοκρατίας, ποιότητα και αριστείας να κερδίσει το μέλλον προς όφελος της νέας γενιάς της πατρίδας μας"

υπάρχει κάποια ειδική σχολή που τους μαθαίνουν να μιλάνε με τέτοια αόριστη και κενή μπουρδολογία;

Synthelectric
09-07-2011, 00:10
ναι. Το Μπατσοκ - studies -ιδιωτικό ΙΕΚ του άντρα της Διαμαντοπούλ..

Διαβάστε τα παραπάνω άρθρα παιδιά!


Πολύ γρήγορα το εκπαιδευτικό κίνημα, ο κόσμος της εργασίας, θα σηκωθεί στις μύτες των ποδιών του, θα διαπεράσει τα φράγματα των μσων μαζικής ενημρωσης, θα συντρίψει τη ρητορική τού άδικου λόγου και θα ορθώσει πύργο ατίθασο στη Σαλώ&μη του νεοφιλελευθερισ&μού που ετοιμάζεται να περιφέρει το κεφάλι της παιδείας προσφορά στους επιχειρηματίες της γνώσης.

sisyphus
09-07-2011, 03:16
Καλα, η απάντηση του Χρηστου Κατσικα στον θλιβερο γκεμπελισκο του υπουργειου παιδειας ειναι ολα τα λεφτα!!!!!!!!

Αννουλα = Σαλώμη του νεοφιλελευθερισμού???? Πετυχημενο............Το ποιοι χρόνια τώρα συνήθισαν στο ρόλο του ιδεολογικοπολιτικού - και όχι μόνο – κερδοσκόπου, το ποιοι βάζουν πλάτη στην κυρίαρχη μειοψηφία σκάβοντας το λάκκο στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού, είναι, τώρα πια, περισσότερο από γνωστό. Αυτοί που βάζουν τη λάσπη στον ανεμιστήρα θα τη φάνε κατάμουτρα οι ίδιοι.

giannis88
09-07-2011, 03:19
Πολύ γρήγορα το εκπαιδευτικό κίνημα, ο κόσμος της εργασίας, θα σηκωθεί στις μύτες των ποδιών του, θα διαπεράσει τα φράγματα των μσων μαζικής ενημρωσης, θα συντρίψει τη ρητορική τού άδικου λόγου και θα ορθώσει πύργο ατίθασο στη Σαλώ&μη του νεοφιλελευθερισ&μού που ετοιμάζεται να περιφέρει το κεφάλι της παιδείας προσφορά στους επιχειρηματίες της γνώσης.
ανέκδοτο αυτό ε?

freader
09-07-2011, 12:55
Στην Γραμματεία είπαν ότι οι εγγεγραμμένοι 2001-2002 (που είμαι εγώ) έχουν ως ανώτατο όριο το τέλος του επόμενου ακαδημαϊκού έτους (2011-12) και όχι το 2013-14.. αν είναι έτσι με βλέπω για Αυστραλία μεριά

TopGear
09-07-2011, 13:15
Στην Γραμματεία είπαν ότι οι εγγεγραμμένοι 2001-2002 (που είμαι εγώ) έχουν ως ανώτατο όριο το τέλος του επόμενου ακαδημαϊκού έτους (2011-12) και όχι το 2013-14.. αν είναι έτσι με βλέπω για Αυστραλία μεριά

Θέλω να πιστεύω ότι δε θα εφαρμοσθεί. Παραείναι χοντρό έτσι ξαφνικά σε ένα χρόνο, χωρίς καν ανακοινώσεις της "Γραμματείας" τα προηγούμενα χρόνια.

Synthelectric
09-07-2011, 14:04
το 13 - 14 ειναι για του 2005.

TopGear
09-07-2011, 15:35
Καταρχήν υπάρχουν χιλιάδες (http://www.thanos-plevris.gr/boyli/quot-aionioi-quot-foitites.html) τέτοιοι φοιτητές. Είναι πολύ χοντρό ξαφνικά να βρεθούν ανειδίκευτα άτομα χωρίς πιστοποίηση στην αγορά, σε μια χώρα που έχει ανεργία 17% και πάει για 20%+ για πλάκα.

Εδώ (http://www.thanos-plevris.gr/files/2010.01.05%20%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9F% CE%99%20%CE%A6%CE%9F%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%95 %CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A 3%CE%97.pdf) λέει ότι όσοι έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως το 2009, έχουν 5 χρόνια σπουδών ακόμη. Και αναρωτιέμαι: δηλαδή ένας που σπούδαζε από το 2000 και πριν (που το 2009 ήταν 9ο έτος), έχει 5 χρόνια και οποιοσδήποτε του 2001 κι έπειτα που δεν ήταν 9ο έτος, έχει 2 χρόνια; Και ΟΛΑ αυτά ΧΩΡΙΣ η γραμματεία να βγάλει την παραμικρή ανακοίνωση; Ή χωρίς να κληθεί κανείς; Πότε έγινε αυτό; Η απάντηση της Διαμαντοπούλου, λέει ότι αφορά φοιτητές που δήλωσαν εγγράφως ότι επιθυμούν να συνεχίσουν. Κάποιος έγραψε (ίσως κάνω και λάθος) ότι στο Μαθηματικό (που νομίζω είχα δει κι ανακοίνωση της Γραμματείας τους για τέτοια θέματα), τελικά αρνούνται να διαγράψουν κάποιον το 2012.

giannis88
09-07-2011, 15:39
Καταρχήν υπάρχουν χιλιάδες (http://www.thanos-plevris.gr/boyli/quot-aionioi-quot-foitites.html) τέτοιοι φοιτητές. Είναι πολύ χοντρό ξαφνικά να βρεθούν ανειδίκευτα άτομα χωρίς πιστοποίηση στην αγορά, σε μια χώρα που έχει ανεργία 17% και πάει για 20%+ για πλάκα.

Εδώ (http://www.thanos-plevris.gr/files/2010.01.05%20%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9F% CE%99%20%CE%A6%CE%9F%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%95 %CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A 3%CE%97.pdf) λέει ότι όσοι έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως το 2009, έχουν 5 χρόνια σπουδών ακόμη. Και αναρωτιέμαι: δηλαδή ένας που σπούδαζε από το 2000 και πριν (που το 2009 ήταν 9ο έτος), έχει 5 χρόνια και οποιοσδήποτε του 2001 κι έπειτα που δεν ήταν 9ο έτος, έχει 2 χρόνια; Και ΟΛΑ αυτά ΧΩΡΙΣ η γραμματεία να βγάλει την παραμικρή ανακοίνωση; Ή χωρίς να κληθεί κανείς; Πότε έγινε αυτό; Η απάντηση της Διαμαντοπούλου, λέει ότι αφορά φοιτητές που δήλωσαν εγγράφως ότι επιθυμούν να συνεχίσουν. Κάποιος έγραψε (ίσως κάνω και λάθος) ότι στο Μαθηματικό (που νομίζω είχα δει κι ανακοίνωση της Γραμματείας τους για τέτοια θέματα), τελικά αρνούνται να διαγράψουν κάποιον το 2012.
ρε τοπ προφανώς και είναι παράλογο.
το εργασιακό νομοσχέδιο για τους νέους δεν είναι όμως εξίσου παράλογο?
οπότε ως προς τι τόση δυσπιστία?

Synthelectric
09-07-2011, 15:54
Η πλάκα είναι μέσα σε αυτό το χαμό να σε κόβουν σε μαθήματα (ηλεκτ) και χωρίς λόγο...
Πάντως προσέχετε για να έχετε. Είναι αδίστακτοι.

MR.BEAN
09-07-2011, 18:02
Στην Γραμματεία είπαν ότι οι εγγεγραμμένοι 2001-2002 (που είμαι εγώ) έχουν ως ανώτατο όριο το τέλος του επόμενου ακαδημαϊκού έτους (2011-12) και όχι το 2013-14.. αν είναι έτσι με βλέπω για Αυστραλία μεριά


Καταρχήν υπάρχουν χιλιάδες (http://www.thanos-plevris.gr/boyli/quot-aionioi-quot-foitites.html) τέτοιοι φοιτητές. Είναι πολύ χοντρό ξαφνικά να βρεθούν ανειδίκευτα άτομα χωρίς πιστοποίηση στην αγορά, σε μια χώρα που έχει ανεργία 17% και πάει για 20%+ για πλάκα.

Εδώ (http://www.thanos-plevris.gr/files/2010.01.05%20%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9F% CE%99%20%CE%A6%CE%9F%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%95 %CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A 3%CE%97.pdf) λέει ότι όσοι έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως το 2009, έχουν 5 χρόνια σπουδών ακόμη. Και αναρωτιέμαι: δηλαδή ένας που σπούδαζε από το 2000 και πριν (που το 2009 ήταν 9ο έτος), έχει 5 χρόνια και οποιοσδήποτε του 2001 κι έπειτα που δεν ήταν 9ο έτος, έχει 2 χρόνια; Και ΟΛΑ αυτά ΧΩΡΙΣ η γραμματεία να βγάλει την παραμικρή ανακοίνωση; Ή χωρίς να κληθεί κανείς; Πότε έγινε αυτό; Η απάντηση της Διαμαντοπούλου, λέει ότι αφορά φοιτητές που δήλωσαν εγγράφως ότι επιθυμούν να συνεχίσουν. Κάποιος έγραψε (ίσως κάνω και λάθος) ότι στο Μαθηματικό (που νομίζω είχα δει κι ανακοίνωση της Γραμματείας τους για τέτοια θέματα), τελικά αρνούνται να διαγράψουν κάποιον το 2012.

και εγω ξαναρωταω θα βγει κανεις απο τη σχολη να μας πει κατι επισημα???Δηλαδη η απαντηση της διαμαντοπουλου δεν ισχυει???
φιλε freader μου κάνει εντυπωση που σου ειπαν κατι τετοιο γιατι σε μενα μου ελεγαν οτι δεν ξερουν τιποτα κτλτκλ....τους ανεφερες την απαντηση της διαμαντοπουλου???

Synthelectric
09-07-2011, 18:08
ψήνεστε σε επίπεδο σχολής αρχικά να οργανωθούμε;

giannis88
09-07-2011, 18:13
ψήνεστε σε επίπεδο σχολής αρχικά να οργανωθούμε;
ΟΧΙ. ΜΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΟΕΤΗΣ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ.

freader
09-07-2011, 18:20
και εγω ξαναρωταω θα βγει κανεις απο τη σχολη να μας πει κατι επισημα???Δηλαδη η απαντηση της διαμαντοπουλου δεν ισχυει???
φιλε freader μου κάνει εντυπωση που σου ειπαν κατι τετοιο γιατι σε μενα μου ελεγαν οτι δεν ξερουν τιποτα κτλτκλ....τους ανεφερες την απαντηση της διαμαντοπουλου???

όχι δεν ανέφερα αυτά που είπε η Διαμαντοπούλου.Γιατί ήταν σαν να έφαγα κεφαλιά στο πηγούνι
ακόμα έτσι είμαι

πρέπει να δούμε τι τελικά ισχύει..απ' ότι φαίνεται κανείς δεν ξέρει σίγουρα

Synthelectric
09-07-2011, 18:32
Το να οργανωθούμε δε σημαίνει καταλήψεις. Σημαίνει πρωτάθλημα pro στο κυλικείο.

giannis88
09-07-2011, 18:34
Το να οργανωθούμε δε σημαίνει καταλήψεις. Σημαίνει πρωτάθλημα pro στο κυλικείο.

α τώρα είμαι μέσα. πότε ξεκινάμε?

nightcrawler
09-07-2011, 18:47
επειδη εχω μπερδευτει..ποια ειναι η απαντηση της 666 που ειναι διαφορετικη απο αυτη της γραμματειας?εκατο φορες το χουμε συζητησει κ δω ποτε ειναι κ καλα η διαγραφη κ η γραμματεια λεει οσα λεει ο νομος..δν μπορει να σου πει με σιγουρια τπτ αφου δν αποφασιζει εκεινη..

επισης ξερει κανεις αν ληξει η αναβολη απο οταν μας την ειχαν δωσει οταν τελειωσαμε το λυκειο αν συνεχιζουμε να ειμαστε φοιτητες αν μπορουν να μας την παρατεινουν ή τον πουλο?

ακομα δεν τελειωσαμε καλα καλα θα αρχισω να διαβαζω για σεπτ για να φυγω..αμαν..:-(

χοχοχ...πρωταθλημα προ να χασουμε την εξεταστικη κ μετα να μας διαγραψουν..χοχοχ..

jesu
09-07-2011, 19:54
Φαντάζομαι δεν είμαι ο μόνος μεγαλοετής, που μπροστά στην ΠΟΥΣΤΙΑ της πασόκικης λέρας και της Διαμαντοπούλου, αρχίζει να νοσταλγεί τίμια δεξιά Κωστάκη-Μαριέττας-Βύρωνα :p Αχ, those were the times, Γιαννάκου να λέει τους διαμαρτυρόμενους φοιτητές αλήτες, Πολύδωρας να αποκαλεί τα ΜΑΤ PRAETORES URBANIS και αμίλητα, ακούνητα στρατιωτάκια, Τράγκας να ουρλιάζει οτι ΘΕΛΕΙ ΧΑΡΒΑΡΝΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Γρυσπολάκης να λέει οτι τα πανεπιστήμια είναι κέντρα διακίνησης ναρκωτικών :metal:J7oYKlEtukg&feature=related

giannis88
09-07-2011, 20:24
Φαντάζομαι δεν είμαι ο μόνος μεγαλοετής, που μπροστά στην ΠΟΥΣΤΙΑ της πασόκικης λέρας και της Διαμαντοπούλου, αρχίζει να νοσταλγεί τίμια δεξιά Κωστάκη-Μαριέττας-Βύρωνα :p Αχ, those were the times, Γιαννάκου να λέει τους διαμαρτυρόμενους φοιτητές αλήτες, Πολύδωρας να αποκαλεί τα ΜΑΤ PRAETORES URBANIS και αμίλητα, ακούνητα στρατιωτάκια, Τράγκας να ουρλιάζει οτι ΘΕΛΕΙ ΧΑΡΒΑΡΝΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Γρυσπολάκης να λέει οτι τα πανεπιστήμια είναι κέντρα διακίνησης ναρκωτικών :metal:J7oYKlEtukg&feature=related

και στον αντίποδα όμως εκατοντάδες σχολές σε όλη την ελλάδα υπο κατάληψη, μεγάλες πορείες, το μπλοκ του di χτύπαγε 200αρικα άνετα, συντονιστικά με αρκετό κόσμο και και και και
τώρα μόνο σοσιαλισμός και βαρβαρότητα

MR.BEAN
09-07-2011, 23:11
ψαχνοντας λιγο στο ιντερνετ σε forum αλλων σχολων .....επικρατει το ιδιο μπαχαλο.... αλλες γραμματειες λενε οτι ξεκινανε διαγραφες το 2012 ...αλλες 2014....αλλες δεν γνωριζουν την απαντηση της διαμαντοπουλου (http://www.thanos-plevris.gr/boyli/quot-aionioi-quot-foitites.html)......κτλ.....

Επειδη δεν προκειται να βγαλουμε ακρη...πηγαινοντας ενας ενας πρεπει κατι να κανει ο συλλογος.....η τουλαχιστον να συγκεντρωθουμε μια ομαδα να παμε να ρωτησουμε τον προεδρο και να πιεσουμε για μια επισημη απαντηση.......

lkjhg
09-07-2011, 23:20
καλα παιδια!εγω ειμαι του 2005 ,στην αρχη πανικοβληθηκα γιατι λεω μας διαγραφουν ,μετα ομως και απο την απαντηση της Διαμαντοπουλου ησυχασα γιατι καταλαβα οτι οσοι θελουν να τελιωσουν τις σπουδες τους δεν τους διαγραφουν.και αυτο ειναι το λογικο!σε ολα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ ομως υπαρχουν φοιτητες που εχουν ξεπερασει το οριο της φοιτητης και δεν διαγραφονται γιατι ετσι ξερουμε οτι ηταν ο νομος οταν μπηκαμε!αυτον τον νομο ειχαμε!δηλαδη ειναι να τρελενεσαι στην ιδεα οτι μπορει αυτος ο νομος να πιανει και τον μεγαλοετη!τελιως παραλογο και αδικο!θα παμε ολοι να αυτοκτονησουμε!ξαφνικα στα 24 μας αν μας διαγραψουν θα ερθει η γη αναποδα δεν θα εχουμε κανενα χαρτι/πτυχιο και θα πρεπει να σπουδασουμε ,αμα εχουμε κουραγιο,απο την αρχη!

τεσπα μην με αγχωνετε γιατι ειχα ησυχασει!ειχα καταλαβει οτι δεν μας διαγραφουν!εγω εχω μονο 4 μαθηματα και πτυχιακη!η ουρα μου εμεινε!αν με διαγραψουν πραγματικα θα αυτοκτονησω!το θεμα ειναι που νοιαζει ολους οσους ειναι στην θεση μου,πολλοι φοιτητες τελιωνουν την σχολη μας στα 6,5-7 χρονια και ελαχιστοι απο 7 και πανω,τεσπα αυτο που πρεπει να μας ενδοιαφερει εμας τους μεγαλοετης και ποσο μαλλον τωρα με τους νομους που τους αλλαζουν και ποτε δεν μπορει να εισαι σιγουρος για τιποτα,μας νοιαζει να μην γινει καμια καταληψη ειτε απο την μερια των φοιτητων ειτε απο την μερια των καθηγητων!

αυτο να σας νοιαζει οσοι εισαστε μεγαλοετης και θελετε να τελειωσετε την σχολη(ασχολειστε με την σχολη)!να μην γινει καταληψη!ή αν γινει,το οποιο δεν ειναι στο χερι μας,να μπορεσουμε εμεις οι μεγαλοετης επι πτυχιο να δωσουμε μαθηματα και την πτυχιακη!μπορουμε να πηγαινουμε καθε μερα εξω απο το υπουργειο παιδειας,να φωναζουμε,να διαμαρτυρομαστε να κανουμε πορειες,κτλ κτλ οχι ομως να κλεισουν τα πανεπιστημια!δεν εχουμε πολλα περιθωρια δυστιχως εμεις οι μεγαλοι!παιδια ποτε πρεπει να παμε στην γραμματεια να τους πουμε οτι θελουμε να συνεχισουμε τις σπουδες?

Synthelectric
09-07-2011, 23:49
Α μέχρι χτες ήταν.
Δηλαδή ρε παιδιά για να καταλάβω, μόνο τον κώλο μας να σώσουμε πάλι και άσε τους άλλους να κουρεύονται;
Δεν εννοώ καταλήψεις κλπ. αλλά οκ πες εμείς τη γλιτώνουμε, οι επόμενοι, τα παιδιά σας (το δικό μου το σκοτώνω αν περάσει di ) Στα τέτοια μας;
Με αφορμή το τελευταίο που ο συγγραφέας να με συγχωρέσει αλλά φαίνεται εγωιστικότατο.

Mr.bean
Σύλλογος που να τον ενδιαφέρει ο φοιτητής του τμήματός μας, ΔΕΝ υπάρχει!
Εκτός και αν είμαι στραβός και δεν τον βλέπω.

Ναι αν θέλετε να μαζευτούμε ας μαζευτούμε. Αλλά όπως είχα πει σε παρόμοια περίπτωση μάζωξης, εγώ με κανά δύο ακόμα ΔΕΝ πάω. Την άλλη φορά ανάπτυξη αρχίδια είχαν έρθει όσοι γράφανε +++... (Λέγανε 20 άτομα μαζεύτηκαν 10 και 3 μιλάγανε και κάποιοι μας την είπαν κιόλας ιντερνετικά φοβούμενοι μη τους κόψει ο Ιωαν)

spirit
10-07-2011, 00:04
Α μέχρι χτες ήταν.
Δηλαδή ρε παιδιά για να καταλάβω, μόνο τον κώλο μας να σώσουμε πάλι και άσε τους άλλους να κουρεύονται;
Δεν εννοώ καταλήψεις κλπ. αλλά οκ πες εμείς τη γλιτώνουμε, οι επόμενοι, τα παιδιά σας (το δικό μου το σκοτώνω αν περάσει di ) Στα τέτοια μας;
Με αφορμή το τελευταίο που ο συγγραφέας να με συγχωρέσει αλλά φαίνεται εγωιστικότατο.

Mr.bean
Σύλλογος που να τον ενδιαφέρει ο φοιτητής του τμήματός μας, ΔΕΝ υπάρχει!
Εκτός και αν είμαι στραβός και δεν τον βλέπω.

Ναι αν θέλετε να μαζευτούμε ας μαζευτούμε. Αλλά όπως είχα πει σε παρόμοια περίπτωση μάζωξης, εγώ με κανά δύο ακόμα ΔΕΝ πάω. Την άλλη φορά ανάπτυξη αρχίδια είχαν έρθει όσοι γράφανε +++... (Λέγανε 20 άτομα μαζεύτηκαν 10 και 3 μιλάγανε και κάποιοι μας την είπαν κιόλας ιντερνετικά φοβούμενοι μη τους κόψει ο Ιωαν)

τι ηταν μεχρι χτες ρε παιδια??να δηλωσουμε αν θελουμε να συνεχισουμε??κ τι ετη αφορα αυτο??πλακα με κανετε βραδιατικα..

nightcrawler
10-07-2011, 00:09
τι ηταν μεχρι χτες ρε παιδια??να δηλωσουμε αν θελουμε να συνεχισουμε??κ τι ετη αφορα αυτο??πλακα με κανετε βραδιατικα..

νομιζω κανει χουμορ στην ερωτηση που κανει το αλλο το παιδι..

Synthelectric
10-07-2011, 00:17
πω έκλασα στα γέλια.
ΧΟΥΜΟΡ.

Το νόημα ήταν άλλο.

spirit
10-07-2011, 00:19
πω έκλασα στα γέλια.
ΧΟΥΜΟΡ.

Το νόημα ήταν άλλο.

εμεις οπως καταλαβες δε γελασαμε κ τοσο...anyway..

nightcrawler
10-07-2011, 00:19
πω έκλασα στα γέλια.
ΧΟΥΜΟΡ.

Το νόημα ήταν άλλο.

ναι μωρε νομιζω αν το διαβασει κανεις σωστα θα το καταλαβει..το χουμορ μπορει να μην ηταν κ η πιο σωστη σε νοημα απλα για να γλιτωσω τα εμφραγματα των αλλων

Synthelectric
10-07-2011, 00:21
spirit ελπίζω να μην κράτησες μόνο αυτό..

spirit
10-07-2011, 00:24
spirit ελπίζω να μην κράτησες μόνο αυτό..

συμφωνω μαζι σου (κ ημουν κ μες στο team για αναπτυξη - απο αυτους που μιλουσαν :P) αλλα πραγματικα μου πηγε 3 + 1 :D

bujar
10-07-2011, 00:51
καλα παιδια!εγω ειμαι του 2005 ,στην αρχη πανικοβληθηκα γιατι λεω μας διαγραφουν ,μετα ομως και απο την απαντηση της Διαμαντοπουλου ησυχασα γιατι καταλαβα οτι οσοι θελουν να τελιωσουν τις σπουδες τους δεν τους διαγραφουν.και αυτο ειναι το λογικο!σε ολα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ ομως υπαρχουν φοιτητες που εχουν ξεπερασει το οριο της φοιτητης και δεν διαγραφονται γιατι ετσι ξερουμε οτι ηταν ο νομος οταν μπηκαμε!αυτον τον νομο ειχαμε!δηλαδη ειναι να τρελενεσαι στην ιδεα οτι μπορει αυτος ο νομος να πιανει και τον μεγαλοετη!τελιως παραλογο και αδικο!θα παμε ολοι να αυτοκτονησουμε!ξαφνικα στα 24 μας αν μας διαγραψουν θα ερθει η γη αναποδα δεν θα εχουμε κανενα χαρτι/πτυχιο και θα πρεπει να σπουδασουμε ,αμα εχουμε κουραγιο,απο την αρχη!

τεσπα μην με αγχωνετε γιατι ειχα ησυχασει!ειχα καταλαβει οτι δεν μας διαγραφουν!εγω εχω μονο 4 μαθηματα και πτυχιακη!η ουρα μου εμεινε!αν με διαγραψουν πραγματικα θα αυτοκτονησω!το θεμα ειναι που νοιαζει ολους οσους ειναι στην θεση μου,πολλοι φοιτητες τελιωνουν την σχολη μας στα 6,5-7 χρονια και ελαχιστοι απο 7 και πανω,τεσπα αυτο που πρεπει να μας ενδοιαφερει εμας τους μεγαλοετης και ποσο μαλλον τωρα με τους νομους που τους αλλαζουν και ποτε δεν μπορει να εισαι σιγουρος για τιποτα,μας νοιαζει να μην γινει καμια καταληψη ειτε απο την μερια των φοιτητων ειτε απο την μερια των καθηγητων!

αυτο να σας νοιαζει οσοι εισαστε μεγαλοετης και θελετε να τελειωσετε την σχολη(ασχολειστε με την σχολη)!να μην γινει καταληψη!ή αν γινει,το οποιο δεν ειναι στο χερι μας,να μπορεσουμε εμεις οι μεγαλοετης επι πτυχιο να δωσουμε μαθηματα και την πτυχιακη!μπορουμε να πηγαινουμε καθε μερα εξω απο το υπουργειο παιδειας,να φωναζουμε,να διαμαρτυρομαστε να κανουμε πορειες,κτλ κτλ οχι ομως να κλεισουν τα πανεπιστημια!δεν εχουμε πολλα περιθωρια δυστιχως εμεις οι μεγαλοι!παιδια ποτε πρεπει να παμε στην γραμματεια να τους πουμε οτι θελουμε να συνεχισουμε τις σπουδες?


Βασικα ειναι και αντισυνταγματικη η αναδρομικη ισχυς ενος νομου, ο οποιος ερχεται να αντικαταστησει αλλον.
Η αποψη μου ειναι οτι δεν εχουν καμια ορεξη να μπλεξουν με οσους ειναι ηδη στο πανεπιστημιο και εχουν μια γραμμη. Το θεμα ειναι για οσους θα μπουν οταν (?) ψηφιστει ο νεος νομος.

lkjhg
10-07-2011, 01:33
Α μέχρι χτες ήταν.
Δηλαδή ρε παιδιά για να καταλάβω, μόνο τον κώλο μας να σώσουμε πάλι και άσε τους άλλους να κουρεύονται;
Δεν εννοώ καταλήψεις κλπ. αλλά οκ πες εμείς τη γλιτώνουμε, οι επόμενοι, τα παιδιά σας (το δικό μου το σκοτώνω αν περάσει di ) Στα τέτοια μας;
Με αφορμή το τελευταίο που ο συγγραφέας να με συγχωρέσει αλλά φαίνεται εγωιστικότατο.αυτο για μενα το ειπες σαυτα που εγραψα?κοιτα φιλε μου με ολο το σεβασμο σε λαθος ανθρωπο μιλησες για εγωισμο και οτι σκεφτεται την παρτη του!αμα ημουν απο αυτους που με ενοιαζε η παρτη μου και κανενας αλλος θα ψηφιζα απο τα 18 μου ειτε νεα δημοκρατια ειτε πασοκ.δεν τους εχω ψηφισει ουτε μια φορα!οι γονεις μου με μαθανε ετσι!ουτε οι γονεις μου δεν τους εχουν ψηφισει καμια φορα!δεν ειναι μελοι ουτε οι γονεις μου ουτε εγω δε κανενα κομμα,δεν εχουμε παει ποτε να γλυψουμε κανεναν,δεν εχουμε κανει δημοσιες σχεσεις με κανεναν ,δεν εχουμε κανενα μεσο,δεν μας εχει υποσχεθει κανενας οτι θα με βολεψει στο δημοσιο,δεν ειμαι πλουσιος,δεν εχουμε περιουσια,δεν φοροδιαφευγουμε,οι γονεις μου ειναι πολλοι στεναχωρημενοι που τους κοβουν συνταξεις και μισθους ενω αυτοι δεν εχουν φαει τιποτα και πληρωνουν οτι πρεπει να πληρωσουν και ειναι ενταξει με το κρατος ενω ακομα και τωρα γνωστοι μας φοροδιαφευγουν,δεν δηλωνουν ακριβως οτι εχουν,μενουν σε μονοκατοικια που τα περισσοτερα τ.μ ειναι αυθαιρετο και δεν πανε να το δηλωσουν γιατι θα πληρωσουν πολλα.Αντιθετα το μονο που προσπαθουν να μου δωσουν οι γονεις μου ειναι ,η μονη περιουσια που μου αφηνουν ειναι να με σπουδασουν και να μπορω να σταθω στα ποδια μου και αν καταφερω εγω να κανω δικια μου περιουσια.φυσικα δουλεια πρεπει να βρω με την αξια μου και τα προσοντα μου γιατι οπως ειπα ειμαστε κατα των μεσων ,δεν εχουμε και δεν προκειτε να γλειψουμε και κανεναν για αυτο και οταν τελειωσω την σχολη(ελπιζω να μην διαγραφω) θα φυγω στο εξωτερικο!πιστευω πως απαντησα στο εγωιστικο και οτι σκεφτομαι την παρτη μου


οπως ειπα ειμαι μεσα και θα ερθω και γω να παμε να διαρμαρτυριθουμε,να κανουμε διαδηλωσεις,να μπουκαρουμε στο γραφειο της διαμαντοπουλου αν χρειαστει και ειτε να συζητησουμε πολιτισμενα ειτε να τα σπασουμε,να κανουμε εξω απο το γραφειο της διαμαντοπουλου απεργια πεινας,να κλαψουμε,να αγκαλιασουμε ο ενας τον αλλο μπας και αισθανθουμε ανθρωποι ,τα παντα οτι χρειαστει ειμαι μεσα!και ξερεις να διαρματυρηθουμε οχι μονο για το τι θα γινει με τους μεγαλοετης αλλα και για αλλα θεματα οπως το οτι δεν θα δινονται βιβλια το οποιο δεν καθολου καλο.να μην κλεισει ομως το πανεπιστημιο και για μας κυριως που ειμαστε μεγαλοετης αλλα και για αυτους που θα τους πιασει ο νομος που λεει τερμα οι αιωνιοι φοιτητες και πρεπει και αυτοι να περνανε μαθηματα γιατι δεν θα εχουν οσο καιρο θελουν για να βγαλουν την σχολη αλλα συγκεκριμενο!και να σου πω και κατι ο νομος αυτος θα γινει ,αποκλειετε να μην αλλαξει!αλλοι μας κυβερνανε,το ΔΝΤ ,αυτοι αποφασιζουν!δεν νομιζω δυστιχως να αλλαξει κατι!οτι μετρα ειπε οτι θα παρει η κυβερνηση τα παιρνει!κοβει μισθους,ανεβαζει τις τιμες ολων των υπολοιπων και ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ τι θα γινεις εσυ!δεν τους νοιαζει αν εχεις να φας,δεν τους νοιαζει αν εχεις υποχρεωσεις που δεν μπορεις να ανταπεξελθεις και σε φτανουν στα ορια της αυτοκτονιας,δεν τους νοιαζει που ο λαζοπουλος ειχε δειξει(εγω απο τον λαζοπουλου το ειδα) εναν αντρα μεγαλο σε ηλικια να ΚΛΑΙΕΙ που εκλαιγες και συ μαζι του,τιποτα δεν τους νοιαζει,χεσμενους εχουνε και σενα και μενα. επειδη λοιπον θα ειναι αδικο ,λυπηρο,ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΟ στα καλα του καθουμενου να διαγραφει καποιος και να μην βγαλει την σχολη ενω εχει φαει τα χρονια του στο di,εχει κουραστει,εχει αγχωθει να την βγαλει την σχολη,δεν εχει προσωπικη ζωη κτλ κτλ,που βλεπω ενδοιαφερει πολλους αυτο,καλο ειναι ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ να μην κλεισει η σχολη.να μπορει ο καθενας να δινει μαθηματα,να κανει την πτυχιακη του και να πηγαινει και να διαρματυρεται,να πηγαινει πλατεια κ.α.ΓΙΑΤΙ ΧΕΣΤΗΚΑΝ ΑΝ ΕΣΥ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ,ΑΝ ΚΟΥΡΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ.και αν εχεις προσεψει το σκηνικο αλλαζει πολυ γρηγορα και απροειδοποιητα!εγω δεν περιμενα να παρουν μετρα για την παιδεια και να αλλαξουν τον νομο!ακουγα για ολα τα αλλα μετρα και για την παιδεια τιποτα!ξαφνικα πριν μια ι δυο βδομαδες(?) ξαφνικα ακουσα τον καινουργιο νομο για την παιδεια και αρχισα και ψαχνομουν!οποτε ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ!εχει καταντησει να ειναι πιο σιγουρη η ζωη απο τι η κυβερνηση και οι νομοι της!αυριο λοιπον θα βγουν και θα σου πουν φυγε διαγραφεσε,γιατι μπορουν να το κανουν και ξερεις γιατι μπορουν να το κανουν?την απαντηση νομιζω την εχεις καταλαβει την εχω πει τοσες φορες -> γιατι απλα χεστηκαν για σενα,ια μενα για τον οποιοδηποτε!αυτοι που θα μπουν τωρα θα ξερουν το καινουργιο νομο και απο την αρχη της σχολης θα ζοριζονται και θα διαβαζουν συνεχως.εμας αμα μας διαγραψουν θα σου πω μετα τι θα κανεις.θα κλαις ,θα εχεις τρελαθει και γω θα θελω να ειμαι εκει να σου πω δεν πειραζει δεν εισαι εγωιστης παντως!και ολα αυτα τα λεω με γνωμονα οτι ο νομος αποκλειετε να αλλαξει!οτι και να κανουμε δεν αλλαζει ο νομος.ειναι αποφασισμενοι.

η ζωη μας αυτη την στιγμη σε ολους τους τομεις ξερεις πως ειναι?ειναι σαν να παιζουμε ενα παιχνιδι πχ ταβλι ή σκακι και να υπαρχει ενας διαιτητης,αυτος που βαθμολογει και αυτος να αλλαζει συνεχως τους κανονες κατα την διαρκεια του παιχνιδιου!τι θα κανεις εσυ?αυτος αποφασιζει!οτι πει ισχυει!οτι θελει κανει!εσυ λοιπον ή παρατας το παιχνιδι και χανεις(με ολες τις συνεπειες που εχει) ή παιζεις με τους καινουργιους κανονες!στα μετρα που εχουν παρει με τους μισθους αλλοι παιζουν με τα καινουργια δεδομενα και αλλοι οπως εχουμε ακουσει τα παρατανε και εχουμε ακουσει και για αυτοκτονιες!

giannis88
10-07-2011, 04:28
τελικά ποιος ψηφίζει πασοκ νδ?

sisyphus
10-07-2011, 05:52
Ξαναλεω: Η ΠΟΣΔΕΠ εκανε στις 22/6/2007 Αιτηση Ακυρωσης (http://glotta.ntua.gr/posdep/NOMOI/NomosPlaisio/2007-06-22_AITHSH-AKYRWSHS-STE.doc) στο ΣτΕ της υπουργικης αποφασης για "Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων A.E.I, και άλλα συναφή ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.3549/2007", δηλαδη ουσιαστικα εκανε προσφυγη για αντισυνταγματικοτητα του αρθρου 24 του νομου 3549/2007 της Γιαννακου! Το Στε απερριψε την αιτηση. Αυτο ομως είχε σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση κατά 1 χρονο στο να βγει το προεδρικο διάταγμα που θα κανονιζε τον εσωτερικο κανονισμο λειτουργιας των ΑΕΙ και ΤΕΙ, οπως προεβλεπε ο νομος 3549/2007 στο αρθρο 4:


Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Υ.Π., εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταρτίζεται πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

Ετσι το προεδρικο διάταγμα (http://glotta.ntua.gr/posdep/NOMOI/NomosPlaisio/2008_11_03_PD_eswterikos_kanonismos.pdf) εκδοθηκε τελικά στις 3.11.2008 (υπ'αριθμον 160/3-11-2008)! Στο Αρθρο 15-Διαρκεια Φοιτησης λεει καθαρα αυτο που ειπε και η διαμαντοπουλου (http://www.thanos-plevris.gr/files/2010.01.05%20ΑΙΩΝΙΟΙ%20ΦΟΙΤΗΤΕΣ%20ΑΠΑΝΤΗΣΗ.pdf) στην απαντηση της σε πλευρη!

Εγω απ'τα παραπανω συμπεραινω οτι διαγραφες δε μπορουν να γινουν πριν το 2014...............

Τωρα οσον αφορα την γραμματεια μας, ορισμενες εκει μεσα θα τις επαιρνα τοις μετρητοις μονο αν μου ελεγαν οτι βρηκαν τροπο να βγαζουν ολες τις πασιεντζες (εκει τους αναγνωριζω ότι εχουν διδακτορικο) ή αν το "γυριζα" και ηθελα συμβουλη τι μανο να παρω για τα νυχια μου ;-)..............

TopGear
10-07-2011, 10:38
Βασικα ειναι και αντισυνταγματικη η αναδρομικη ισχυς ενος νομου, ο οποιος ερχεται να αντικαταστησει αλλον.
Η αποψη μου ειναι οτι δεν εχουν καμια ορεξη να μπλεξουν με οσους ειναι ηδη στο πανεπιστημιο και εχουν μια γραμμη. Το θεμα ειναι για οσους θα μπουν οταν (?) ψηφιστει ο νεος νομος.

Κι όμως έχουν υπάρξει αναδρομικοί νόμοι που εφαρμόστηκαν. Ένας απ'αυτούς στο φορολογικό που έβγαλε το golden boy των Οικονομικών, όπου για το 2010 όριζε αναδρομική φορολόγηση σε θέματα ενάσκησης επικαρπίας. Άμα θέλουν βρίσκουν, αλλά αυτό που λες ελπίζω να το τηρήσουν...Εκτός αν στις φημολογούμενες εκλογές του Οκτώβρη, αυτός που θα βγει θα το αλλάξει και μόνο στην ιδέα να μαζέψει ψηφοφόρους (και ΑΝ πιάσει αυτοδυναμία).

Synthelectric
10-07-2011, 13:59
H φάμπρικα των «αιώνιων» φοιτητών (http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63211198)Δεν θίγονται οι τωρινοί
"Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να θιγούν οι υπάρχοντες φοιτητές. Δηλαδή για αυτούς που είναι τώρα στο πανεπιστήμιο και στο ΤΕΙ υπάρχει ήδη νομοθεσία για το πότε πρέπει να τελειώσουν τις σπουδές τους και αυτό δεν αλλάζει" λέει ο ειδικός γραμματέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Βασίλης Παπάζογλου, συμπληρώνοντας: "Μιλάμε για τους νέους φοιτητές που θα μπουν στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το νέο ακαδημαϊκό έτος. Αυτοί υποχρεούνται κάθε εξάμηνο να εγγράφονται, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα σε πάρα πολλά Ιδρύματα της χώρας μας.

Αν δεν εγγραφούν σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα θα διαγράφονται αυτομάτως. Από την άλλη, αν ο χρόνος σπουδών είναι τέσσερα χρόνια, για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών ένας φοιτητής έχει άλλα δύο χρόνια και από εκεί και πέρα για το κράτος δεν θεωρείται φοιτητής, και επαφίεται πλέον στον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος να ορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο φοιτητής θα συνεχίσει στο πανεπιστήμιο".


Προβλέπω να λένε στα τμήματα είτε να εφαρμόσουν Γιαννάκου είτε να βρουν τρόπο μόνα τους.
Πιστεύω ότι πρέπει να πιέσουμε το δικό μας πρόεδρο σχετικά να πει τι προτίθεται να κάνει αναλογιζόμενος το ΜΟ αποφοίτησης, το κώλυμα διάφορων καθηγητών να περνούμε ορισμένα μαθήματα (ηλε,αρχιτ κλπ), την έλλειψη ενημέρωσης από τον ίδιο και τον προηγούμενό του σε συλλογικό επίπεδο.

Είμαστε το βασικότερο πρόβλημα της Ελλάδας παιδιά... NOT!

freader
10-07-2011, 15:50
παιδιά έχω φρικάρει τις τελευταίες μέρες..στην Γραμματεία είπαν έως την εξεταστική του 12'..
θα μου πείτε "και τι έκανες τόσα χρόνια;"...και δίκιο θα έχετε...
αλλά τώρα με καίει που φαίνεται να το χάνω το τρένο..
θα πάω αύριο από τη Γραμματεία να τους ρωτήσω τι ακριβώς ισχύει;αν ξέρουν ή όχι;
και σίγουρα πρέπει να πάρει μια επίσημη θέση η σχολή

TopGear
10-07-2011, 16:04
παιδιά έχω φρικάρει τις τελευταίες μέρες..στην Γραμματεία είπαν έως την εξεταστική του 12'..
θα μου πείτε "και τι έκανες τόσα χρόνια;"...και δίκιο θα έχετε...
αλλά τώρα με καίει που φαίνεται να το χάνω το τρένο..
θα πάω αύριο από τη Γραμματεία να τους ρωτήσω τι ακριβώς ισχύει;αν ξέρουν ή όχι;
και σίγουρα πρέπει να πάρει μια επίσημη θέση η σχολή

Η γραμματεία όμως, δεν ανέρτησε πουθενά τον νόμο τόσα χρόνια προς ενημέρωση. Και δεν είναι υποχρεωμένος ο καθένας, να γνωρίζει όλες τις διατάξεις. Η απάντηση της Διαμαντοπούλου έλεγε για φοιτητές που τους καλέσαν κιόλας να δηλώσουν ότι επιθυμούν να συνεχίσουν και να το κάνουν για επιπλέον 5 χρόνια απ'το 2009 κτλ κτλ. Η γραμματεία τι έκανε; Μόνο πασιέντζες ξέρουν να ρίχνουν; Όταν ρωτούσαν κάποιοι πριν κανά 1-2 χρόνια, δεν ξέρανε να απαντήσουν, λέγανε επίσης ότι κανείς δεν το εφαρμόζει και δε θα το εφαρμόσουν ούτε κι αυτοί και τώρα ξαφνικά πετάνε έτσι τυχαία 2012;

sisyphus
15-07-2011, 03:41
Τα κρίσιμα σημεία του νεου νομου-πλαισιο που συγκρούονται με τις συνταγματικές επιταγές (http://www.cosmo.gr/News/Hellas/332901.html)

Ηθελα να ηξερα ποιοι ειναι αυτοι οι "συνταγματολογοι" που απαρτιζουν την επιτροπη που, οπως ειπε η διαμαντοπουλου, εχει κρινει οτι δεν υπαρχει προβλημα συνταγματικοτητας στο νεο νομο και ολα ειναι οκ????????? Ειναι υπαρκτα προσωπα αραγε?????

understracker
15-07-2011, 10:07
Τα κρίσιμα σημεία του νεου νομου-πλαισιο που συγκρούονται με τις συνταγματικές επιταγές (http://www.cosmo.gr/News/Hellas/332901.html)

Ηθελα να ηξερα ποιοι ειναι αυτοι οι "συνταγματολογοι" που απαρτιζουν την επιτροπη που, οπως ειπε η διαμαντοπουλου, εχει κρινει οτι δεν υπαρχει προβλημα συνταγματικοτητας στο νεο νομο και ολα ειναι οκ????????? Ειναι υπαρκτα προσωπα αραγε?????

Καλά μην είσαι και σίγουρος ότι θα πέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και οι Σύμβουλοι είναι διορισμένοι από την Κυβέρνηση[1].

Επίσης μην περιμένεις και πολλά από τους Πολιτικούς μας που είναι τελείως αγράμματοι. Για παράδειγμα ο Σαμαράς έλεγε το selective default, selected default. Ότι να ναι. Η Διαμαντοπούλου σίγουρα ζήτησε γνωμοδότηση Συνταγματολόγων μόνο που ήτανε Αμερικάνοι και έκαναν την γνωμοδότηση σύμφωνα με το αμερικάνικο σύνταγμα. :-p

[1] http://e-rooster.gr/02/2010/2195

tony_iommi
15-07-2011, 10:18
Η γραμματεία όμως, δεν ανέρτησε πουθενά τον νόμο τόσα χρόνια προς ενημέρωση. Και δεν είναι υποχρεωμένος ο καθένας, να γνωρίζει όλες τις διατάξεις.

mega fail...Όλοι οι πολίτες του Ελληνικού Κράτους είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν τους νόμους από τη στιγμή που θα αναρτηθούν στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως..Δεν υπάρχει δικαιολογία δεν ήξερα, η απάντηση είναι ΝΑ ΗΞΕΡΕΣ..

TopGear
15-07-2011, 11:01
mega fail...Όλοι οι πολίτες του Ελληνικού Κράτους είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν τους νόμους από τη στιγμή που θα αναρτηθούν στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως..Δεν υπάρχει δικαιολογία δεν ήξερα, η απάντηση είναι ΝΑ ΗΞΕΡΕΣ..

Σαφώς. Και θεωρητικά ναι, ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ. Επειδή όμως στην Ελλάδα, η κουτοπονηριά και η κοροϊδία των πολιτικάντηδων, είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ, με αυτή τη λογική μπορούν να περνάνε όποιο νόμο θέλουν στα κρυφά και να το ανακαλύπτεις μετά. Ούτε βέβαια είναι πρακτική λύση να πηγαίνεις κάθε τρεις και λίγο και να ζητάς οτιδήποτε ΦΕΚ έχει κυκλοφορήσει.

Και εντάξει, η γραμματεία, δεν έκανε ούτε μία αναφορά και όταν πήγαινε κανείς να ρωτήσει, τι οδηγίες είχαν και τι ακριβώς προβλέπεται, που υποτίθεται ότι είναι οι πλέον ενημερωμένοι, ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΕ και ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΟΥΣΕ. Και τώρα, ξαφνικά σου πετάει το 2012. Σαν να συγκάληπτε καταστάσεις. Αν δεν είχαν υποχρέωση να ενημερώσουν όπως λες γενικά, είχαν υποχρέωση να απαντούσαν έστω σ'αυτούς που πήγαν να διευκρινίσουν κάτι από ΜΟΝΟΙ τους, γιατί ακόμη και να διαβάζεις τα ΦΕΚ, έτσι όπως είναι γραμμένα μερικές φορές με τόσα άρθρα, δεν είναι απίθανο να μην καταλάβεις κάτι.

tony_iommi
15-07-2011, 11:14
Το δέχομαι αυτό που λες αλλά καταρχάς ο νόμος δεν μπορεί να ψηφιστεί έτσι απλά υπάρχουν προσχέδια και είναι υποχρέωση να ενημερώνουν γενικά..Συμφωνώ ότι ζούμε στην Ελλάδα με ότι αυτό συνεπάγεται..Διαφωνώ στο μπλέξιμο των νόμων,δυστυχώς οι νόμοι είναι αυτοί που είναι μπλεγμένοι ξεμπλεγμένοι έχεις υποχρέωση να τους καταλάβεις και να τους τηρείς..Τώρα σωστό λάθος μη με ρωτάς αλλά μου ακούγεται λογικό..

bitt
15-07-2011, 11:26
πρεπει να παμε ολοι μαζι στην γραμματεια και στον κ.Γεωργιαδη και αμεσα.δεν μπορουμε να εχουμε διαρκως αγχος και ανασφαλεια!

giannis88
15-07-2011, 11:33
ενώ αν πας στον γεωργιάδη θα σου φύγει. ΝΟΤ

TopGear
15-07-2011, 11:40
Όπως γράφτηκε λίγο παραπάνω, αυτό πιθανώς να αφορά τους νεοεισαχθέντες. Και ότι η γραμματεία και το τμήμα "απέκρυπτε" επιμελώς να δώσει διευκρινίσεις, είναι ύποπτο. Πήγαινες να ενημερωθείς κι έτρωγες μαύρο. Καταρχήν, αν ο νόμος Γιαννάκου "εφαρμοζόταν" (που μας διαβεβαίωναν ότι δεν εφαρμόζεται), ψηφίστηκε το 2007, άρα τα 5 χρόνια είναι πράγματι 2012. Ωστόσο, μετά το κώλυμμα 1 χρόνου, η νέα υπουργός Διαμαντοπούλου, το εφάρμοσε (έστω αυτό το mix δικής της απόφασης μαζί με νόμο Γιαννάκου) απ'την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2009-2010. Άρα μιλάμε για 2014 κι όχι 2012.

sisyphus
15-07-2011, 16:56
Καλά μην είσαι και σίγουρος ότι θα πέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και οι Σύμβουλοι είναι διορισμένοι από την Κυβέρνηση[1].

Επίσης μην περιμένεις και πολλά από τους Πολιτικούς μας που είναι τελείως αγράμματοι. Για παράδειγμα ο Σαμαράς έλεγε το selective default, selected default. Ότι να ναι. Η Διαμαντοπούλου σίγουρα ζήτησε γνωμοδότηση Συνταγματολόγων μόνο που ήτανε Αμερικάνοι και έκαναν την γνωμοδότηση σύμφωνα με το αμερικάνικο σύνταγμα. :-p

[1] http://e-rooster.gr/02/2010/2195

Καλα εννοειται οτι δε τρεφω αυταπατες!! Αλλωστε και ο νομος Γιαννακου κριθηκε συνταγματικος....... Το bold το εχεις διαβασει πουθενα, το υποθετεις ή απλα σαρκαζεις την αννουλα ;-)???

understracker
15-07-2011, 18:41
Καλα εννοειται οτι δε τρεφω αυταπατες!! Αλλωστε και ο νομος Γιαννακου κριθηκε συνταγματικος....... Το bold το εχεις διαβασει πουθενα, το υποθετεις ή απλα σαρκαζεις την αννουλα ;-)???

Μια φορα και έναν καιρό
πηγαινα και εγώ σχολειό,

Πήγαινα που λές Αννούλα
με την φίλη μου την Ρούλα,

Που με ζήλευε πολύ
δεν ήταν όμως κακό παιδί,


Μεγαλώσαμε παρέα
δίπλα στην Καπνικαρέα,

Ήρθε όμως το φιρμάνι
να χαθούμε μάνι μάνι,

Κάποιος από τα υπουργεία
έβαλε ξινή κυρία,

Και μας έδιωξε με μένος
και έγινα «συγχωνευμένος»,

Εχασα πια και την Ρούλα
τώρα έχω τον μπαμπούλα,

Ούτε ξέρω που πηγαίνω
λές και σ'άλλο σπίτι μένω,

Λένε θ'αλλάξουνε και οι ώρες
τα κοπιάραν απ'άλλες χώρες,

Θα περάσει πού θα πάει
καπου διάβαζα για Μάη,

Όχι τον Ελληνικό,
τον πιο παλιό τον Γαλλικό,

Τότε που κάθε αγωνία
τέλειωνε με ευτυχία.

Και δεν ήταν παραμύθι
απλά είχαν άλλα ήθη..

http://i-am--write.blogspot.com/2011/03/blog-post_29.html

jesu
15-07-2011, 22:43
Ηθελα να ηξερα ποιοι ειναι αυτοι οι "συνταγματολογοι" που απαρτιζουν την επιτροπη που, οπως ειπε η διαμαντοπουλου, εχει κρινει οτι δεν υπαρχει προβλημα συνταγματικοτητας στο νεο νομο και ολα ειναι οκ????????? Ειναι υπαρκτα προσωπα αραγε?????

Μάλλον θα είναι οι ίδιοι που έβγαλαν και το μνημόνιο συνταγματικό =)

Όσοι δεν το χετε κάνει ήδη, πάρτε το χαμπάρι, η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας είναι παραμύθια, και το Σύνταγμα και τους νόμους τους επικαλούνται όποτε τους γουστάρει.

Synthelectric
21-07-2011, 20:33
Κολλεγιά με ιδιώτες και τρόικα, μέσω αυτόματης αναγνώρισης πτυχίων (http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=295077)

Η κατάργηση του ΔΟΑΤΑΠ αναμένεται να προκαλέσει θυελλώδεις αντιδράσεις στα ΑΕΙ
Είναι η κατάργηση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), του μόνου αρμόδιου οργάνου για την ακαδημαϊκή αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων και των τίτλων των κολεγίων-παραρτημάτων Ιδρυμάτων αλλοδαπής.

Στο Μνημόνιο ορίζεται σαφής απαίτηση για αλλαγή του νόμου λειτουργίας του ΔΟΑΤΑΠ, με σκοπό την «άρση των όποιων περιορισμών αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων από πτυχία παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων» (βλ. κολέγια). Ωστόσο, η κατάργησή του, που μελετάται αυτόν τον καιρό από το υπουργείο Παιδείας, θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Θα αρθεί και ο τελευταίος φραγμός για την πλήρη εξομοίωση των ξένων τίτλων με τους ελληνικούς των δημόσιων Πανεπιστημίων, δηλαδή η υποχρέωση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης, η οποία συνδέεται άρρηκτα με το άρθρο 16 και την απαγόρευση της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Εν ολίγοις, καταργείται στην ουσία του το άρθρο 16, και μάλιστα χωρίς ν' ανοίξει ρουθούνι.

Υπόμνημα

Αυτές τις ημέρες η υπουργός Παιδείας, Αννα Διαμαντοπούλου, έχει στα χέρια της υπόμνημα του ίδιου του προέδρου του ΔΟΑΤΑΠ, με το οποίο προτείνεται η κατάργηση του φορέα. Το σκεπτικό της πρότασής του βασίζεται στα διεθνή δεδομένα, και για την ακρίβεια στο γεγονός ότι σε κανένα μέρος του κόσμου δεν γίνονται ακαδημαϊκές αναγνωρίσεις από κάποιον φορέα, αλλά από τα ίδια τα Πανεπιστήμια και μόνο σε περιπτώσεις συνέχισης σπουδών (μάστερ, διδακτορικό). Εν ολίγοις, αν κάποιος ενδιαφερόμενος ζητήσει να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές σ' ένα ελληνικό Ιδρυμα, το ζήτημα της αντιστοίχισης των τίτλων που θα έχει στην κατοχή του θα το αντιμετωπίζει το Ιδρυμα υποδοχής και η υπόθεση θα λήγει εκεί. Κάπως έτσι αναμένεται να συμπληρωθεί η μεγάλη επιχείρηση αλλαγής της φυσιογνωμίας των ανώτατων σπουδών στην Ελλάδα.

Ουσιαστική κατάργηση

Η απαλλαγή της υποχρέωσης για ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων σπουδών εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και αυτών που προέρχονται από κολέγια συνεργαζόμενα με Ιδρύματα της αλλοδαπής, ισοδυναμεί με ουσιαστική κατάργηση του άρθρου 16, που απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Ηδη, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, τα πρώην κολέγια - νυν ΚΕΜΕ, που συνεργάζονται με Ιδρύματα εξωτερικού, θεωρούνται πανεπιστημιακά παραρτήματα.

Επιβάλλεται η επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων των αποφοίτων τους και όταν επέλθουν οι προαναφερόμενες αλλαγές, δεν θα υφίσταται καν ζήτημα ακαδημαϊκής αναγνώρισης. Δεν θα θεωρείται απαραίτητη και ως εκ τούτου δεν θα προβλέπονται σχετικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις. Αλλωστε, είναι κοινό, πια, ευρωπαϊκό δεδομένο πως μοναδική προϋπόθεση αναγνώρισης τίτλων σπουδών είναι η επαγγελματική, καθώς είναι το μόνο αναγκαίο εισιτήριο για την ανεμπόδιστη μετακίνηση επαγγελματιών εντός της Ε.Ε., που είναι και ο απώτερος στόχος, αφού μόνον έτσι θα επιτευχθεί ο «ιερός» σκοπός της μεγάλης ευρωπαϊκής ανοιχτής αγοράς. Στο ίδιο πλαίσιο και η δρομολόγηση του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (στο οποίο θα προσχωρήσει και η Ελλάδα). Βασική μονάδα μέτρησης δεν είναι οι τίτλοι σπουδών, αλλά μαθησιακά αποτελέσματα, που περιλαμβάνουν κάθε λογής πιστοποιήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το ΣΑΕΠ

Ως εκ τούτων, το άρθρο 16 θα μετατραπεί αυτομάτως σε μια ανενεργή, παρωχημένη συνταγματική πρόβλεψη, η οποία θα χρήζει και... αναθεώρησης! Ετσι, τουλάχιστον όπως φαίνεται, υπολογίζει τις εξελίξεις η κυβέρνηση, υπό την πίεση, πλέον, και της τρόικας. Ο δρόμος έχει, ήδη, μισοανοίξει, και με το ίδιο μαγικό κλειδί, δηλαδή, την επαγγελματική αναγνώριση «προσόντων», θα συνεχιστεί η προσπάθεια να ξεκλειδώσουν όλες οι κλειστές πόρτες στην Ελλάδα. Εξ ου και οι εντολές μέσω Μνημονίου, οι οποίες, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τις εκατοντάδες αιτήσεις για αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων ή καλύτερα «προσόντων» από το αρμόδιο, αλλά ουσιαστικά ανενεργό όργανο, το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ).

Από τον Οκτώβριο του 2010, οπότε και δημιουργήθηκε, δεν έχει βγάλει καμία απόφαση (σ.σ. μπλοκάρεται με διάφορους τρόπους, όπως με την απουσία εκπρόσωπου του ΤΕΕ κ.ά.). Το γεγονός αυτό έχει εξοργίσει τους Ευρωπαίους, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισαν να απαιτήσουν πλέον μια άμεση, ριζική και γενικότερη λύση, όπως την αλλαγή όλου του θεσμικού πλαισίου, που θα συμπαρασύρει και τον ΔΟΑΤΑΠ. Αναφέρονται συγκεκριμένα στα 37 παραρτήματα των ξένων Πανεπιστημίων αλλά και στην αλλαγή του νόμου για τον ΔΟΑΤΑΠ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το υπουργείο Παιδείας δεν θα προωθήσει άμεσα το σχετικό σχέδιο νόμου. Αλλωστε, θα είναι το τρίτο στη σειρά μετά το σχέδιο για τα ΑΕΙ που επιδιώκεται να πάρει άμεσα το δρόμο για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, και μετά το σχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση που ετοιμάζεται πυρετωδώς, ώστε να κατατεθεί, επίσης, το συντομότερο. Σ' αυτό μάλιστα θα περιλαμβάνονται οι τελευταίες αλλαγές σχετικά με τα πρώην κολέγια-νυν ΚΕΜΕ που συνεργάζονται με πανεπιστήμια εξωτερικού.

Πρόκειται για τις τελευταίες διευκολυντικές ρυθμίσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η πλήρης εναρμόνιση με τις κοινοτικές επιταγές. Μέσα σε δύο άρθρα καλύπτονται παραλείψεις και διορθώνονται κάποια λάθη. Οσο για το μνημονιακό σχέδιο, αυτό έχει πιο μακρύ, αλλά σαφώς προσδιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχει ετοιμαστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο και μέχρι τον Δεκέμβριο να έχει ψηφιστεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι διαφαινόμενες εξελίξεις επιβεβαιώνουν τους όλο και πιο δυνατούς ψιθύρους περί κατάργησης του άρθρου 16 ή μάλλον περί αναζήτησης τρόπων κατάργησης εκτός της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει παρά ύστερα από χρόνια. Η «Ε» πρόσφατα είχε αποκαλύψει την πρόθεση της κυβέρνησης να εντάξει στα δημοψηφίσματα ακόμη και ζητήματα Παιδείας, ενώ ήδη είχε διαρρεύσει και δεν είχε θεωρηθεί τυχαία η αναφορά στο 16 κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου Διαμαντοπούλου στο ΚΤΕ (Κοινοβουλευτικός Τομέας Εργασίας) ΠΑΣΟΚ. *
Τι υπαγορεύει το Μνημόνιο στην κυβέρνηση

Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα «Για τη βελτίωση του επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ανοιχτές αγορές» η κυβέρνηση καλείται να πράξει τα εξής:

- Να επικαιροποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και να τα στείλει στην Επιτροπή.

- Να παρουσιάσει σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του νόμου 3328/2005 σχετικά με τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις, με σκοπό την άρση της απαγόρευσης της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που προέρχονται από πτυχία από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι πτυχίων από 37 παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων από άλλα κράτη-μέλη στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους ελληνικών πτυχίων. [Q3-2011]

- Να προχωρήσει τις διαδικασίες υιοθέτησης νομοθεσίας για την τροποποίηση του νόμου 3328/2005, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι διπλωμάτων από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων από άλλα κράτη-μέλη στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να εργαστούν στην Ελλάδα, αντιστοίχως, υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους των ελληνικών πτυχίων. (Q4-2011)
Α. ΑΝΔΡ.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνεδρίασε σήμερα η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταξύ άλλων συζήτησε το θέμα των αλλαγών του υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα μέλη της συνεδρίασης, σύμφωνα με πληροφορίες, επαναβεβαίωσαν παλαιότερο ψήφισμά τους εναντίον του νομοσχεδίου. Τόνισαν ότι απορρίπτουν τις διατάξεις του οι οποίες δεν μπορεί να εφαρμοστούν, ενώ επαναβεβαίωσαν επίσης και το γεγονός ότι θα παραμείνουν σε ανοιχτή συνεδρίαση καθώς το νομοσχέδιο κατατίθεται σήμερα στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, ώστε να αρχίσει η διαδικασία και να συζητηθεί στο τέλος Αυγούστου. Μάλιστα επέκριναν έντονα-σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- την υπουργό Παιδείας, που όπως είπαν επιχειρεί να περάσει «λάθρα» το νομοσχέδιο που υποβαθμίζει τα Ιδρύματα.

Την ίδια ώρα η πρυτανεία του Ε.Μ.Πολυτεχνείου γνωστοποιούσε ότι το Ίδρυμα κατέλαβε τη 17η θέση μαζί με τον Ολλανδικό Ερευνητικό Οργανισμό (ΤΟΝ) στην ευρωπαϊκή κατάταξη έρευνας και μεταξύ 100 ιδρυμάτων, για το έτος 2010. Η πρυτανεία συγχαίρει τους ερευνητές του Πολυτεχνείου και ελπίζει ότι το 2011 θα τους βρει σε ακόμη υψηλότερες θέσεις.

sisyphus
23-07-2011, 01:54
Κολλεγιά με ιδιώτες και τρόικα, μέσω αυτόματης αναγνώρισης πτυχίων (http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=295077)

Μαλιστα! Αλλο ενα βημα προς την "αναβαθμιση" της εκπαιδευσης...........


Στη Βουλή ο νόμος για τα πανεπιστήμια (http://www.tovima.gr/society/article/?aid=412154)

Ολόκληρο το νομοσχέδιο (http://www.tovima.gr/files/1/2011/SxedioNomou.pdf)

Επειδη ενδιαφερει πολλους συναδελφους, παραθετω ενα σημειο απ'το αρθρο 80:


9. α) Όσοι φοιτητές συμπληρώνουν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους
2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού
εξαμήνων απ' όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά δύο εξάμηνα,
θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη
του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον
Οργανισμό του ιδρύματος.
β) Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, όσοι φοιτητές
έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση
διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη
λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών
προσαυξανόμενης κατά τέσσερα εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει
αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-
2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.
γ) Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους
2011-2012 φοίτηση διάρκειας μικρότερης από αυτήν της προηγούμενης
παραγράφου, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα
όταν συμπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης με το διπλάσιο αριθμό εξαμήνων
απ' όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό
πρόγραμμα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του
ιδρύματος.
δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτηση τους
στη γραμματεία της οικείας σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα,
συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο
αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην
παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα
ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το
χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της
διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή.
ε) Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική
διαπιστωτική πράξη από τον κοσμήτορα της οικείας σχολής, με την οποία
βεβαιώνονται και τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.

nightcrawler
23-07-2011, 02:30
ομολογω οτι δν μπορω καταλαβω το γ) ειναι κ περασμενη η ωρα..αλλα τι δαιφορετικο λεει απο τα αλλα

TopGear
23-07-2011, 02:43
ομολογω οτι δν μπορω καταλαβω το γ) ειναι κ περασμενη η ωρα..αλλα τι δαιφορετικο λεει απο τα αλλα

α: διάρκεια φοίτησης >= 2ν + 2 εξάμηνα το 2012 -> διαγραφή το 2014 ή όπως ορίζει το ίδρυμα
β: διάρκεια φοίτησης >= 2ν + 4 εξάμηνα το 2012 -> διαγραφή το 2015 ή όπως ορίζει το ίδρυμα
γ: διάρκεια φοίτησης < 2ν το 2012 -> διαγραφή όταν διάρκεια φοίτησης = 2ν ή όπως ορίζει το ίδρυμα

Εγώ αυτά καταλαβαίνω.

sisyphus
23-07-2011, 03:18
α: διάρκεια φοίτησης >= 2ν + 2 εξάμηνα το 2012 -> διαγραφή το 2014 ή όπως ορίζει το ίδρυμα
β: ν + 4 εξαμηνα <= διάρκεια φοίτησης < 2ν + 2 εξάμηνα το 2012 -> διαγραφή το 2015 ή όπως ορίζει το ίδρυμα
γ: διάρκεια φοίτησης < ν + 4 εξαμηνα το 2012 -> διαγραφή όταν διάρκεια φοίτησης = 2ν ή όπως ορίζει το ίδρυμα

Εγώ αυτά καταλαβαίνω.

Στο διορθωσα :-)

Δηλαδη:
α. Οσοι μπαινουν το 2011-2012 στο 9ο ετος και πανω -> διαγραφή το 2014 ή όπως ορίζει το ίδρυμα
β. Οσοι μπαινουν το 2011-2012 στο 6ο-8ο ετος -> διαγραφή το 2015 ή όπως ορίζει το ίδρυμα
γ. Οσοι μπαινουν το 2011-2012 στο 5ο ετος και κατω -> διαγραφή όταν διάρκεια φοίτησης = 2ν ή όπως ορίζει το ίδρυμα

more_than_a_pc
23-07-2011, 11:00
Δεν ξέρω πόσοι το έχετε δει : http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/205311/stop-sta-dorean-suggrammata-prin-to-2013/

νομίζω τουλάχιστον απαράδεκτο

Synthelectric
23-07-2011, 14:11
Να πω να πω;
Αν και εφόσον ψηφιστεί το έκτρωμα και το ΕΚΠΑ πει ότι το εφαρμόζει, πρέπει να πιεστεί πρόεντρο + γραμματεία να πουν τι ισχύει τελεσίδικα..

giannis88
23-07-2011, 14:18
Να πω να πω;
Αν και εφόσον ψηφιστεί το έκτρωμα και το ΕΚΠΑ πει ότι το εφαρμόζει, πρέπει να πιεστεί πρόεντρο + γραμματεία να πουν τι ισχύει τελεσίδικα..

καλά για να μην λέμε μαλακίες επειδή θα ψηφιστεί, είναι μια καλή ευκαιρία δεδομένης της όλης κατάστασης της χώρας για κατάληψη επ άπειρον.

αλλά μάλλον ντρεπόμαστε να το πούμε.

quailtropz
23-07-2011, 14:40
Τούτο (http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_20/07/2011_449879) το έχετε δεί;

Synthelectric
23-07-2011, 14:45
καλά για να μην λέμε μαλακίες επειδή θα ψηφιστεί, είναι μια καλή ευκαιρία δεδομένης της όλης κατάστασης της χώρας για κατάληψη επ άπειρον.

αλλά μάλλον ντρεπόμαστε να το πούμε.
Δεν ντρέπομαι ρε συ. Τι λες; Ο synth είναι άντροπος.:p

Synthelectric
24-07-2011, 14:52
Οι πρυτάνεις συναντώνται σήμερα εκτάκτως για να δηλώσουν κατηγορηματικά ότι «εάν ψηφισθεί ο νόμος, δεν μπορούν να εφαρμόσουν διατάξεις προδήλως αντισυνταγματικές». (http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=295988)Σε όσους τους κατηγορούν για «ανταρσία» απαντούν: «Εχουμε στα χέρια μας δέκα γνωμοδοτήσεις συνταγματολόγων εναντίον των διατάξεων, και μόνο δύο άρθρα στον τύπο υπέρ της συνταγματικότητάς τους».

Οι λιγοστές ελπίδες που υπήρχαν για αλλαγές στις επίμαχες διατάξεις, εξανεμίστηκαν, λένε οι καθηγητές, καθώς το νομοσχέδιο που κατατέθηκε, επιβεβαιώνει τη θεσμοθέτηση απόλυτα ελεγχόμενων διοικήσεων. Τα τμήματα διαλύονται, η δημοκρατία και το αυτοδιοίκητο καταλύονται. Οι πρυτάνεις παύονται και τα ιδρύματα εκβιάζονται, αφού, αν δεν ακολουθήσουν το νόμο, θα τους κοπεί η χρηματοδότηση.

«Ούτε η δικτατορία δεν θα τολμούσε να περάσει τέτοιες εξουσίες σ' ένα ολιγομελές συμβούλιο και σ' έναν πρύτανη με αρμοδιότητες φεουδάρχη» είπε στην «Κ.Ε.» πρύτανης τονίζοντας δηκτικά ότι «κάποιοι που συμβουλεύουν την υπουργό, ήθελαν να γίνουν πρυτάνεις με δημοκρατικές διαδικασίες και δεν μπόρεσαν. Τώρα θα τα καταφέρουν».

Χαρακτηριστικό του εκρηκτικού κλίματος που διαμορφώνεται είναι ότι και η Ομοσπονδία των καθηγητών ακύρωσε τη συνάντηση που είχε ορισθεί με την υπουργό την περασμένη Παρασκευή, διακόπτοντας έτσι και τις λεπτές «γέφυρες» διαλόγου που είχε φανεί ότι στήνονταν.

Ετσι, οι φωνές που υποστηρίζουν ότι δεν θα ανοίξουν καν τα πανεπιστήμια το Σεπτέμβριο, πληθαίνουν. Η επιστροφή των φοιτητών θα σημάνει την έναρξη σφοδρών κινητοποιήσεων, που μαζί με τη γενικότερη κοινωνική αναταραχή ενδέχεται να προσλάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Synthelectric
25-07-2011, 09:45
Χτες το απόγευμα μάλιστα η Σύνοδος των πρυτάνεων συγκάλεσε έκτακτη σύνοδο στο πανεπιστήμιο της Αθήνας, ενώ η ΠΟΣΔΕΠ, το συνδικαλιστικό όργανο των καταθηγητών ανώτατης εκπαίδευσης, ζήτησε συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρυτάνεις στη Σύνοδο, επεσήμαναν ότι τα πρακτικά θέματα που θα αντιμετωπίσουν τα πανεπιστήμια με την έναρξη της εφαρμογής του νέου θα είναι τόσο που δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα. Συγκεκριμένα έγινε λόγος για διατάξεις που οδηγούν στη διάλυση των σπουδών αλλά και σε υποβαθμισμένα πτυχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρυτάνεις υποστηρίζουν ότι οι ρυθμίσεις περί συγγραμμάτων, που θα περάσουν όλα στο διαδίκτυο, μετακυλίουν το κόστος από το κράτος στην ελληνική οικογένεια και τον φοιτητή. Επίσης, για τη δημιουργία ταχύρρυθμων σπουδών τριετίας, φαίνεται, σύμφωνα με τους ίδους, από το τελικό σχέδιο ότι δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούν τα ιδρύματα για να τις δημιουργήσουν, αλλά το θέμα αυτό βρίσκεται στη διάθεση του εκάστοτε υπουργού. Υποστηρίζουν επιπλέον, ότι «το νομοσχέδιο βρίθει αντισυνταγματικών διατάξεων» και γι'αυτό τον λόγο είπαν πως έχουν στο πλευρό τους ομάδα συνταγματολόγων, που έχει μελετήσει τις διατάξεις και έχει αποφανθεί περί αντισυνταγματικότητας ορισμένων εξ αυτών.

Ειδικά για το θέμα των αντιδράσεών τους, οι πρυτάνεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγουν στα δικαστήρια για την ακύρωση διατάξεων, αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Σήμερα τόσο οι πρυτάνεις όσο και το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ θα δώσουν συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να αναφερθούν στις επιπλοκές που θα προκαλέσει ο νέος νόμος στη λειτουργία και τη διοίκηση των ιδρυμάτων. (http://www.tvxs.gr/news/ελλάδα/προβλήματα-στη-λειτουργεία-των-αει-«βλέπουν»-οι-πρυτάνεις)
«Το σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή η υπουργός Παιδείας, εκτός από τη διατήρηση της ονομασίας του Τμήματος και την εισαγωγή των φοιτητών σ' αυτό, δεν ενσωματώνει τις ουσιαστικές προτάσεις των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών» σημειώνουν οι καθηγητές των ΑΕΙ (ΠΟΣΔΕΠ), των ΤΕΙ (ΟΣΕΠ) και οι ερευνητές, και κατηγορούν το υπουργείο ότι εμμένει σε ένα συγκεντρωτικό πρότυπο διοίκησης με τον περιορισμό της δημοκρατικής και την υποβάθμιση της ακαδημαϊκής ζωής στο εσωτερικό των ΑΕΙ και σε αμφίβολης ποιότητας ρυθμίσεις για την προώθηση της αριστείας. Επίσης επισημαίνουν ότι το υπουργείο εμμένει, χωρίς μελέτη για τη διάρθρωση των τριών κύκλων σπουδών, χωρίς ουσιαστική πίστη στον ενιαίο χώρο εκπαίδευσης και έρευνας.

Οι πανεπιστημιακοί ζητούν από την Αννα Διαμαντοπούλου να κάνει δεκτές τις προτάσεις τους, διότι, σε αντίθετη περίπτωση, όπως αναφέρουν, το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας δεν θα συναινέσει στην υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου.

CHRIS_FEMALE
25-07-2011, 10:13
Η κιουρία-συρρίκνωσα την Ελληνική παιδεία ξαναχτυπά...
Ζήτω οι οδηγίες συρρίκνωσης απο την λέσχη ΒLRG...
Bravo hanna...:-(

Synthelectric
25-07-2011, 12:26
Το παρακάτω είναι από το Βήμα που γενικά έχει μια στάση κάπως (πολύ δηλαδή φιλοκυβερνητική) κρίνετε και μόνοι σας.

Κλειστά τα ΑΕΙ από 1η Σεπτεμβρίου (http://www.tovima.gr/society/article/?aid=412537)
[/URL][URL="http://www.tovima.gr/society/article/?aid=412537"]Ομόφωνη απόφαση των πρυτανικών αρχών ως αντίδραση στον νόμο-Πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση (http://www.tovima.gr/society/article/?aid=412537)


Ομόφωνη απόφαση για αντίδραση στον νόμο-Πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση αλλά και, ουσιαστικά, για κλείσιμο των πανεπιστημίων από 1ης Σεπτεμβρίου, πήραν οι πρυτανικές αρχές των ΑΕΙ κατά την έκτακτη συνεδρίασή τους την Κυριακή. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, που χαρακτηρίζεται ως ομόφωνη απόφαση, οι πρυτανικές αρχές χαρακτηρίζουν «δοτές» της διοικήσεις που προβλέπονται από τον νέο νόμο-Πλαίσιο, τονίζοντας ότι «μεθοδεύει την αδυναμία λειτουργίας των Πανεπιστημίων από 1ης Σεπτεμβρίου με τη διάλυση των βασικών ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων. Η πιθανή εγκατάσταση δοτών Διοικήσεων δεν θα γίνει αποδεκτή από την πανεπιστημιακή κοινότητα, γιατί ενθαρρύνει την εξάρτηση, τον κομματισμό και την ευνοιοκρατία».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι Πρυτανικές Αρχές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, εκπροσωπώντας τις Συγκλήτους των Ιδρυμάτων τους στην έκτακτη συνεδρίασή τους που πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΠΑ στις 24-7-2011 θεωρούν θεσμικό καθήκον τους να ενημερώσουν την ελληνική κοινωνία ότι το κατατεθέν στη Βουλή σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση αποδομεί τον Δημόσιο και Ακαδημαϊκό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου. Το σχέδιο νόμου δεν ενσωμάτωσε τις προτάσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας και αγνόησε τις πραγματικές ανάγκες των Ιδρυμάτων (προτάσεις επισυνάπτονται)» αναφέρεται στην ανακοίνωση.


«Την ποιότητα των πτυχίων τη διασφάλιζαν μέχρι σήμερα οι ακαδημαϊκές διαδικασίες του Τομέα, του Τμήματος και της Σχολής, ενώ με το σχέδιο νόμου ρευστοποιούνται γνωστικά αντικείμενα, καταργούνται Τομείς και παραμένει μόνο κατ' όνομα το Τμήμα, με συνέπεια την αποδυνάμωση των πτυχίων και την υποβάθμιση των σπουδών των Ελλήνων φοιτητών».


»Η υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει δημόσια και δωρεάν παιδεία συρρικνώνεται με τη σταδιακή απόσυρσή της από την υποστήριξη των συγγραμμάτων και της φοιτητικής μέριμνας και την μετακύλιση του αντίστοιχου κόστους στους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Το σχέδιο νόμου μεθοδεύει την αδυναμία λειτουργίας των Πανεπιστημίων από 1ης Σεπτεμβρίου με τη διάλυση των βασικών ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων. Η πιθανή εγκατάσταση δοτών Διοικήσεων δεν θα γίνει αποδεκτή από την πανεπιστημιακή κοινότητα, γιατί ενθαρρύνει την εξάρτηση, τον κομματισμό και την ευνοιοκρατία».


»Η Σύνοδος επιβεβαιώνει την ενότητα και αλληλεγγύη των Πανεπιστημίων. Με την επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση διαπρεπών συνταγματολόγων θεωρεί ότι το κατατεθέν νομοσχέδιο στις επιμέρους διατάξεις και ως σύνολο συνιστά μια κατάφωρη παραβίαση του συνταγματικού πλαισίου που διέπει τα Πανεπιστήμια.

Τέλος καλούνται η ελληνική κοινωνία και οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι ως δημόσιοι λειτουργοί να προστατεύσουν τη συνταγματική νομιμότητα και το ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο.


Καλείται το Ελληνικό Κοινοβούλιο να μην ψηφίσει το σχέδιο νόμου υπό την παρούσα του μορφή».

Synthelectric
25-07-2011, 13:08
Ξαναματαλέω το Βήμα πολύ μας την μπαίνει σε αυτό το θέμα και θέλει να δημιουργεί εντυπώσεις. Μην τα πάρετε και τοις μετρητοίς.

nightcrawler
25-07-2011, 13:30
Ξαναματαλέω το Βήμα πολύ μας την μπαίνει σε αυτό το θέμα και θέλει να δημιουργεί εντυπώσεις. Μην τα πάρετε και τοις μετρητοίς.
ε οπως ολος ο ΔΟΛ ετσι κ το βημα βγαζουν την ωρα του ΠΑΣΟΚ οποτε μπορουν..τωρα θα το μαθουμε..απλα εχουν βρει ενα τροπαριο κ το παιζουν ειτε γραπτα ειτε τηλεοπτικα..
στον εκφοβισμο κ τον εκβιασμο οπως και στις Δημοτικες στο μεσοπροθεσμο κτλ

Synthelectric
25-07-2011, 16:47
http://www.forums.gr/attachment.php?attachmentid=27768
http://www.forums.gr/attachment.php?attachmentid=27767

αποσπάσματα από τη συνεδρία της συγκλήτου

Θανάσης Χ.
25-07-2011, 17:08
Πολύ φοβάμαι ότι κλείσιμο των σχολών από τους πρυτάνεις (αν υπάρξει, στο κείμενο τους δεν το ξεκαθαρίζουν άσχετα από τις μαλακίες του Βήματος (παπαγαλάκια του υπουργείου) χωρίς αποφάσεις των φοιτητών θα λειτουργήσει αρνητικά. Μόνο εμείς μπορούμε να σηκώσουμε αυτή τη μάχη ενάντια στο νόμο και εμείς να αποφασίσουμε πως θα παλέψουμε, πότε θα κλείσουμε τις σχολές κλπ.

Στην ουσία τώρα. Το Υπουργείο προσπαθεί να πείσει ότι αυτός ο νόμος φέρνει διαφάνεια. Είναι ένα χαστούκι για αυτό όταν κάποιος Έλληνας πανεπιστημιακός τους εξωτερικού που δεν είναι κατά του νομοσχεδίου, επισημαίνει ότι πολλές διατάξεις του όχι μόνο δεν θα φέρουν "διαφάνεια", αλλά το αντίθετο.

http://www.eksegersi.gr/article.php?article_id=12529&cat_id=24

Synthelectric
27-07-2011, 01:46
Εν μέσω αντιδράσεων, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ (http://www.tvxs.gr/news/ελλάδα/εν-μέσω-αντιδράσεων-στην-επιτροπή-μορφωτικών-υποθέσεων-το-νομοσχέδιο-για-τα-αει)

Η κα Διαμαντοπούλου ανέφερε ότι το σχέδιο νόμου για τη «δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ΑΕΙ» συζητείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την οικονομία και τα πανεπιστήμια είναι αυτά που αποτελούν παγκοσμίως ατμομηχανή ανάπτυξης. Υποστήριξε ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι τα ΑΕΙ να αποδώσουν στην κοινωνία «όχι στους ακαδημαϊκούς και τους φοιτητές» και ότι «αν θέλουμε να κάνουμε ριζική τομή στην εκπαίδευση δεν θα μπουν κόκκινες γραμμές».

Η υπουργός σημείωσε ότι θα διατηρηθεί το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ και ΤΕΙ αλλά θα αλλάξει το μοντέλο διοίκησης. Πρόσθεσε ότι η χρηματοδότηση του πανεπιστημίου από την Πολιτεία θα γίνεται με κανόνες, λογοδοσία σε ετήσια βάση και αξιολόγηση με βάση τους στόχους κάθε πανεπιστημίου, ενώ θα τεκμηριώνεται το κόστος σπουδών ανά σχολή. Υποστήριξε ότι «οι ακαδημαϊκοί δεν μπορεί επουδενί να μην εμπίπτουν στο Σύνταγμα» και ότι ο διάλογος ξεκίνησε το 2007, γι’ αυτό και δεν ισχύει η κριτική της αντιπολίτευσης περί αιφνιδιασμού.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Άρης Σπηλιωτόπουλος, από την άλλη, κατηγόρησε τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ για διαχρονική ισοπεδωτική πολιτική στο χώρο της Παιδείας και έλλειμμα συναινετικής διάθεσης. Υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο επαναλαμβάνει διατάξεις της ΝΔ, με τις οποίες σαφώς συμφωνεί, όμως οι δομικές ρυθμίσεις που ενσωματώνει καταλύουν την βασική λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι το αυτοδιοίκητο και η αυτονομία των πανεπιστημίων. Έκανε λόγο για αντισυνταγματικότητα ορισμένων ρυθμίσεων, για τις οποίες προέβλεψε ότι θα καταπέσουν. Η Νέα Δημοκρατία, σημείωσε, αντιτίθεται στις διατάξεις που αφορούν στην εκλογή των πρυτάνεων, την κατάργηση του λέκτορα, την καθιέρωση προσόντων για την επιλογή των καθηγητών και τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η ελληνική οικογένεια, ενώ ζήτησε να μην καταργηθεί η δυνατότητα που δίνει το κράτος για κάποια συγγράμματα.

Ο Γιάννης Ζιώγας από το ΚΚΕ, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί «κομμάτι της σαρωτικής αντιλαϊκής επίθεσης που το κεφάλαιο και η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει στο έδαφος της κρίσης». Το χαρακτήρισε αντιδημοκρατικό, αντιδραστικό και ταξικό πλαίσιο, που η υλοποίησή του στηρίζεται σε ολιγαρχικά όργανα εξουσίας και πρόσθεσε πως οδηγεί στη διάλυση των σπουδών, σε πτυχία πολλαπλών ταχυτήτων και στο σύνολό τους υποβαθμισμένα σε σχέση με τα σημερινά, σε εμβάθυνση της επιχειρηματικής λειτουργίας των ιδρυμάτων, κατάργηση ασύλου και αντιδραστικές αλλαγές στη διοίκηση. «Βάζει ταφόπλακα στην όποια ανώτατη και δωρεάν εκπαίδευση έχουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από το ΛΑΟΣ, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι υπερψηφίζει την αρχή του νομοσχεδίου γιατί «είναι καλύτερο από το ισχύον» και παρά τις όποιες ενστάσεις υπάρχουν για τη λειτουργικότητά του. «Είναι πολύ δεξιότερο από εκείνο της Μαριέττας Γιαννάκου γιατί καταργεί το πανεπιστημιακό άσυλο και συνδέει την αξιολόγηση των ιδρυμάτων με την χρηματοδότησή τους» ανέφερε.

Τέλος, ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Τάσος Κουράκης, τόνισε ότι είναι αδιανόητο να κατατίθεται αυτό το νομοσχέδιο μέσα στο καλοκαίρι με κλειστά πανεπιστήμια, με την απουσία των φοιτητών και ενώ έχει εκφραστεί αρνητική θέση από 17 Συγκλήτους. Μίλησε επίσης για νομοσχέδιο που παραβιάζει το Σύνταγμα, προσβάλλει το κύρος των πανεπιστημιακών δασκάλων, έχει προβλήματα νεποτισμού και αδιαφάνειας και δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Synthelectric
04-08-2011, 15:17
Στις 22 Αυγούστου στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ (http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=299282)

Στις 18 Αυγούστου θα παραδώσει η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο οποίο θα ενσωματώνονται αλλαγές, με βάση τις προτάσεις των βουλευτών από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Τη Δευτέρα 22 Αυγούστου, το νομοσχέδιο θα τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής

Όπως ανακοίνωσε η Άννα Διαμαντοπούλου στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, όπου διαβάστηκε για δεύτερη φορά το κείμενο του νομοσχεδίου και κατέθεσαν προτάσεις τροποποιήσεων πολλοί βουλευτές, μέχρι και χθες το βράδυ, στο υπουργείο κατετίθεντο προτάσεις για βελτιώσεις.

Από την πλευρά της Ν.Δ. ο εισηγητής Άρης Σπηλιωτόπουλος τόνισε πως επιφυλάσσεται για την τελική τοποθέτηση του κόμματός του σε βασικά άρθρα, ενώ επέμεινε στην αρχική τοποθέτηση του κόμματός του επί της αρχής του νομοσχεδίου. Μάλιστα υπογράμμισε ότι η Ν.Δ. δεν θα θέσει «για τους τύπους» θέμα συνταγματικότητας, αλλά για το Αυτοδιοίκητο τόνισε πως υπάρχει ζήτημα.

Ο ΛΑ.Ο.Σ υπερψηφίζει επί της αρχής, εκτιμώντας πως, παρά τις αδυναμίες του νομοσχεδίου, ως προς την λειτουργικότητά του, είναι καλύτερο από το ισχύον.

Το ΚΚΕ καταψηφίζει επισημαίνοντας πως αυτό το σχέδιο νόμου «βάζει ταφόπλακα στην όποια ανώτατη και δωρεάν εκπαίδευση έχουμε», όπως κι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δια του Τάσου Κουράκη, θεωρεί ότι το σχέδιο νόμου έχει προβλήματα νεποτισμού και αδιαφάνειας και δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Allekos
04-08-2011, 18:11
ego pantos ekopsa anavoli bas figo ton noemvri min xaso to eksamino tsaba....

Synthelectric
14-08-2011, 17:20
Επιχείρηση «σοκ και δέος» στα ΑΕΙ (http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=415168&h1=true)

Παρακολουθώντας τις απόψεις που διατυπώνονται για τις επικείμενες αλλαγές στην ανώτατη Παιδεία, βλέπουμε να διαμορφώνονται δύο ευδιάκριτα πεδία διαφωνίας. Το πρώτο έχει να κάνει με το βάθος και την εμβέλεια της προτεινόμενης μεταρρύθμισης και το δεύτερο με το περιεχόμενο και την κατεύθυνσή της. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινότητα αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Ως εκ τούτου είναι ακατανόητη η εμμονή ορισμένων να κάνουν λόγο για μετωπική σύγκρουση μεταρρυθμιστώναντιμεταρρυθμιστών. Ο ισχυρισμός ότι πρόκειται για ακόμη μία μάχη του φωτός εναντίον του σκότους είναι ευτελής και υστερόβουλος. Αποβλέπει στην πόλωση και στον αποπροσανατολισμό για να αποτραπεί η ουσιαστική επιχειρηματολογία.

Αυτό που προξενεί κατάπληξη ευθύς εξαρχής είναι ότι το νομοσχέδιο επιχειρεί να ανατρέψει εκ βάθρων τη δομή και τις διαδικασίες με τις οποίες διοικείται το ελληνικό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για ένα άκρως ριζοσπαστικό κείμενο που φαίνεται να εμπνέεται από την ιδέα της ρήξης και της ασυνέχειας που εισήγαγε στον χώρο των οργανώσεων το κίνημα της δομικής ανασυγκρότησης των επιχειρήσεων. Η θεωρία αυτή αντιμετωπίζει τη ριζική αναδιοργάνωση ως αμιγώς τεχνοκρατικό εγχείρημα. Το μήνυμά της είναι εξαιρετικά απλό (και επικίνδυνο). Για να αναπλάσεις έναν προβληματικό οργανισμό πάρε ένα λευκό κομμάτι χαρτί και σχεδίασέ τον από την αρχή, από μηδενική βάση, με μοναδικό γνώμονα την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας. Ξέχνα την ιστορία, την παράδοση και το ανθρώπινο δυναμικό του. Αλλαξε εκ βάθρων τη δομή και τις διαδικασίες του. Και αν συναντήσεις αντιστάσεις, εφάρμοσε πολιτική πυγμής.

Πολύ γρήγορα αποδείχθηκε ότι πρόκειται για θεωρητική πομφόλυγα του συρμού που λάνσαραν κάποιοι ευφυείς γκουρού του μάνατζμεντ για να πλουτίσουν. Οι σώφρονες και σοβαροί μεταρρυθμιστές παρέμειναν προσηλωμένοι στην ιδέα ότι η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός είναι πάντοτε θέμα στοχευμένων βελτιωτικών αλλαγών. Οτι η παράδοση και η ιστορία ενός οργανισμού έχουν πολύ μεγάλη σημασία και δεν πρέπει να αγνοούνται. Και το κυριότερο; Οτι ακόμη και οι πιο μικρές αλλαγές προϋποθέτουν ευρεία συναίνεση του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί αυτό παράγει έργο και όχι οι δομές και οι διαδικασίες. Είναι κάτι που γνωρίζει και ο τελευταίος μάνατζερ, όπως άλλωστε και ο επικοινωνιακά ανεξάντλητος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος για να δικαιολογήσει τη μνημειώδη ανικανότητά του να μαζέψει τα σκουπίδια δήλωσε ότι χρειάζεται απαραιτήτως συναίνεση. Αν όμως απαιτείται συναίνεση για να μαζέψεις τα σκουπίδια, κατά μείζονα λόγο απαιτείται συναίνεση για να εκσυγχρονίσεις το Πανεπιστήμιο. Τίθεται επομένως το ερώτημα γιατί χάθηκε η ιστορική ευκαιρία μιας συνετής και δημιουργικής μεταρρύθμισης, με την οποία σχεδόν όλοι συμφωνούν. Γιατί αντ΄ αυτής επελέγη το επαναστατικό άλμα στο κενό και η μετωπική σύγκρουση; Η απάντηση σχετίζεται με τη δεινή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Το κράτος ενδιαφέρεται να απαλλαγεί από τη χρηματοδότηση των δημόσιων αγαθών. Γι΄ αυτό αποφάσισε να προχωρήσει στον αγοραίο εκσυγχρονισμό του δημόσιου Πανεπιστημίου.

Η συγκυρία είναι ιδανική («ή τώρα ή ποτέ» δηλώνει η υπουργός) και η συνταγή γνωστή. Με μια στρατηγική «σοκ και δέος» γαρνιρισμένη με λυσσαλέα δυσφήμιση της «συντεχνίας» των πανεπιστημιακών, ενεργοποιείς τον γνωστό μηχανισμό κοινωνικού κανιβαλισμού, αδρανοποιείς τα μουδιασμένα αντανακλαστικά των ενεργών πολιτών και κατατροπώνεις τον αντίπαλο. Ετσι δημιουργείς το νέο Πανεπιστήμιο. Με εξαιρετικά συγκεντρωτικές δομές και διορισμένα μέλη στα καίρια πόστα διοίκησης. Με λιγότερη δημοκρατία και περισσότερο διευθυντικό δικαίωμα, για να γίνει πιο «αποτελεσματικό». Αλλά με ποια κριτήρια θα επιλέγονται οι «άριστοι», τον δρόμο των οποίων φράζουν σήμερα οι τρισκατάρατες δημοκρατικές διαδικασίες; Μα, με βάση τις διοικητικές ικανότητες, δηλαδή το πόσο συνεργάσιμοι είναι, και κυρίως την ικανότητα να αντλούν χρήματα από ιδιωτικές πηγές (fund raising). Χαρακτηριστικό πόστο που αντανακλά την αυταρχική διοικητική φιλοσοφία του νέου Πανεπιστημίου είναι αυτό του κοσμήτορα, ο οποίος θυμίζει κομισάριο του Πολιτμπιρό. Θα μπορεί εν κρυπτώ και παραβύστω να ασκεί απόλυτο κομματικό και ιδεολογικό έλεγχο στην πρόσληψη και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ.

Μερικοί θεωρούν ότι δεν υπάρχει τίποτε μεμπτό στον αγοραίο εκσυγχρονισμό και στη χρηματοδότηση της έρευνας από ιδιωτικές πηγές. Το πρόβλημα όμως δεν είναι τα χρήματα αυτά καθαυτά, αλλά οι όροι που συνοδεύουν τη χρηματοδότηση. Το κακό με τα ξένα πανεπιστήμια έχει παραγίνει. Πρόσφατο δημοσίευμα των «Νew Υork Τimes» αποκαλύπτει ότι μεγάλοι επιχειρησιακοί όμιλοι καθορίζουν, ελέγχουν και καθοδηγούν στενά την επιστημονική έρευνα με χρηματοδοτικές συμφωνίες που συνάπτουν με τα πανεπιστήμια. Αυτό πλήττει ευθέως το κύρος και την αξιοπιστία της επιστήμης. Το κοινό δεν εμπιστεύεται πια τις επιστημονικές έρευνες, επειδή αντιλαμβάνεται ότι γίνονται κατά παραγγελία και εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και εδώ. Διότι το άνοιγμα στην αγορά δεν απευθύνεται ούτε «στον τελευταίο ταβερνιάρη» ούτε «στων Ελλήνων τις κοινότητες». Αν δούμε ποιοι έλληνες επιχειρηματίες χρηματοδοτούν σήμερα έδρες σε μεγάλα ξένα πανεπιστήμια ή ελληνικά ιδιωτικά και σε ποιο αντικείμενο, θα αντιληφθούμε ότι πρόκειται για εκκολαπτόμενους θυλάκους αθέμιτης διαπλοκής.

Είναι εξαιρετικά λυπηρό και επικίνδυνο να καταργούνται δημοκρατικές διαδικασίες με το εσφαλμένο σκεπτικό ότι η πολλή δημοκρατία εμποδίζει την πρόοδο, ενώ οι συγκεντρωτικές και αυταρχικές δομές είναι πιο αποτελεσματικές. Μήπως εν τοιαύτη περιπτώσει είναι καιρός οι δυτικές κοινωνίες να απαρνηθούν τη δημοκρατία και να υιοθετήσουν το ασυγκρίτως αποτελεσματικότερο μονοκομματικό μοντέλο της Κίνας; Οχι βέβαια. Η δημοκρατία είναι υπέρτατη (αυτ)αξία. Οι κοινωνίες ή θεσμοί όπως το Πανεπιστήμιο δεν είναι επιχειρήσεις για να διοικούνται με διευθυντικό δικαίωμα. Αν έχουν «κατ΄ επίφασιν δημοκρατία», τότε προσπαθούν να τη βελτιώσουν, όχι να την καταργήσουν.

Ο κ. Γιώργος Δουράκης είναι επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ.

giannis88
19-08-2011, 23:08
http://athens.indymedia.org/local/webcast/uploads/poster_a_final_150_a3.jpg

Synthelectric
20-08-2011, 01:17
Η Διαμαντοπούλου δεν κατέθεσε το τελικό νομοσχέδιο... (http://users.auth.gr/%7Emarrep/f_files/4%CE%B7%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE% AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%B2%CE%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%8 9%CF%83%CE%B7%20%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%A9%CE% A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%204-8-2011.doc) (αρχείο πρακτικών)

Από την Ματίνα Γεωργίου

Ενώ η συγκέντρωση υπογραφών στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους 950 ( http://www.gopetition.com/petitions/support-the-public-university.html ) Πανεπιστημιακούς (ανάμεσά τους Πρόεδροι Τμημάτων, Κοσμήτορες και Πρυτάνεις), 902 Πανεπιστημιακοί του εξωτερικού συντάσσονται με τους Έλληνες συναδέλφους τους εναντίον της προτεινόμενης από την κυβέρνηση μεταρρύθμισης στη τριτοβάθμιας εκπαίδευση. Με έκκλησή τους, την οποία απευθύνουν προς τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Παιδείας υποστηρίζουν ότι η κατεύθυνση του προτεινόμενου νομοσχεδίου «είχε καταστροφικές συνέπειες στην Ανώτατη Εκπαίδευση όπου εφαρμόστηκε» και ζητούν «να μην προχωρήσει η ψήφισή του».
Στους υπογράφοντες συγκαταλέγονται Κοσμήτορες και Πρόεδροι Τμημάτων από Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, Καναδά, Αγγλίας, Ιταλίας, Ιρλανδίας, Δανίας, Φινλανδίας και Γαλλίας καθώς και...
οι πρόεδροι ομοσπονδιών μελών ΔΕΠ της Μεγάλης Βρετανίας T. Hoad και της Γαλλίας P. Enclos. Οι υπογράφοντες Πανεπιστημιακοί προέρχονται από 43 χώρες (από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βοσνία και την Τουρκία έως τη Νότια Αφρική και την Ινδία, από τις ΗΠΑ και τον Καναδά έως τη Λατινική Αμερική, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία) και διδάσκουν σε γνωστά Πανεπιστήμια, όπως του Βερολίνου, της Βιέννης, του Λονδίνου και του Παρισιού, ή όπως το Κέμπριτζ, το Κολούμπια, το Μπέρκλει, η Οξφόρδη, το Πρίνστον και το Χάρβαρντ. Ο διεθνούς φήμης Αμερικανός διανοητής Noam Chomsky είναι ένας από τους 902 ξένους Πανεπιστημιακούς που ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία ομάδας Ελλήνων συναδέλφων τους.
Βλέποντας τον κατακλυσμό των αντιδράσεων, η Υπουργός ενώ είχε δεσμευθεί μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου (επισυνάπτεται απόσπασμα των πρακτικών) να καταθέσει στη Βουλή το τελικό νομοσχέδιο το αργότερο μέχρι τις 18 Αυγούστου, τελικά φοβούμενη τις αντιδράσεις δεν κατέθεσε τίποτα καινούριο. Ήδη υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στα κόμματα της Αντιπολίτευσης, τα οποία θεωρούν ότι με αυτή την τακτική η Υπουργός καταστρατηγεί ακόμα και τον κανονισμό της Βουλής, σύμφωνα με τον οποίο τα Νομοσχέδια θα πρέπει να δημοσιοποιούνται στην τελική τους μορφή, αφού συζητηθούν στην Βουλή, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την συζήτησή τους στην Ολομέλεια.
Οι Πανεπιστημιακοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι, μετά την πλήρη απουσία διαβούλευσης με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, τώρα θα συνειδητοποιήσουν και οι Βουλευτές την απαξίωση και του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Διαμηνύουν μάλιστα ότι ο Νόμος, ο οποίος θα διαλύσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν πρέπει να ψηφιστεί, αφού είναι αντίθετοι σε αυτόν Πανεπιστημιακοί, Φοιτητές και Κοινωνία.
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
(Άρθρο 40 παρ. 5 Κ.τ.Β.)
Στην Αθήνα σήμερα, 4 Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄, συνεδρίασε
στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων, υπό την προεδρία της Προέδρου αυτής, κυρίας Χρύσας Αράπογλου, με θέμα
ημερήσιας διάταξης τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (4η
συνεδρίαση - β΄ ανάγνωση.
Στην Επιτροπή παρέστησαν η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, κ. Άννα Διαμαντοπούλου, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
H Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της
Επιτροπής.

...
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ειδικός Αγορητής ΣΥΡΙΖΑ - Στ΄ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Πριν από λίγο αποφασίστηκε το νομοσχέδιο να έρθει στην Ολομέλεια στις 22/8
ημέρα Δευτέρα. Επειδή θα ήταν πολύ χρήσιμο και αναγκαίο να έχουμε ένα κείμενο στα χέρια
μας όσον αφορά τις αλλαγές που έχουν προκύψει και αν είναι δυνατόν όσο γίνεται πιο
έγκαιρα. Είναι περίοδος δύσκολη αλλά παρόλα αυτά χρειάζεται ένας εύλογος χρόνος για να
το δούμε και να τοποθετηθούμε. Γιατί προφανώς θα έχουμε μια νέα πραγματικότητα, με ό,τι
σημαίνει αυτό. Σήμερα δεν είχαμε στα χέρια μας κείμενο για να μπορέσουμε να
τοποθετηθούμε με μεγαλύτερη επάρκεια και για να μην γίνεται όλη αυτή η διελκυστίνδα της μη
κατανόησης ορισμένων πραγμάτων. Και βεβαίως για να μπορέσουμε να καταθέσουμε
έγκαιρα τις τροπολογίες. Αν μπορείτε να μας πείτε ορισμένες σκέψεις θα ήταν καλό, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι στην Ολομέλεια δεν υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουν πράγματα.

ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει η κυρία Υπουργός.

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων): Νομίζω ότι είναι ουσιαστικό να δούμε λίγο το θέμα του χρόνου και του
τρόπου λειτουργίας. Ο λόγος που δεν έχω φέρει σήμερα κείμενο είναι ότι μέχρι το βράδυ
αργά παίρναμε προτάσεις και ουσιαστικές προτάσεις. Υπάρχουν μια σειρά από άρθρα όπου
οι αλλαγές είναι πολύ εύκολες, τις ανέφερα λίγο - πολύ. Σχεδόν σε 40 άρθρα είχαν γίνει
παρατηρήσεις, οι περισσότερες από αυτές ήταν ουσιαστικές και ενσωματώθηκαν. Υπάρχουν
δύο - τρεις μεγάλες ενότητες στις οποίες η επεξεργασία ή η ενσωμάτωση σημαίνει συνολικές
αλλαγές. Δεν είναι τόσο απλό γιατί επαναλαμβάνω ότι η φιλοσοφία δεν μπορεί να αλλάξει.
Δεν μπορεί να φέρνουμε ένα νομοσχέδιο και να βγει κάτι άλλο. Είναι απόλυτα σωστό να
υπάρξουν συνθέσεις και να υπάρχει μια ενοποίηση αλλά στη λογική ότι διατηρείται μια
φιλοσοφία.
Αυτό που θα κάνω εάν βοηθάει και όλους τους συναδέλφους είναι να προσπαθήσουμε να
συνεννοηθούμε με τους εισηγητές και να στείλουμε στους εισηγητές και σε όλους τους
συναδέλφους, το νομοσχέδιο στις 18 Αυγούστου. Να το στείλω στις 18 Αυγούστου,
με κάποιες επιφυλάξεις βέβαια για τελικές αλλαγές μέχρι τις 22 Αυγούστου,
αλλά να έχει όλοι στα χέρια σας τα βασικά στις 18 Αυγούστου. Οι τροπολογίες
αφορούν μια σειρά από ζητήματα που μπορεί να μην έχουν άμεση σχέση με τα άρθρα.
Εγώ δεσμεύομαι για τις 18 Αυγούστου, γιατί είναι ουσιαστικά τρεις εργάσιμες,
αν μπορέσουμε νωρίτερα ακόμη καλύτερα.
Στους υπογράφοντες συγκαταλέγονται Κοσμήτορες και Πρόεδροι Τμημάτων από Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, Καναδά, Αγγλίας, Ιταλίας, Ιρλανδίας, Δανίας, Φινλανδίας και Γαλλίας καθώς και οι πρόεδροι ομοσπονδιών μελών ΔΕΠ της Μεγάλης Βρετανίας T. Hoad και της Γαλλίας P. Enclos. Οι υπογράφοντες Πανεπιστημιακοί προέρχονται από 43 χώρες (από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βοσνία και την Τουρκία έως τη Νότια Αφρική και την Ινδία, από τις ΗΠΑ και τον Καναδά έως τη Λατινική Αμερική, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία) και διδάσκουν σε γνωστά Πανεπιστήμια, όπως του Βερολίνου, της Βιέννης, του Λονδίνου και του Παρισιού, ή όπως το Κέμπριτζ, το Κολούμπια, το Μπέρκλει, η Οξφόρδη, το Πρίνστον και το Χάρβαρντ. Ο διεθνούς φήμης Αμερικανός διανοητής Noam Chomsky είναι ένας από τους 902 ξένους Πανεπιστημιακούς που ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία ομάδας Ελλήνων συναδέλφων τους.
Βλέποντας τον κατακλυσμό των αντιδράσεων, η Υπουργός ενώ είχε δεσμευθεί μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου (επισυνάπτεται απόσπασμα των πρακτικών) να καταθέσει στη Βουλή το τελικό νομοσχέδιο το αργότερο μέχρι τις 18 Αυγούστου, τελικά φοβούμενη τις αντιδράσεις δεν κατέθεσε τίποτα καινούριο. Ήδη υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στα κόμματα της Αντιπολίτευσης, τα οποία θεωρούν ότι με αυτή την τακτική η Υπουργός καταστρατηγεί ακόμα και τον κανονισμό της Βουλής, σύμφωνα με τον οποίο τα Νομοσχέδια θα πρέπει να δημοσιοποιούνται στην τελική τους μορφή, αφού συζητηθούν στην Βουλή, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την συζήτησή τους στην Ολομέλεια.
Οι Πανεπιστημιακοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι, μετά την πλήρη απουσία διαβούλευσης με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, τώρα θα συνειδητοποιήσουν και οι Βουλευτές την απαξίωση και του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Διαμηνύουν μάλιστα ότι ο Νόμος, ο οποίος θα διαλύσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν πρέπει να ψηφιστεί, αφού είναι αντίθετοι σε αυτόν Πανεπιστημιακοί, Φοιτητές και Κοινωνία.


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
(Άρθρο 40 παρ. 5 Κ.τ.Β.)
Στην Αθήνα σήμερα, 4 Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄, συνεδρίασε
στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων, υπό την προεδρία της Προέδρου αυτής, κυρίας Χρύσας Αράπογλου, με θέμα
ημερήσιας διάταξης τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (4η
συνεδρίαση - β΄ ανάγνωση.
Στην Επιτροπή παρέστησαν η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, κ. Άννα Διαμαντοπούλου, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
H Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της
Επιτροπής.

...
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ειδικός Αγορητής ΣΥΡΙΖΑ - Στ΄ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Πριν από λίγο αποφασίστηκε το νομοσχέδιο να έρθει στην Ολομέλεια στις 22/8
ημέρα Δευτέρα. Επειδή θα ήταν πολύ χρήσιμο και αναγκαίο να έχουμε ένα κείμενο στα χέρια
μας όσον αφορά τις αλλαγές που έχουν προκύψει και αν είναι δυνατόν όσο γίνεται πιο
έγκαιρα. Είναι περίοδος δύσκολη αλλά παρόλα αυτά χρειάζεται ένας εύλογος χρόνος για να
το δούμε και να τοποθετηθούμε. Γιατί προφανώς θα έχουμε μια νέα πραγματικότητα, με ό,τι
σημαίνει αυτό. Σήμερα δεν είχαμε στα χέρια μας κείμενο για να μπορέσουμε να
τοποθετηθούμε με μεγαλύτερη επάρκεια και για να μην γίνεται όλη αυτή η διελκυστίνδα της μη
κατανόησης ορισμένων πραγμάτων. Και βεβαίως για να μπορέσουμε να καταθέσουμε
έγκαιρα τις τροπολογίες. Αν μπορείτε να μας πείτε ορισμένες σκέψεις θα ήταν καλό, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι στην Ολομέλεια δεν υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουν πράγματα.

ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει η κυρία Υπουργός.

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων): Νομίζω ότι είναι ουσιαστικό να δούμε λίγο το θέμα του χρόνου και του
τρόπου λειτουργίας. Ο λόγος που δεν έχω φέρει σήμερα κείμενο είναι ότι μέχρι το βράδυ
αργά παίρναμε προτάσεις και ουσιαστικές προτάσεις. Υπάρχουν μια σειρά από άρθρα όπου
οι αλλαγές είναι πολύ εύκολες, τις ανέφερα λίγο - πολύ. Σχεδόν σε 40 άρθρα είχαν γίνει
παρατηρήσεις, οι περισσότερες από αυτές ήταν ουσιαστικές και ενσωματώθηκαν. Υπάρχουν
δύο - τρεις μεγάλες ενότητες στις οποίες η επεξεργασία ή η ενσωμάτωση σημαίνει συνολικές
αλλαγές. Δεν είναι τόσο απλό γιατί επαναλαμβάνω ότι η φιλοσοφία δεν μπορεί να αλλάξει.
Δεν μπορεί να φέρνουμε ένα νομοσχέδιο και να βγει κάτι άλλο. Είναι απόλυτα σωστό να
υπάρξουν συνθέσεις και να υπάρχει μια ενοποίηση αλλά στη λογική ότι διατηρείται μια
φιλοσοφία.
Αυτό που θα κάνω εάν βοηθάει και όλους τους συναδέλφους είναι να προσπαθήσουμε να
συνεννοηθούμε με τους εισηγητές και να στείλουμε στους εισηγητές και σε όλους τους
συναδέλφους, το νομοσχέδιο στις 18 Αυγούστου. Να το στείλω στις 18 Αυγούστου,
με κάποιες επιφυλάξεις βέβαια για τελικές αλλαγές μέχρι τις 22 Αυγούστου,
αλλά να έχει όλοι στα χέρια σας τα βασικά στις 18 Αυγούστου. Οι τροπολογίες
αφορούν μια σειρά από ζητήματα που μπορεί να μην έχουν άμεση σχέση με τα άρθρα.
Εγώ δεσμεύομαι για τις 18 Αυγούστου, γιατί είναι ουσιαστικά τρεις εργάσιμες,
αν μπορέσουμε νωρίτερα ακόμη καλύτερα.Και το πάει για ψήφιση; Θεά!

greg_apateonas
20-08-2011, 17:08
Χθες το βράδυ ανακοινώθηκαν κάποιες αλλαγές στο τελικό νομοσχέδιο , κυρίως σε διαχειριστικά θέματα διοίκησης. Προσωπικά πιστεύω πως οι αλλαγε αυτές έχουν σκοπό να χρυσώσουν το χάπι και να μειώσουν την αντίδραση των πανεπιστημιακών ( πλειοψηφία πανεπιστημιακών στο συμβούλιο διοίκησης 8-6 τα μέλη και όχι 7-7 και κάποιες περισσότερες εξουσίες στη σύγκλητο απ ότι στους εξωπανεπιστημιακούς). Μια λίγο πιο σημαντική υποχώρηση είναι ότι βασική ακαδημαική μονάδα θα είναι το τμήμα και όχι η σχολή όπως σχεδιαζόταν.

Όπως και να χει οι αλλαγές αυτές είναι λεπτομέρειες που δεν αλλάζουν ούτε τη κατεύθυνση, ούτε τη φιλοσοφία άλλα ούτε και την ουσία του νομοσχεδίου. Τριετή πτυχία, μονοετή ή διετή πρόγραμματα κατάρτισης σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες , σε λογική πανεπιστημίου σουπερ-μάρκετ, εξωτερική αξιολόγηση και χρηματοδότηση από επιχειρήσεις-ιδιώτες με υποχρεώση των πανεπιστημίων να προσαρμόζουν τους οδηγούς σπουδών στις ορέξεις τους και όλα τα άλλα καλά παρεμένουν και αποτελούν το κορμό του νομοσχεδίου.

Είναι πιστεύω σημαντική η παρουσία μας στις εκδηλώσεις αυρίο και μεθαύριο στις 8μμ στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και πορεία την Τετάρτη 24 του μήνα, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή

lkjhg
20-08-2011, 18:09
να μαστε ολοι εκει παιδια!εγω θα παω!

Synthelectric
21-08-2011, 12:02
10 + 1 προτάσεις για τα ΑΕΙ, του Γ. Μυλόπουλου
(http://tvxs.gr/news/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/10-1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%C F%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B3-%CE%BC%CF%85%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%C E%BF%CF%85)
Δύο ημέρες πριν τη κατάθεση του νομοσχεδίου για την ανώτατη εκπαίδευση και ενόψει της αυριανής έκτακτης Συνόδου των Πρυτάνεων, ο πρύτανης του ΑΠΘ κ.Γιάννης Μυλόπουλος αρθρογραφεί στο tvxs.gr και προτείνει 10+1προτάσεις για μια συναινετική μεταρρύθμιση στα πανεπιστήμια.

Όλοι συμφωνούν ότι τα πανεπιστήμια χρειάζονται αλλαγές στην κατεύθυνση της αναβάθμισης των ακαδημαϊκών τους λειτουργιών. Για να εμπεδωθεί όμως μια μεταρύθμιση στον χώρο της Παιδείας είναι σαφές ότι πρέπει να επικρατήσει πνεύμα συναίνεσης και συμφωνίας μεταξύ αυτών που νομοθετούν και εκείνων που πρόκειται να εφαρμόσουν τις αλλαγές.

Είναι λοιπόν ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι το υπουργείο Παιδείας ανταποκρίθηκε στην έκκληση του ΑΠΘ για συναίνεση, δείχνοντας έμπρακτη διάθεση να ενσωματώσει προτάσεις που έχουν από καιρό υποβάλει τα πανεπιστήμια. Οι αλλαγές που έγιναν όμως μέχρι τώρα στο νομοσχέδιο δεν αρκούν για να εγγυηθούν την επαγγελόμενη συναίνεση. Για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρξουν τροπολογίες στη βάση των 10 + 1 προτάσεων που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους συγκεντρώνουν τη συμφωνία όλων των πλευρών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

1. Το Συμβούλιο του Ιδρύματος δεν πρέπει να έχει μόνο κατ’ όνομα, αλλά να αποκτήσει και κατ’ ουσία εποπτικό και ελεγκτικό χαρακτήρα. Κι αυτό γιατί είναι σαφές ότι οι περισσότερες από τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται στην υπάρχουσα μορφή του νομοσχεδίου, μεταξύ των οποίων αυτές της λήψης απόφασης για τον οργανισμό και τον εσωτερικό κανονισμό, καθώς και εκείνες του διορισμού και της παύσης των πανεπιστημιακών αρχών, είναι διοικητικού και όχι ελεγκτικού χαρακτήρα. Η αποδυνάμωση της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, που αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα σημεία τριβής προκαλώντας αμφιβολίες για τη συνταγματική του νομιμότητα, οφείλεται στο ότι θα ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες διοίκησης ένα συμβούλιο με εξωπανεπιστημιακά μέλη. Κι αυτό πρέπει να αποκατασταθεί με την αλλαγή των αρμοδιοτήτων του από διοικητικές σε εποπτικές.

2. Η Σύγκλητος πρέπει να παραμείνει το κατ’ εξοχήν όργανο (αυτο)διοίκησης των ιδρυμάτων. Η σύνθεσή της πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική τόσο των ακαδημαϊκών μονάδων, όσο και των διαφόρων συνιστωσών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Προκειμένου το ανώτατο όργανο διοίκησης των ΑΕΙ να υπόκειται σε έλεγχο και λογοδοσία, θα πρέπει να έχει μέλη αιρετά, (πρυτανικές αρχές, κοσμήτορες και εκλεγμένοι εκπρόσωποι των συνιστωσών της κοινότητας). Η υπάρχουσα στο ν/σ δομή, η Σύγκλητος να γνωμοδοτεί και το Συμβούλιο να αποφασίζει πρέπει λοιπόν να ανατραπεί. Η Σύγκλητος πρέπει να αποφασίζει και το Συμβούλιο να λειτουργεί ως θεσμικό της αντίβαρο, με αρμοδιότητες ελέγχου, καθώς και με ρόλο σύνδεσης των ιδρυμάτων με το κοινωνικό και οικονομικό τους περιβάλλον.

3. Οι πρυτανικές αρχές, (πρύτανης και αντιπρυτάνεις), για να μπορούν να ασκούν αποτελεσματική διοίκηση πρέπει να έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση. Πρέπει συνεπώς να εκλέγονται από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Το Συμβούλιο θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο ελέγχου των υποψηφιοτήτων πριν αυτές τεθούν προς ψήφιση από την κοινότητα. Η στάθμιση της αποχής των συνιστωσών της πανεπιστημιακής κοινότητας θα αποκαταστήσει τις στρεβλώσεις που σχετίζονται με την προσπάθεια εκμετάλλευσης από δυναμικές μειοψηφίες του συνόλου του ποσοστού συμμετοχής κάθε συνιστώσας.

4. Οι κοσμήτορες επίσης, για να ασκήσουν αποτελεσματικά το νέο και αναβαθμισμένο ρόλο τους θα πρέπει και αυτοί να εκλέγονται από τα μέλη της Σχολής, κατά τρόπο αντίστοιχο με τους πρυτάνεις.

5. Τα Τμήματα πρέπει να διατηρήσουν την ακαδημαϊκή και διοικητική τους αυτοτέλεια, μια και αντιστοιχούν σε πλήρεις και αναγνωρισμένες επιστημονικές ειδικότητες, που προσδίδουν στους αντίστοιχους πτυχιούχους συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι ορθή λοιπόν η σχετική τροπολογία που εισήγαγε το υπουργείο επί του προκειμένου.

6. Τα εκλεκτορικά σώματα για τις εκλογές νέων μελών ΔΕΠ και τις εξελίξεις του υπάρχοντος προσωπικού πρέπει να συγκροτούνται από επιτροπές ειδικών με ευθύνη των Τμημάτων και να μην αποτελούν προνόμιο του κοσμήτορα.

7. Η δημόσια χρηματοδότηση των ιδρυμάτων πρέπει να διασφαλιστεί με κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Η απουσία δέσμευσης του κράτους είναι χαρακτηριστική στο ν/σ και πρέπει να αποκατασταθεί.

8. Το ίδιο πρέπει να διασφαλιστεί η υποστήριξη της φοιτητικής μέριμνας για σίτιση, στέγαση, διανομή συγγραμμάτων κλπ φοιτητικές πρόνοιες.

9. Η υποχρέωση του κράτους για δημόσια χρηματοδότηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πανεπιστήμια απουσιάζει από το ν/σ. Ακόμη η ένταξη των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας σε ένα ΝΠΙΔ, από κοινού με τη Φοιτητική Λέσχη και την Εταιρεία Αξιοποίησης της Περιουσίας των πανεπιστημίων υποβαθμίζει αδικαιολόγητα τη μια από τις δύο βασικές αποστολές των ΑΕΙ, αυτήν της παραγωγής της επιστημονικής γνώσης.

10. Θα πρέπει να αποκατασταθούν 3 κατηγορίες μελών ΔΕΠ. Η πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με αυξημένες αποδοχές, η πλήρους απασχόλησης και η μερικής. Η προβλεπόμενη από το ν/σ υποχρεωτική ένταξη όλων των καθηγητών στην κατηγορία της πλήρους απασχόλησης θα αποδυναμώσει τα ιδρύματα από το αφοσιωμένο προσωπικό που θα έχει την έρευνα και την εκπαίδευση ως αποκλειστική του απασχόληση.

11. Και τέλος οι μεταβατικές διατάξεις πρέπει να γίνουν πιο ρεαλιστικές. Η εφαρμογή μιας μεταρρύθμισης που φιλοδοξεί να τα αλλάξει όλα σε ένα ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι ασφαλώς προβληματική. Οι αλλαγές χρειάζονται βάθος χρόνου για να εμπεδωθούν. Πρέπει συνεπώς η μεταρρύθμιση να εφαρμοστεί σταδιακά και ανάλογα με τον χρόνο λήξης της θητείας των πανεπιστημιακών αρχών. Η παύση εκλεγμένων πρυτανικών και κοσμητορικών αρχών πριν τη λήξη της θητείας τους είναι πρωτοφανής για τα ιστορικά δεδομένα. Είναι ως εαν η αλλαγή του εκλογικού συστήματος να επιφέρει την άμεση προκήρυξη πρόωρων εκλογών προκειμένου να εφαρμοστεί πάραυτα ο νέος εκλογικός νόμος...

Η εξαιρετικά δυσμενής οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα δεν επιδέχεται μονομερείς ενέργειες. Η πόλωση και η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης - πανεπιστημίων πρέπει να δώσουν τη θέση τους στη συνέργεια, τη συνεννόηση και τη συναίνεση. Κι αυτό πριν να είναι αργά...

Synthelectric
21-08-2011, 12:03
Όσοι είστε Αθήνα κατεβείτε σήμερα στις 8 Σύνταγμα!!!

Synthelectric
22-08-2011, 02:10
ΟΚ!!!! Πολύ λίγοι από το τμήμα μας... Καλά για καθηγητές δεν το συζητώ καν. Εκτός και αν ήταν κανένας που δεν ξέρω.
Είχε κόσμο αλλά όχι όσο έπρεπε. Είναι και αύριο.
Κουνηθείτε όσοι μπορείτε..

jesu
22-08-2011, 04:26
Τετάρτη εκπαιδευτικό συλλαλλητήριο. 12:00 Προπύλαια.

greg_apateonas
22-08-2011, 17:20
Σιγουρά ήταν θετική η πρωτοβουλία γιατί αποτέλεσε ένα πρώτο μάζεμα, αν και οι ομιλητές λόγω του περιορισμένου χρόνου που είχαν (10 λεπτά) δεν πρόλαβαν να κάνουν μια πιο βαθιά ανάλυση και έμειναν στα βασικά. Καλό είναι σήμερα να είναι περισσότερος ο κόσμος αν και είναι αντικειμενικές οι δυσκολίες λόγω περιόδου + ότι είναι καθημερινή και κυρίως να είναι μαζική η παρουσία μας στο συλλαλητήριο της Τετάρτης!

katerina88
22-08-2011, 17:40
ti akougetai genika?den nomizw na min ginei i eksetastiki?

Synthelectric
22-08-2011, 18:54
kateba na deis...
Re paidia gia esas einai kyriws..
Egw eimai geros. Syntoma teleiwnw kai parola auta paw.
Eseis oute gia ton eauto sas den endiaferosaste?
(proswpikh ektimhsh eksetastikh tha ginei meta tha ginei ths pornhs)

TopGear
22-08-2011, 18:56
Δύο χρόνια διορία στους αιώνιους
Δύο χρόνια διορία στους αιώνιους φοιτητές δίνει το υπουργείο Παιδείας προκειμένου να λύσουν το θέμα της αποφοίτησής τους. Από την άλλη, αφαιρεί το δικαίωμα χορήγησης δωρεάν βιβλίων σε όσους παρακολουθούν δεύτερη φορά ένα μάθημα και σε όσους θέλουν να σπουδάσουν δεύτερη επιστήμη. Επί πληρωμή, από φέτος.
Οπως αναφέρεται στις μεταβατικές διατάξεις, σε ό,τι αφορά τους αιώνιους:
Μεταβατικές διατάξεις
"Οσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας μικρότερης από αυτήν της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι έχουν απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα όταν συμπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης με το διπλάσιο αριθμό εξαμήνων απ' όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος".


http://news247.gr/ellada/paideia/article1336800.ece

Μια ζωή ψέμματα και κοροϊδία...

Synthelectric
22-08-2011, 19:06
Και φυσικά καθόλου μεταβατικές διατάξεις για ασθένειες, παιδιά σκυλιά, οικονομικά προβλήματα... Δανειάκι και μόκο.
Ειλικρινά παιδιά, ειδικά οι μικροί που θα το νιώσετε στο πετσί σας αν περάσει. ΚΟΥΝΗΘΕΙΤΕ!!!!
Τετάρτη έχει πορεία. Από την τηλεόραση δε γίνεται τίποτα. Κατεβείτε και δείξτε τι θέλετε!

Για να καταλάβετε για τι αίσχος μιλάμε, ακόμα και συνάδελφοί τους βολευτές... Θέτουν θέμα συνταγματικότητας σε πολλά σημεία.

Θέμα συνταγματικότητας εγείρεται στο νομοσχέδιο για την Παιδεία (http://www.tvxs.gr/news/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%C F%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF% 82-%CE%B5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%C E%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%C E%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1)

TopGear
23-08-2011, 00:15
Και φυσικά καθόλου μεταβατικές διατάξεις για ασθένειες, παιδιά σκυλιά, οικονομικά προβλήματα... Δανειάκι και μόκο.
Ειλικρινά παιδιά, ειδικά οι μικροί που θα το νιώσετε στο πετσί σας αν περάσει. ΚΟΥΝΗΘΕΙΤΕ!!!!
Τετάρτη έχει πορεία. Από την τηλεόραση δε γίνεται τίποτα. Κατεβείτε και δείξτε τι θέλετε!

Για να καταλάβετε για τι αίσχος μιλάμε, ακόμα και συνάδελφοί τους βολευτές... Θέτουν θέμα συνταγματικότητας σε πολλά σημεία.

Θέμα συνταγματικότητας εγείρεται στο νομοσχέδιο για την Παιδεία (http://www.tvxs.gr/news/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%C F%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF% 82-%CE%B5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%C E%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%C E%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1)

Οι μεταβατικές διατάξεις από εκεί που αφορούσαν στο 2014 και μετά, έγιναν ξαφνικά 2013 για όλους και όποιον πάρει ο χάρος. Ψέμματα, αλητεία και συμφέροντα. Σωστά την αποκάλεσαν περαστική οι πρυτάνεις.

Απ'την άλλη, με όσα γίνονται, αν δεν έχουν και κάποια "εγγύηση" και "δέσμευση" απ'τις πανεπιστημιακές αρχές, ότι θα τους βοηθήσουν, πώς να ρισκάρουν κάποια πράγματα; Τρομάζουν και κάθονται να διαβάσουν, γιατί αν η σχολή μετά θα τους πει θα δώσετε κανονικά εξετάσεις, θα τρέχουν και δε θα φτάνουν. Εν τω μεταξύ, τις περισσότερες φορές τέτοιες "εν τάχει" εξετάσεις είναι ψιλοφιάσκο με αρκετές αποτυχίες, αλλά εν τω μεταξύ τα εξάμηνα περνάνε και το υπουργείο δεν καταλαβαίνει από τέτοια, όπως είπες δεν υπάρχουν καν μεταβατικές διατάξεις.

Εν πάσει περιπτώσει, ο Σύλλογος ακόμη διακοπές κάνει; Γιατί δεν εμφανίζεται κανείς; Απ'την Πρυτανεία, ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσουν; Αν θα παλέψουμε όπως γράφτηκε πριν ένα μήνα ή αν θα δεχτούμε ό,τι κι αν μας πασσάρουν; Και σαφώς, αν οι πανεπιστημιακοί, θα ενδιαφερθούν για αυτό το θέμα της διαγραφής ή τους νοιάζει μόνο το πώς θα εκλέγονται και τίποτε άλλο...Γιατί πριν λίγα χρόνια φάγαμε ξαφνική γείωση από εκεί που ΠΟΣΔΕΠ και φοιτητές είχαν "κοινό" αγώνα, αλλά στην ουσία βάζανε μπροστά τους φοιτητές ως κάλυψη.

Synthelectric
23-08-2011, 22:57
Αύριο πορεία θυμίζω στις 12.

Πάρτε και ένα κειμενάκι από τη βολευτή Ζούνη. (http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=416173&h1=true)

Κάτι άτομα που αποφασίζουν για μας..

sisyphus
23-08-2011, 23:01
Πραγματικα ορισμενες φορες η παραπληροφορηση στο internet ξεπερναει καθε οριο!!! Ηθελα να΄ξερα ποιος αδαης και νοσηρος εγκεφαλος (δηθεν δημοσιογραφος) αποφασισε απλα να απομονωσει μια παραγραφου ενος αρθρου του νομοσχεδιου (χωρις να κανει καν τον κοπο να διαβασει και τις προηγουμενες) και να βγαλει το αυθαιρετο συμπερασμα οτι θα υπαρξoυν "Δύο χρόνια διορία στους αιώνιους"! Παιζοντας παιχνιδια στις πλατες των χιλιαδων αιωνιων φοιτητων που δικαιολογημενα αγωνιουν για το μελλον τους! Και μαλιστα αυτη η ανακριβεια αναπαραγεται ακριτα απο παρα πολλα site! Και εξηγουμαι:

Οπως ειχα γραψει σε προηγουμενο post (http://www.forums.gr/showthread.php?38310-%D3%F7%DD%E4%E9%EF-%CD%FC%EC%EF%F5-%E3%E9%E1-%F4%E7%ED-%E1%ED%FE%F4%E1%F4%E7-%E5%EA%F0%E1%DF%E4%E5%F5%F3%E7-(%CD%FC%EC%EF%F2-%D0%EB%E1%DF%F3%E9%EF)-2011&p=1166793&viewfull=1#post1166793), απο αυτα που αναφερει η παραγραφος 9 του αρθρου 80 του σχεδιου νομου για τα ΑΕΙ που ειχε δωθει στη δημοσιοτητα στις 22 Ιουλιου, διαγραφες (αν γινουν) θα ξεκινησουν απο το 2014. Αυτη η παραγραφος δεν εχει αλλαξει στο νομοσχεδιο για τα ΑΕΙ (http://news.in.gr/files/1/2011/08/22/nsaei.pdf) που δοθηκε αυτες τις μερες στη δημοσιοτητα. Προφανως λοιπον καποια "δημοσιογραφαρα" απομονωσε την παραγραφο 9γ του αρθρου 80 (γιατι αυτη η παραγραφος αναπαραγεται σε ολα τα site) και συμπερανε οτι οι αιωνιοι εχουν ακομη 2 χρονια! Τραγικο :spank:! Και το ακομη ποιο τραγικο ειναι οτι υποψιαζομαι οτι αυτη η παραπληροφορηση ξεκινησε απο μια απ΄τις 2-3 εφημεριδες που θεωρω σοβαρες!

Δεν αμφιβαλλω βεβαια οτι αυτη η εθελοδουλη κυβερνηση εχει τις χειροτερες (για την κοινωνια και τις καλυτερες για τις επιχειρησεις) προθεσεις για τα πανεπιστημια, αλλα μην της χρεωνουμε και πραγματα που δεν εχει κανει (ακομη)...........................

giannis88
23-08-2011, 23:37
Αύριο πορεία θυμίζω στις 12.

Πάρτε και ένα κειμενάκι από τη βολευτή Ζούνη. (http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=416173&h1=true)

Κάτι άτομα που αποφασίζουν για μας..

εντάξει τυπικό δείγμα απολτικίκ ψευτοπροοδευτικού καλλιτέχνη, που χρησιμοποιείτε ως δούριος ίππος για να περάσουν στους παπακαλιόπληκτους το "τι πρέπει να γίνει".
εδώ ανεχόμαστε αυτόν (http://www.youtube.com/watch?v=OWxAjdi3l2Q&feature=player_embedded) η ζούνη μας πείραξε.

jesu
24-08-2011, 00:07
εδώ ανεχόμαστε αυτόν (http://www.youtube.com/watch?v=OWxAjdi3l2Q&feature=player_embedded) η ζούνη μας πείραξε.

Ε ρε Στάλιν που χρειάζεται ώρες-ώρες :baby:

edit: τώρα είδα οτι μας είπε και άπλυτους η "πατσαβούρα της Βέρμαχτ" (κατά Ηλία Ψινάκη). Το κόμμα της μπιχλοβλαχιάς που στο camping τους (έχουν και τέτοιο) δεν υπάρχει γυναίκα σε ακτίνα 2 χιλιομέτρων. Τι κρίμα που δεν έχουν φοιτητική παράταξη, θα σπάγαμε τρελή πλάκα. Και διαμαρτύρεται που δεν μπορούν να μιλήσουν με το Βορίδη και το Ροντούλη στο άσυλο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΣΙΣΤΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΡΑ :p

tony_iommi
24-08-2011, 00:15
Αυτή θα είναι από τις ελάχιστες φορές που θα με ακούσεις να συμφωνώ μαζί σου...

TopGear
24-08-2011, 00:32
Πραγματικα ορισμενες φορες η παραπληροφορηση στο internet ξεπερναει καθε οριο!!! Ηθελα να΄ξερα ποιος αδαης και νοσηρος εγκεφαλος (δηθεν δημοσιογραφος) αποφασισε απλα να απομονωσει μια παραγραφου ενος αρθρου του νομοσχεδιου (χωρις να κανει καν τον κοπο να διαβασει και τις προηγουμενες) και να βγαλει το αυθαιρετο συμπερασμα οτι θα υπαρξoυν "Δύο χρόνια διορία στους αιώνιους"! Παιζοντας παιχνιδια στις πλατες των χιλιαδων αιωνιων φοιτητων που δικαιολογημενα αγωνιουν για το μελλον τους! Και μαλιστα αυτη η ανακριβεια αναπαραγεται ακριτα απο παρα πολλα site! Και εξηγουμαι:

Οπως ειχα γραψει σε προηγουμενο post (http://www.forums.gr/showthread.php?38310-%D3%F7%DD%E4%E9%EF-%CD%FC%EC%EF%F5-%E3%E9%E1-%F4%E7%ED-%E1%ED%FE%F4%E1%F4%E7-%E5%EA%F0%E1%DF%E4%E5%F5%F3%E7-(%CD%FC%EC%EF%F2-%D0%EB%E1%DF%F3%E9%EF)-2011&p=1166793&viewfull=1#post1166793), απο αυτα που αναφερει η παραγραφος 9 του αρθρου 80 του σχεδιου νομου για τα ΑΕΙ που ειχε δωθει στη δημοσιοτητα στις 22 Ιουλιου, διαγραφες (αν γινουν) θα ξεκινησουν απο το 2014. Αυτη η παραγραφος δεν εχει αλλαξει στο νομοσχεδιο για τα ΑΕΙ (http://news.in.gr/files/1/2011/08/22/nsaei.pdf) που δοθηκε αυτες τις μερες στη δημοσιοτητα. Προφανως λοιπον καποια "δημοσιογραφαρα" απομονωσε την παραγραφο 9γ του αρθρου 80 (γιατι αυτη η παραγραφος αναπαραγεται σε ολα τα site) και συμπερανε οτι οι αιωνιοι εχουν ακομη 2 χρονια! Τραγικο :spank:! Και το ακομη ποιο τραγικο ειναι οτι υποψιαζομαι οτι αυτη η παραπληροφορηση ξεκινησε απο μια απ΄τις 2-3 εφημεριδες που θεωρω σοβαρες!

Δεν αμφιβαλλω βεβαια οτι αυτη η εθελοδουλη κυβερνηση εχει τις χειροτερες (για την κοινωνια και τις καλυτερες για τις επιχειρησεις) προθεσεις για τα πανεπιστημια, αλλα μην της χρεωνουμε και πραγματα που δεν εχει κανει (ακομη)...........................

Εύχομαι να είναι έτσι...

Synthelectric
24-08-2011, 07:01
Ναι μόλις κοίταξα το προσχέδιο πάλι. Δεν έχει αλάξει κάτι. :-p
Ελπίζω να έρθετε αρκετοί σήμερα... Αν όχι τώρα πότε;

allenopoulos
24-08-2011, 11:51
Ε ρε Στάλιν που χρειάζεται ώρες-ώρες :baby:Βάζοντας στην άκρη το φασισταριό, δίκιο δεν έχει στα περισσότερα που λέει τώρα (ο μαλάκας); Γραμμένους τους έχουν τους φοιτητές η πληθώρα των καθηγητών που διαφωνούν. ΕΝΑΝ δεν έχω δει να γκρινιάζει για τα φοιτητικά συγγράματα πχ. Δε ξέρω αν είδες και το email που έστειλε ο Πελεγρίνης εκ μέρους ενός καθηγητή Νομικής, απλά γτπ.


άπλυτους η "πατσαβούρα της Βέρμαχτ" (κατά Ηλία Ψινάκη)Εκεί κολλάς τώρα και εσύ; :p


Τι κρίμα που δεν έχουν φοιτητική παράταξηΠροφανώς ξέρεις περί Φ.Ο.Σ. (http://fosedu.wordpress.com/), αναρωτιέμαι πάντως γιατί τους "ξεχνάς". Ανύπαρκτοι και έτσι;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΣΙΣΤΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΡΑ :pΆς λέει ο κάθε παπάρας ό,τι θέλει και να τους φτύνουν αν είναι οι υπόλοιποι, non?

oldboy
24-08-2011, 13:32
μόλις είδα στς ειδήσεις οτι το νομοσχέδιο θα το ψηφίσει και η νέα δημοκρατία.άρα έχουμε εθνική συναίνεση.
(sorry που δεν ήρθα κάτω μόλις τώρα είδα είχε κανονιστεί πορεία στις 12 οποτε δεν προλαβαίνω)

Nikolakoukos
24-08-2011, 15:13
Το χειρότερο είναι ότι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τους φοίτητες . Και κάνανε αλλαγές να κρατήσουν ικανοποιημένους τους καθηγητές τους
γιατί καθηγητές τους είναι οι πιο πολλοί αφού και αυτοί με βίσματα μπήκαν . Σε μια χώρα που οι πολιτικοί είναι κότες και δεν μπορούν να κανούν σωστές αλλαγές και να αλλαξούν το σύστημα της ξεφτίλας τι να περιμένει κανείς. Κρίμα

Synthelectric
24-08-2011, 16:03
12:30 φτάνω προπύλαια, άδειο τελείως..
Τρώω φρίκη. Ευτυχώς σε μισή μια ώρα μαζεύτηκε, δεδομένων και των ημερών πολύς κόσμος.
Από τη σχολή μας λίγοι ρε παιδιά... Εντάξει 20 - 30 άτομα το πολύ.
Από καθηγητές δικούς μας... ΚΑΝΕΙΣ! (εκτός και αν δεν ξέρω φάτσες κάποιων).

Το θέμα είναι ότι οι πρωτο-δευτεροετείς... Για σας είναι... Εσείς θα τα βρείτε μπροστά σας... ΚΟΥΝΗΘΕΙΤΕ!

Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί μιλάνε για μετακύλιση κατά μια εβδομάδα της εξεταστικής τους.

giannis88
24-08-2011, 16:34
12:30 φτάνω προπύλαια, άδειο τελείως..
Τρώω φρίκη. Ευτυχώς σε μισή μια ώρα μαζεύτηκε, δεδομένων και των ημερών πολύς κόσμος.
Από τη σχολή μας λίγοι ρε παιδιά... Εντάξει 20 - 30 άτομα το πολύ.
Από καθηγητές δικούς μας... ΚΑΝΕΙΣ! (εκτός και αν δεν ξέρω φάτσες κάποιων).

Το θέμα είναι ότι οι πρωτο-δευτεροετείς... Για σας είναι... Εσείς θα τα βρείτε μπροστά σας... ΚΟΥΝΗΘΕΙΤΕ!

Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί μιλάνε για μετακύλιση κατά μια εβδομάδα της εξεταστικής τους.

λολ δλδ δεν έχεις καταλάβει τι παίζει με τους καθηγητές-πρωτοετείς-δευτεροετείς της σχολής μας τόσο καιρό?
πως εκπλήσσεσαι εις διπλούν?

Synthelectric
24-08-2011, 17:15
λολ! Λες να μην έχω;

sitilop
24-08-2011, 17:35
υπαρχουν πληροφοριες για κινητοποιησεις;

Θανάσης Χ.
24-08-2011, 17:39
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη, 24/8/2011

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στο νόμο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή των Ελλήνων διότι:

1. Υπονομεύει το δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων.
2. Εγείρει σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας που αναφέρονται στην αυτοδιοίκηση και το δημοκρατικό χαρακτήρα των πανεπιστημίων.
3. Υποβαθμίζει τα πτυχία των Τμημάτων και τα αποσυνδέει από τα επαγγελματικά δικαιώματα, οδηγώντας τους μελλοντικούς πτυχιούχους στην ανεργία και την υποαπασχόληση.
4. Δε διασφαλίζει τη δημόσια χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων, της έρευνας και της φοιτητικής μέριμνας, μετακυλίοντας το κόστος σπουδών στην ελληνική οικογένεια.
5. Αποσυνδέει την έρευνα από την αποστολή του Πανεπιστημίου.
6. Προκαλεί μεγάλα προβλήματα στην ακαδημαϊκή λειτουργία των Ιδρυμάτων.
7. Διαγράφει φοιτητές που στις σημερινές αντίξοες οικονομικές συνθήκες προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. συναισθανόμενη τις ευθύνες της ως κορυφαίο ακαδημαϊκό και δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της χώρας έναντι του Συντάγματος και των πανεπιστημιακών δασκάλων και φοιτητών που εκπροσωπεί, δεν έχει άλλο δρόμο παρά να προβάλει ως άμεσο και βασικό στόχο της πανεπιστημιακής κοινότητας την με κάθε νόμιμο τρόπο κατάργηση των αντισυνταγματικών διατάξεων του νόμου, που πλήττουν ευθέως τα ιδανικά της Παιδείας και διαλύουν την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας.

Η Σύγκλητος καλεί τις Σχολές και τα Τμήματα να διευκολύνουν την άμεση διεξαγωγή συνελεύσεων προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για τις καταλυτικές αλλαγές.

sitilop
24-08-2011, 17:43
στο ΕΚΠΑ ακομη το σκεφτονται;;;;

katerina88
24-08-2011, 17:47
ela mou nte...kai den kseroume ti tha ginei k me tin eksetastiki...

Θανάσης Χ.
24-08-2011, 18:10
ela mou nte...kai den kseroume ti tha ginei k me tin eksetastiki...

Ρε παιδιά επειδή το ακούω από πολλούς αυτό, να σταματήσει να υπάρχει αβεβαιότητα για τη διεξαγωγή της εξεταστικής. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν παίζει λοκ άουτ.

tony_iommi
24-08-2011, 18:20
Ρε παιδιά επειδή το ακούω από πολλούς αυτό, να σταματήσει να υπάρχει αβεβαιότητα για τη διεξαγωγή της εξεταστικής. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν παίζει λοκ άουτ.

Είναι επειδή κάπου στα τέλη Ιούλη είχε βγει μια απόφαση ότι αν περάσει το νομοσχέδιο τα ΑΕΙ θα μείνουν κλειστά..Γιαυτό χεζόμαστε..

Θανάσης Χ.
24-08-2011, 18:33
Είναι επειδή κάπου στα τέλη Ιούλη είχε βγει μια απόφαση ότι αν περάσει το νομοσχέδιο τα ΑΕΙ θα μείνουν κλειστά..Γιαυτό χεζόμαστε..

Αυτά ήταν μαλακίες από τους πασόκους του βήματος, ποτέ δεν υπήρξε τέτοια απόφαση. Δες εδώ.

http://news247.gr/ellada/paideia/thermo_fthinopwro_sta_panepisthmia_vlepoyn_oi_pryt aneis.1199550.html

"Η δουλειά μας είναι τα πανεπιστήμια να είναι ανοιχτά. Και θα παραμείνουν ανοιχτά, καθώς είμαστε υπόλογοι στην πανεπιστημιακή κοινότητα", σημείωσε από την πλευρά του και ο κ. Παπαθεοδώρου.

"Δεν μπορούμε να αναλάβουμε όμως τις επιπτώσεις και τις συνέπειες ενός τέτοιου νομοσχεδίου. Άλλοι επιδιώκουν να κλείσουν τα πανεπιστήμια και να δημιουργήσουν κατάσταση αναταραχής. Και όχι εμείς", κατέληξε.

TopGear
24-08-2011, 19:12
12:30 φτάνω προπύλαια, άδειο τελείως..
Τρώω φρίκη. Ευτυχώς σε μισή μια ώρα μαζεύτηκε, δεδομένων και των ημερών πολύς κόσμος.
Από τη σχολή μας λίγοι ρε παιδιά... Εντάξει 20 - 30 άτομα το πολύ.
Από καθηγητές δικούς μας... ΚΑΝΕΙΣ! (εκτός και αν δεν ξέρω φάτσες κάποιων).

Το θέμα είναι ότι οι πρωτο-δευτεροετείς... Για σας είναι... Εσείς θα τα βρείτε μπροστά σας... ΚΟΥΝΗΘΕΙΤΕ!

Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί μιλάνε για μετακύλιση κατά μια εβδομάδα της εξεταστικής τους.

Όπως ξαναέγραψα, το θέμα είναι τι "στήριξη" θα έχουμε απ'τους καθηγητές σ'αυτές τις προσπάθειες...Αν μας καπελώσουν πάλι, τότε δυστυχώς καθένας για την πάρτη του...Είναι διατεθειμένοι; Ο Σύλλογος τους ρώτησε; Υπάρχει συννενόηση και κοινό μέτωπο με άλλα ΑΕΙ;

greg_apateonas
24-08-2011, 19:48
Όντως λίγος κόσμος ( γύρω στα 2 χιλιάρικα σήμερα) αλλα δεν είναι απλά θέμα καλοκαιρίου, είναι πλήρες πραξικόπημα τη στιγμή που και τυπικά είναι κλειστά τα ιδρύματα να ψηφίζετε ένας νόμος που τα λεηλατεί. Δε μπορώ να μη σχολιάσω και τη στάση του ΚΚΕ που έβαλε πορεία στις 7 το απόγευμα (δηλαδή αφού είχε ψηφιστεί ο νόμος) που μείωσε ακόμα περισσότερο τη συμμετοχή.

Από κει και πέρα τι να πεί κανείς για ένα νόμο που περισσότερο βρίσκει σύμφωνο το ΛΑΟΣ παρά το ίδιο το ΠΑΣΟΚ που τον καταθέτει... Το ζήτημα είναι να απαντήσουμε άμεσα, να αποδειχθεί στη πράξη ότι λογαριάζουν χωρίς το ξενοδόχο αν νομιζουν ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα θα εφαρμόσει αυτά που ψήφισαν.
Νομίζω το καλύτερο είναι να μη ξεκινήσει η εξεταστική την άλλη εβδομάδα και να πάμε για συνέλευση για να δούμε πως μπορούμε να αντιδράσουμε σε συντονισμό με τους άλλους συλλόγους

TopGear
24-08-2011, 20:18
Από κει και πέρα τι να πεί κανείς για ένα νόμο που περισσότερο βρίσκει σύμφωνο το ΛΑΟΣ παρά το ίδιο το ΠΑΣΟΚ που τον καταθέτει... Το ζήτημα είναι να απαντήσουμε άμεσα, να αποδειχθεί στη πράξη ότι λογαριάζουν χωρίς το ξενοδόχο αν νομιζουν ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα θα εφαρμόσει αυτά που ψήφισαν.
Νομίζω το καλύτερο είναι να μη ξεκινήσει η εξεταστική την άλλη εβδομάδα και να πάμε για συνέλευση για να δούμε πως μπορούμε να αντιδράσουμε σε συντονισμό με τους άλλους συλλόγους

Άκουγα τον Άδωνι να τρελαίνεται και να φωνάζει για τον νόμο, ότι ενώ δε συμφωνεί σε μερικά, θα τον ψηφίσει στο τέλος. Σχολίαζε κυρίως, τι δουλειά έχουν οι καθηγητές να ασχολούνται με διοικητικά, οικονομικά κτλ θέματα των σχολών και όχι αποκλειστικά με το ερευνητικό και πρωτίστως διδακτικό τους έργο και να παίρνουν στο λαιμό τους τόσο κόσμο με τις αποφάσεις τους. Αν και αντιλαμβάνομαι τη λογική του (καθώς βλέπουμε τουλάχιστον στη δική μας σχολή διάφορα παραδείγματα καθηγητών που έχουν παραγκωνίσει αρκετά το διδακτικό τους έργο), αυτός άραγε έχει αναρωτηθεί ότι με 1 ψήφο του και χωρίς να είναι μέσα στα πράγματα και να γνωρίζει καλά (σκέψου κάτι άλλοι δηλαδή τι μαύρα μεσάνυχτα που έχουν), παίρνει στο λαιμό του χιλιάδες τωρινών και μελλοντικών φοιτητών αλλά και μελλοντικών εργαζομένων; Αυτοί λοιπόν μας κυβερνάνε και οι γραμμές που ορίζουν τα "πηγαδάκια" της βουλής...

Synthelectric
24-08-2011, 20:43
Από φίλο που μένει Ιλίσια. Άρχισε ΗΔΗ (καμιά ώρα πριν) να εφαρμόζεται η κατάργηση του ασύλου σε εκεί κατάληψη εντός Πανεπιστημιούπολης.....:cop::cop::cop::cop:....... .................................................. ........

Alexw
24-08-2011, 21:46
Από φίλο που μένει Ιλίσια. Άρχισε ΗΔΗ (καμιά ώρα πριν) να εφαρμόζεται η κατάργηση του ασύλου σε εκεί κατάληψη εντός Πανεπιστημιούπολης.....:cop::cop::cop::cop:....... .................................................. ........

Ωραία,καλά πάμε....Μπάτσοι δηλαδή και τέτοια?

lkjhg
24-08-2011, 22:03
Νομίζω το καλύτερο είναι να μη ξεκινήσει η εξεταστική την άλλη εβδομάδα και να πάμε για συνέλευση για να δούμε πως μπορούμε να αντιδράσουμε σε συντονισμό με τους άλλους συλλόγους

πιστευεις πως με κλειστες σχολες θα καταφερουμε τιποτα??εμεις ζημειονομαστε,κακο μονο σε μας τους φοιτητες κανουν οι κλειστες σχολες.
πρωτον oi καθηγητες,πρυτανεις κτλ κτλ δεν τους ενδιαφερουν οι φοιτητες.ισως ειμαστε τυχεροι και ενδιαφερθουν για μας αν θελουν την υποστηριξη μας.σε ενα μαιλ που ειδα στο μαιλ της σχολης στις ανακοινωσεις ενα μαιλ για τον νομο πλαισιο και τιν σινταγματικοτιτα απο τον κλαμαρη πως τον λενε το ανοιξα και για τον νομο πλαισιο αφορουσε μονο τους καθηγητες και πρυτανεις.

τεσπα δεν χρειαζετε πολυ φιλοσοφια για να καταλαβει κανεις οτι ο καινουργιος νομος αφορουσε μονο τους φοιτητες οι καθηγητες θα μας ειχαν χεσμενους.τωρα αφορα και αυτους ,δεν τους αρεσουν οι αλλαγες που κανουν και για αυτο τσινανε!που καλα κανουν απο την μια και εμμεσα μας αφορουν και μας αυτες οι αλλαγες.απλα οι καθαρα αλλαγες για τους φοιτητες αφορουν εμας.
ενα αλλο πραγμα που δεν χρειαζετε φιλοσοφια,ολοι μας το εχουμε καταλαβει ειναι πως εχουμε μπει σε μια αλλη φαση γενικοτερα σαν χωρα.εχει μπει στην ζωη μας η τροικα και γενικα ολα αυτα τα παιχνιδια που παιζουν σε "βαρος" μας και πισω απο την πλατη μας "συνανθρωποι" μας που τυγχανει να εχουν την θεση του πρωθυπουργου κτλ κτλ.αυτη λοιπον η καταιγιδα ειναι γενικοτερη!πρωτα πηρε μπαλα τους γονεις μας (και εμμεσα και μας) με τα οικομικα μετρα που πηραν και παιρνουν και πριν λιγο καιρο ειπαν ας πιασουμε τωρα και την παιδεια.οι γονεις μου και γω που κατεβαιναμε με τους αγανακτησμενους στο κεντρο και ολος ο κοσμος ποθ κατεβαινε δεν ειδα να καταφερουμε κατι!το μεσοπροθεσμο περασε!δεν σημαινει οτι λεω οτι δεν επρεπε να γινει αυτη η συσπειρωση ,καλαεκανε που εγινε και πρεπει να ξαναγινει.απλα λεω το αποτελεσμα.ετσι οτι κιαν κανουμε το αποτελεσμα ειναι να ωηφιστει ο νομος.ουτε παλι λεω α μην κανουμε τιποτα απλα οπως σημερα πηγαμε στην συγκεντρωση να ξαναγινουν τετοιες συγκεντρωσεις και εξω απο το γραφειο της "κυριας" Διαμαντοπουλου αλλα να μην κλεισουν ή χαθουν εξεταστικες γιατι ο νομος θα περασει και μεις τοτε θα τραβαμε τα βυζια μας (γιατι μαλλια δεν θα μας εχουν μεινει).

αυτο που συμβαινει με την παιδεια συνδεετε με την ολη κατασταση της χωρας.πρεπει ολοι οι ανθρωποι να δουμε τι θα κανουμε ειτε ειμαστε φοιτητες ειτε ειμαστε οτιδηποτε αλλο(συνταξιουχοι).εγω προσωπικα δεν μπορω να πω τι θα ηθελα να κανουμε γιατι ο θεος εχει πει οθ φονευσεις!αλλα ολοι οι πολιτικοι ολων των χωρων που πλουτιζουν σε βαρος μας πρεπει να κρεμαστουν.τι τι νοιαζει πχ την διαμαντοπουλου για την παιδεια,πως θα γινουν τα πανεπιστημια!αυτη αν εχει παιδια δεν ξερω θα τα στειλει εξω θα πληρωσει οσα χρειαζονται να εχουν την καλυτερη παιδεια ,αν δεν μπορει να περασει ενα μαθημα το παιδι της θα πληρωσει τον καθηγητη ,εχουν λεφτα εμεις δεν εχουμε.

δεν ξερω τι ετος εισαι αλλα αν εισαι οπως εγω που θα μπω 7 ρωτα τι μαμα σου "μαμα να αναβαλουμε την εξεταστικη?μηπως να κανουμε καταληψεις και να την χασουμε??"
οι αιωνιοι φοιτητες για να παρουν επιτελους το πτυχιο τους και να μην ερθει η μερα που θα χτυπανε το κεφαλι στον τοιχο και θα ειναι πολυ αργα πρεπει να ειναι ανοιχτες οι σχολες.δεν κοιταω τον εαυτο μου!εχω ξαναγραψει εδω και εχω εξηγηση!αυτη ομως ειναι η προτεραιοτητα μας τωρα.

αληθεια ποιος αφελης πιστευει ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΧΩΡΑ ΤΩΡΑ οτι καταληψεις ακομα και διαδηλωσεις θα κανουν την κυβερνηση να κανει πισω???δεν ξερω τι παιχνιδια παιζονται!ειναι ψευτες απατεωνες ,δεν ξερεις τι να πιστεψεις.οταν θα τα καταφερουμε να κανει πισω τοτε ισως παμε καλυτερα γενιακ σαν χωρα.

giannis88
24-08-2011, 22:19
αν είσαι 7ο έτος είναι λίγο ντροπή να λες ορισμένα από αυτά που λες μιας και είδες στην πράξη, ότι οι αγώνες έχουν και νίκες.
και αν οι αγώνες δεν είχαν νίκες θα είχε περάσει το ν+2 και τώρα δεν θα σουν καν φοιτητής.


δεν ξερω τι ετος εισαι αλλα αν εισαι οπως εγω που θα μπω 7 ρωτα τι μαμα σου "μαμα να αναβαλουμε την εξεταστικη?μηπως να κανουμε καταληψεις και να την χασουμε??"
αυτό προτιμώ να το αφήσω ασχολίαστο.

tony_iommi
24-08-2011, 22:42
Το ζήτημα είναι ότι και με τους αγανακτισμένους και με τα συλλαλητήρια και τις μεγάλες απεργίες και με διαμαρτυρίες και τώρα με όλο το νταβαντούρι για την Παιδεία από μένα βγαίνει ένα συμπέρασμα..Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο θα προχωρήσει ότι και να κάνουμε..Τόσες διαμαρτυρίες έγιναν και το σχέδιο αυτό είτε λέγεται μνημόνιο είτε νομοσχέδιο πέρασε..Στη βάση του όσο διαμαρτύρεστε τόσο θα ξεροκεφαλιάζω και θα κάνω ότι θέλω εγώ..Στην πράξη όμως τι μένει?Πλέον λίγα πράματα μπορούν να γίνουν..Αν μη τι άλλο έχει ο καθείς μας τη συνείδησή του καθαρή (αν την έχει) ότι προσπάθησε..Όμως το πράμα έχει γίνει πολύ άγριο..Δεν είναι όπως το 2007 η κατάσταση στη χώρα..Τα πράματα είναι πολύ πιο σκληρά και αυτό φαίνεται στη σκλήρυνση της στάσης της εκάστοτε κυβέρνησης..Εγώ πιστεύω πως ακόμα και αν κάψουμε την Ελλάδα θα γίνει αυτό που θέλουν..

TopGear
24-08-2011, 22:56
Εγώ πιστεύω πως ακόμα και αν κάψουμε την Ελλάδα θα γίνει αυτό που θέλουν..

Ισχύει. Και λόγω ασχετοσύνης αλλά και προδοσίας - συμφερόντων. Λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά λεφτά για τα γραφεία - αυτοκίνητα - μισθούς - επιδόματά τους υπάρχουν ΠΑΝΤΑ, καθώς και για προκλητικές προσλήψεις κομματόσκυλων ειδικών φρουρών ώστε να τους τα προστατέψουν όλα αυτά εν μέσω μάλιστα ανεργίας που χτυπάει 20%!!! Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι και με την τρομοκρατία επιχειρούν να ισοπεδώσουν τα πάντα και να κάνουν τα δικά τους. Αλλά πρέπει κι εμείς να είμαστε ενωμένοι μπας και τους μαζέψουμε. Ότι στο τέλος, μάλλον θα γίνει το δικό τους (ή έστω κάτι που μοιάζει λίγο ή πολύ με το δικό τους), το ψιλογνωρίζουμε. Το θέμα είναι πόσο κορόϊδα θα μας πιάνουν. Οι καθηγητές δεν αποδεικνύουν ότι νοιάζονται για το πανεπιστήμιο ή τους φοιτητές. Τις θέσεις τους κοιτάνε. Λίγο αυτό, λίγο η "ξεροκεφαλιά" της κυβέρνησης, έχουν αποδυναμώσει τους φοιτητές και τους διαδηλωτές γενικά. Με προσπάθεια όμως, ενδεχομένως να αλλάξουμε κάποια σημεία προς όφελός μας κι όχι να τους αφήσουμε να αποφασίσουν για τις τύχες 300 τυχάρπαστα golden boys & girls.

Synthelectric
24-08-2011, 23:12
Θέλω να θεωρώ δεδομένο ότι όλοι μα όλοι πιστεύουν ότι ελπίδα πάντα υπάρχει. Το χειρότερο είναι να ξέρουν τα καθίκια ότι δε θα υπάρχουν αντιδράσεις.
Το συζητούσαμε με φίλο που ήμασταν μαζί κάτω. Είχε ενδοιασμούς σχετικά με το τι θα πετύχουμε. Του είπα ότι και τίποτα άμεσα να μη γίνει, σε βάθος χρόνου, όταν όλοι μα όλοι θα έχουν αντιδράσει (γιατί όλους θα μας πιάσει το ένα ή το άλλο μέτρο) θα γίνει κάτι. Στάσιμη η νεότερη Ελλάδα δεν έμεινε ποτέ. Ένας ιστορικός έλεγε ότι κενές είναι οι σελίδες της ιστορίας σε καιρό ειρήνης. Και ειρήνη δεν έχουμε...
Το να απογοητευόμαστε και να χάνουμε την πίστη μας σε αγώνες και διεκδικήσεις είναι το μεγαλύτερο δώρο για αυτά τα καθάρματα.
Για σκεφτείτε την αντίσταση σε χειρότερες καταστάσεις πόσα κατάφερε.
Ανυπομονώ να δω τους αναρχικούς τι θα κάνουν. Και μέσα στο ΕΚΠΑ έχει και άλλα στέκια πέρα από το σημερινό στα κοντέινερ που καταλύθηκε.
Δεν έχει τελειώσει τίποτα με ένα νόμο...
Πάντως οι καθηγητές μας είναι ανύπαρκτοι. Αμάξια στο πάρκινγκ εγώ δε θα άφηνα... Δεν απειλώ αλλά νομίζω είναι λογικό. (Δεν είμαι της άποψης αντεκδίκησης ακόμα άλλωστε).

ΞΥΠΝΑΤΕ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ!

lkjhg
24-08-2011, 23:18
Εγώ πιστεύω πως ακόμα και αν κάψουμε την Ελλάδα θα γίνει αυτό που θέλουν..

οχι εγω πιστευω πως αν γινει κατι τετοιο ισως σωθουμε.μεσα σαυτα που θα καουν να καουν τα σπιτια τους αντε μην πω τιποτα αλλο.αυτο που χρειαζετε ειναι ενα πραξικοπημα μια χουντα.οταν θα αρχισει η αστυνομια ,ο στρατος και η διακιοσυνη να ειναι με το μερος μας τοτε ισως σωθουμε.

εγω 3 πραγματα θα ηθελα να συμβουν.ειτε νομιμα ειτε χουντικα απο την μερια του λαου να παμε να τους διωξουμε απο την βουλη να τους παρουμε ολους τους τραπεζικους λογαριασμους και τα ακινητα και να τους βαλουμε να ζησουν με 500 ευρω ή απλα να μπουν φυλακη ή τελος, ασε δεν ειναι καλο να θες να παθει κακο καποιος.

φυσικα μετα να κυβερνηση καποιος πιο εντιμος.

δεν καταλαβαινω γιατι να μην μπορουν να γινουν αυτα!μας κυβερνανε με το ζορι!δεν τους θελουμε!

πρεπει ο λαος να παρει την κατασταση στα χερια του και να τους διωξει ολους.

jesu
24-08-2011, 23:30
@Astyanax:
Επειδή το άκουσα κι από άλλους, πού ακριβώς δηλαδή έχει δίκιο ο Άδωνις; Στο οτι δεν πρέπει να διοικούν (και) οι καθηγητές το πανεπιστήμιο; Λέει οτι το κράτος που πληρώνει πρέπει να έχει και το κουμάντο. Πονηρός ο φασιστάκος, γιατί μιλάει για κράτος και όχι για φορολογούμενους, που στην πραγματικότητα αυτοί συντηρούν τα πανεπιστήμια. Γιατί με το να έχει λόγο η κοινωνία είμαστε κι εμείς. Αλλά για τη Διαμαντοπούλου και σία, κοινωνία είναι μόνο οι επιχειρηματίες του κλάδου και μεγαλοκαθηγητές του εξωτερικού, δείτε τις συνεντεύξεις που έχει δώσει και θα καταλάβετε. Χαρακτηριστικά, στη συνέντευξη με τον Παπαχελά, βγήκε ο πασοκορουφιάνος πρύτανης της ΑΣΟΕΕ και είπε "στην πληροφορική, έρχονται οι εργοδότες και μου λένε, τι κάθεστε και τους μαθαίνετε όλα αυτά, κάντε 2χρονα-3χρονα προγράμματα που θα μαθαίνουν web design, εμείς αυτά χρειαζόμαστε". Ε αυτό είναι μια περίπτωση που το συμφέρον του φοιτητή, και ευρύτερα της οικογένειάς του και γενικά των εργαζομένων, είναι να μαθαίνει ολόπλευρα το επιστημονικό αντικείμενο και όχι επιφανειακά και αποσπασματικά (βλέπε 1χρονα-2χρονα-3χρονα προγράμματα κατάρτισης). Ενώ το συμφέρον του εργοδότη είναι να μαθαίνει ο φοιτητής κάτι πρόσκαιρο και "ευέλικτο" για να μπορεί να τον πληρώνει αρχίδια και να απολύει/προσλαμβάνει όποτε γουστάρει. Αυτά έρχονται σε σύγκρουση, τι να κάνουμε δηλαδή.


Προφανώς ξέρεις περί Φ.Ο.Σ. (http://fosedu.wordpress.com/), αναρωτιέμαι πάντως γιατί τους "ξεχνάς". Ανύπαρκτοι και έτσι;

Άς λέει ο κάθε παπάρας ό,τι θέλει και να τους φτύνουν αν είναι οι υπόλοιποι, non?

Το Φ.Ο.Σ. είναι ανύπαρκτο ναι, υπάρχει σε 5 τμήματα πανελλαδικά. Εννοούσα να είχε "κανονική" φοιτητική παράταξη. Προφανώς δεν θα θελα να είχε, σαρκασμό έκανα :P

Όσο για την περιβόητη "ελευθερία του λόγου", τα καταστατικά των φοιτητικών συλλόγων παντού απαγορεύουν την προβολή φασιστικών απόψεων και μάλιστα προβλέπεται η διαγραφή από το Σύλλογο όσων φοιτητών τις προωθούν. Κι αυτό δεν είναι απλά κατάλοιπο της επάρατης μεταπολίτευσης. Είναι και πρακτικό μέτρο, αφού στη διάρκεια της χούντας (και πριν απ'αυτή) υπήρχαν ουκ ολίγοι εθνικόφρονες φοιτητές που δούλευαν σαν χαφιέδες της ασφάλειας και φακέλωναν/ρουφιάνευαν συμφοιτητές τους.

edit: για το τι πρέπει να γίνει στη σχολή μας κατά τη γνώμη μου, θα γράψω αύριο. Όχι οτι έχει καμιά φοβερή σημασία η γνώμη μου, απλά επειδή ρωτάτε. Και επειδή θα κάνουμε κάποιες κινήσεις τις επόμενες μέρες.

greg_apateonas
25-08-2011, 01:32
αληθεια ποιος αφελης πιστευει ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΧΩΡΑ ΤΩΡΑ οτι καταληψεις ακομα και διαδηλωσεις θα κανουν την κυβερνηση να κανει πισω???δεν ξερω τι παιχνιδια παιζονται!ειναι ψευτες απατεωνες ,δεν ξερεις τι να πιστεψεις.οταν θα τα καταφερουμε να κανει πισω τοτε ισως παμε καλυτερα γενιακ σαν χωρα.

Θα σου πω ακριβώς τι πιστεύω.

Φτάσαμε τον Ιούνιο να έχουμε πορεία 200χιλιάδων και η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έπεσε άλλα ψήφισε ότι ήταν να ψηφίσει και απάντησε με ωμή βία. Φτάσαμε σε ένα κινηματικό όριο (μεγαλύτερες πορείες μαζί με τη 5η Μαη του 2010, ίσως με μοναδική εξαίρεση τη πρώτη επέτειο του πολυτεχνείου απ ότι λέγετε...) , στο οποιο κάθε κυβέρνηση των τελευταίων δεκαετιών θα είχε αποσύρει το μνημόνιο και αυτή δεν το έκανε. Τι συμπέρασμα βγαίνει;;;

Μέσα στη κρίση η επίθεση έχει γίνει πιο άγρια, οι ανάγκες του κεφαλαίου και των τραπεζών για "δραστικές μεταρρυθμίσεις" είναι επιτακτικές , επομένως και η κυβερνηση (κυβερνήσεις ανα την Ευρώπη) δεν υπολογίζουν ούτε στο ελάχιστο τη λαική αντίδραση. Να θυμίσουμε ότι πέρσυ τον Οκτώβρη στη Γαλλία με πορείες 4εκατομυρρίων και ποσοστά απεργίας 80% πέρασε το ασφαλιστικό Σαρκοζύ. Η επίθεση θα συνεχιστεί σε όλες της χώρες της Ευρώπης με την ίδια συνταγή ( μείωση μισθών, ελαστική εργασία, ιδιωτικοποιήσεις κλπ κλπ).

Τόσο στην Ελλάδα αλλα και στις άλλες χώρες , πρέπει να υπερβούμε το κινηματικό όριο που μέχρι πρότεινος οδηγούσε στην απόσυρση νομοσχεδίων ή ενδεχομένως και σε πτώση κυβερνήσεων. Οι απεργείες ανα 2 εβδομάδες και πορείες ακόμα και 200χιλιάδων δεν αρκούν. Πρέπει να πάμε σε κλιμακούμενες απεργίες διαρκείας με συγκεκριμένα αιτήματα. Και προφανώς εδώ θα πρέπει να πω ότι ειδικά στη σημερινή συγκυρία προφανώς ακόμα και ενδεχόμενη επιτυχία του κινήματος σε μία μόνο χώρα , ίσως να αποβεί καταστροφική , αν δεν ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες χώρες , ειδικά της περιφέριας (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία). Πρέπει τα συνθήματα μας να μη στοχοποιούν μόνο την κυβέρνηση της χώρας μας, άλλα να καλούν και τους υπόλοιπους λαούς σε ξεσηκωμό, να βάζουν τον υψηλότερο στόχο της συνολικής ανατροπής της πολίτικής της ΕΕ.

Θα μου πεις ότι αυτό είναι δύσκολο ή ουτοπικό. Πραγματικά πιστεύω πως εδώ που έχει φτάσει η κρίση δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ουτοπία είναι κατ' έμενα ότι μπορει σήμερα απλά να μη περάσει ένας νόμος, ένα μνημόνιο, μία σειρά μέτρων κλπ, γτι όπως είπα νωρίτερα είναι επιτακτική αναγκη για την επιβίωση του συστήματος και οι κυβερνήσεις θα τα ψηφίζουν με κάθε τίμημα. Το μόνο ρεαλίστικό είναι ένα τόσο ισχυρό πανευρωπαικό κίνημα που θα συντρίψει συνολικά αυτή τη πολιτική κεντρικά.

Και για να τελειώνω, πάνω σ αυτό που λες, δεν μπορούμε στο άμεσο μέλλον να φτάσουμε σε μια λαική κυβέρνηση, δεν υπάρχουν οι προυποθέσεις αν σκεφτείς ότι μόλις στο τέλος Μαίου ξεκίνησε ο μαζικός ξεσηκωμός. Το θέμα είναι η κυβέρνηση είτε είναι του ΠΑΣΟΚ , είτε ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ είτε οτιδήποτε , να έχει απο κάτω μια τόσο ισχυρή λαική πίεση που δε θα της επιτρέπει κατ' αρχήν να περνάει μνημόνια και νομοσχέδια και στη συνέχια να αναγκάζεται να ικανοποιήσει τα λαικά αιτήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας.


Σόρρυ για το σεντόνι αλλα για να απαντήσω έπρεπε να αναλύσω όλο το σκεπτικό μου:p

olspookishmagus
25-08-2011, 22:22
http://www.bio.auth.gr/content/ekkatharise-metroon-limnazonton-phoiteton

nightcrawler
25-08-2011, 22:27
http://www.bio.auth.gr/content/ekkatharise-metroon-limnazonton-phoiteton

το χουν βγαλει απο το Μαιο οποτε ειναι με βαση τον νομο Γιαννακου..

κ εκτος των αλλων πως το βγαζουν Αυγουστο αφου η εξεταστικη Σεπτεμβριου δεν ανηκει στο ιδιο ακαδημαικο ετος?

TopGear
25-08-2011, 23:15
http://www.bio.auth.gr/content/ekkatharise-metroon-limnazonton-phoiteton


το χουν βγαλει απο το Μαιο οποτε ειναι με βαση τον νομο Γιαννακου..

κ εκτος των αλλων πως το βγαζουν Αυγουστο αφου η εξεταστικη Σεπτεμβριου δεν ανηκει στο ιδιο ακαδημαικο ετος?

Και με τη διαφορά ότι αν θυμάμαι καλά, ο νόμος Γιαννάκου ήταν για έναρξη 2007 - 2008, όμως επειδή καθυστέρησε η εφαρμογή του κατά 1 χρόνο αν θυμάμαι καλά λόγω αγωγής από τους πανεπιστημιακούς, συνεπώς η έναρξή του θα ήταν 2008 - 2009 (όπως είπε και η Διαμαντοπούλου). Και έλεγε για 5 χρόνια σπουδών, άρα 2013 - 2014 τέλη. Αυτοί γιατί λένε 2012;

MR.BEAN
25-08-2011, 23:41
opvws eipe kai nightcrawler giati 31-8 kai oxi 31-9?...i giati aytoi pou mpikan to 1999 diagrafi to 2014 kai ayti toy 2003 to diagrafi to 2012...kati den paei kala.....tespa opws kai na exei me ton kainoyrgio kwlonomo einai pleon sigoyro oti diagrafes to 2014 kai meta......

ayto poy den exw katalabei einai ti enoei me to ''i opws orozei to idrima''.....?
elpizw na vgalei kai mia anakoinwsi kai i sxoli.........

TopGear
26-08-2011, 00:54
ayto poy den exw katalabei einai ti enoei me to ''i opws orozei to idrima''.....?
elpizw na vgalei kai mia anakoinwsi kai i sxoli.........

Υποθέτω θα εννοούν ότι απ'τη στιγμή που θα συμπληρώσεις τα χρονικά όρια, ενδέχεται να αποφασίζει και το ίδρυμα αν συμφωνεί ή όχι, αναλόγως την περίπτωσή σου πχ αν κάποιος χρωστάει 20 μαθήματα και κάποιος 5, ίσως το ίδρυμα "ορίσει" δικαίωμα συνέχισης σπουδών για αυτόν με τα 5 χρεωστούμενα. Το τονίζω, αυτό είναι μια υπόθεση δική μου, πολύ αισιόδοξη κιόλας.

Δε θέλω να σκεφτώ την περίπτωση, όπου το ίδρυμα θα αρχίσει να διαγράφει πριν καν συμπληρωθούν τα χρονικά όρια...

rania
26-08-2011, 14:47
Δεν κάθομαι να διαβάσω 20 σελίδες θρεντ, καμιά συνέλευση θα κάνουμε εμείς τι λέει;

Synthelectric
26-08-2011, 14:55
http://www.youtube.com/watch?v=MYC-aNRQxns&feature=player_embedded

Σήμερα στις 20.00, στην κατάληψη πρυτανείας (ΕΚΠΑ) θα γίνει συζήτηση με θέμα "Συνέχιση των δράσεων μέσα κι έξω απ' τις σχολές".

Sevasmios
26-08-2011, 15:08
Το Μετσόβιο μετακίνησε κατά μια βδομάδα την εξεταστική του.

ironick
26-08-2011, 15:47
Το Μετσόβιο μετακίνησε κατά μια βδομάδα την εξεταστική του.

ρε Κώστα το δες κάπου ? έβγαλαν ανακοίνωση?

aDIafori
26-08-2011, 15:57
Ισχύει σίγουρα για τους αρχιτέκτονες μηχανικούς, έχει βγάλει ανακοίνωση η γραμματεία τους..

jesu
26-08-2011, 16:10
Η δικαίωση..

http://ioannou.files.wordpress.com/2011/08/e-ski-26-8-11.jpg

giannis88
26-08-2011, 16:58
συνέλευση?

rania
26-08-2011, 17:51
συνέλευση?

Έλα μου ντε, τι ζητάω και γω:confused:
Απλά ενημερωτικά:
http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1327487


Τριτη 30/8 γενικη συνελευση του Μαθηματικου ΕΚΠΑ
Την Πεμπτη 1/9 γενικη συνελευση του Φυσικου ΕΚΠΑ

και οι Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ έχουν συνέλευση την Τρίτη 30/8 στις 12.. όλες οι σχολές του ΕΜΠ έχουν συνελεύσεις την Τρίτη!

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ,ΔΕΥΤΕΡΑ 1 Η ΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 108.ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!!

Sevasmios
26-08-2011, 18:32
ρε Κώστα το δες κάπου ? έβγαλαν ανακοίνωση?

Μου το είπε φίλος που ήταν στη συνέλευση.


Καλά όλες οι σχολές κάνουν συνελεύσεις. Εμείς κλασικά στον κόσμο μας?

TopGear
26-08-2011, 18:54
Μου το είπε φίλος που ήταν στη συνέλευση.


Καλά όλες οι σχολές κάνουν συνελεύσεις. Εμείς κλασικά στον κόσμο μας?

Εμείς είμαστε "πρότυπο" ίδρυμα, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα του διαόλου, ούτε είμαστε εξεταστικό και φιλανθρωπικό κέντρο.

Και στανταράκι, τελευταία μέρα θα ψαχνόμαστε αν δίνεται μάθημα ή δε δίνεται, λόγω μετάθεσης. Επιπλέον, θα λάβουμε την απάντηση "οι συνάδελφοι έχουν κανονίσει τις άδειές τους και δεν είναι δυνατή η αλλαγή ημερομηνιών"...

Nikolakoukos
26-08-2011, 18:58
και η φιλοσοφική νομίζω μετακίνησε την εξεταστική . έμαθα πως έχουν ανακοίνωση στο site τους. Η πληροφορική στο κόσμο της ? Εμείς δεν ήμαστε φοίτητες ? δεν μας επηρεάζει τπτ ?

TopGear
26-08-2011, 19:01
και η φιλοσοφική νομίζω μετακίνησε την εξεταστική . έμαθα πως έχουν ανακοίνωση στο site τους. Η πληροφορική στο κόσμο της ? Εμείς δεν ήμαστε φοίτητες ? δεν μας επηρεάζει τπτ ?

Εμείς είμαστε πληροφορική = ρομπότ.

Nikolakoukos
26-08-2011, 19:05
όχι ρομποτ , ανύπαρκτοι .. αυτο ήμαστε δυστηχώς και με καθηγητές Ρομποτ μην χαλάσουν μια "γραμμή απο τον κώδικα" .
( μετά θα το παίξουν και μάγκες οι άλλοι γράφουν ενώ εμείς τελειώσαμε ... )

Synthelectric
26-08-2011, 19:07
Βασικά είμαι σίγουρος ότι οι δικοί μας ήδη ετοιμάζονται να συνεργαστούν με εταιρείες...
Στανταρντ.
Σιγά μην τους χαλάσει..
Επίσης να δείτε που θα είμαστε οι πρώτοι σε διαγραφές κλπ...

Nikolakoukos
26-08-2011, 19:15
Μπορεί να έχεις και δίκιο . Αλλά εγώ μιλάω για εμάς τους φητητές , τους καθηγητές μας δεν τους επηρέασε ποτέ τπτ ... Εμείς γιατί ήμαστε τόσο ζώα δεν ξέρω

Synthelectric
26-08-2011, 19:31
Στην πορεία συμμετοχή από τη σχολή υπήρχε. Τώρα αν κατεβαίνατε όλοι... (δεν ξέρω για σένα.)
Και άμα πει δηλαδή κάποιος για συνέλευση ας πούμε τη Δευτέρα, θα κατεβείτε; Ή από το φορουμ πάλι θα ρωτάνε μερικοί;

Και για τους καθηγητές, κάποιοι μέχρι και τον Ιούλιο σε συζητήσεις λέγανε ότι είναι μαζί μας και θα κινητοποιηθούν... φραγκόσυκα.
Αλλά και αρκετοί ρε παιδιά αγωνίζονται με γελοιογραφίες στην πόρτα τους.

Α η δαπ ακόμα Μύκονο είναι; Πήραν παράταση οι διακοπές τους αφού πέτυχαν το στόχο τους;


Φυσικό ΕΚΠΑ Παρασκευή.
Νομική ΕΚΠΑ Τετάρτη.
Πληροφορική Αθήνας συνέχεια μέσω Google Plus...

jesu
26-08-2011, 19:42
Σαν ΑΝ.ΑΡ.ΣΥ.Π θα ζητήσουμε να καλεστεί ΓΣ για την Τρίτη, και να παρθεί απόφαση για αναβολή μιας βδομάδας της εξεταστικής. Αλλά όπως καταλαβαίνετε με τους υπάρχοντες συσχετισμούς στο ΔΣ δεν εξαρτάται από μας. Επίσης είναι προφανές οτι αν πάει να γίνει αναβολή θα έχουμε τις κλασσικές γκρίνιες. Οπότε είναι σημαντικό μια τέτοια απόφαση να παρθεί από ΓΣ φοιτητών ή από τη Σύγκλητο. Θα έχουμε νεότερα σύντομα.

greg_apateonas
26-08-2011, 20:30
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο αν κανονιστεί συνέλευση να έχει απαρτία για να μπορέσουμε να πάρουμε απόφαση, επομένως όσοι ενδιαφέρονται είναι αναγκαίο να δώσουν και το παρόν...

rania
26-08-2011, 22:08
Μακάρι να καταφέρει να καλεστεί εν τέλει, δεν γίνεται να κάνουν όλα τα ιδρύματα κι εμείς να κοιτάμε άπραγοι. Ούτε φυσικά να κάνουμε ΓΣ για το θεαθήναι. Δηλαδή σοβαρά τώρα, για μια φορά αφήστε τυχόν τουρνουά προ και δηλωτής ή τυχόν διακοπές στη Μυκονάρα και πεταχτείτε μια βόλτα από τη σχολή.

Ekpaideuomenos
26-08-2011, 22:19
30/8 οι ηλεκτρολόγοι έχουν συνέλευση
εσείς συνεχίστε να την παίζετε :metal::metal:

allenopoulos
26-08-2011, 23:56
30/8 οι ηλεκτρολόγοι έχουν συνέλευση
εσείς συνεχίστε να την παίζετε :metal::metal:
1000 συγγνώμη αλλά το spam επιβάλλεται, η cache έκανε το θαύμα της:
http://i.imgur.com/Vk4BK.png
http://i.imgur.com/JNLPv.png

sphlanx
27-08-2011, 00:19
Συνέλευση τώρα με ή χωρίς απόφαση ΔΣ.

Εγω λέω πάντως όποιος ενδιαφέρεται Τρίτη να είναι στη σχολή και βλέπουμε. Όχι να κλείσει όλη η Ελλάδα και εμείς να ήμαστε ανοιχτοι...

giannis88
27-08-2011, 00:26
Συνέλευση τώρα με ή χωρίς απόφαση ΔΣ.

Εγω λέω πάντως όποιος ενδιαφέρεται Τρίτη να είναι στη σχολή και βλέπουμε. Όχι να κλείσει όλη η Ελλάδα και εμείς να ήμαστε ανοιχτοι...

++++++++++++++++++++

giannis88
27-08-2011, 00:26
30/8 οι ηλεκτρολόγοι έχουν συνέλευση
εσείς συνεχίστε να την παίζετε :metal::metal:

σε τσάκωσα
http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2011/08/blog-post_2223.html

TopGear
27-08-2011, 00:59
σε τσάκωσα
http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2011/08/blog-post_2223.html


Σεβασμος λοιπον στους μηχανικους των 60 μαθηματων που φαγανε τα νιατα τους να διαβαζουν.

Και που κάνουν πολλά πράγματα ίδια με πληροφορική, αλλά σε 2 εξάμηνα κι όχι 1...

Τι να πουν και οι γιατροί ξέρω γω για νιάτα, που τεμπελιάζουν όλη μέρα και μετά με ένα ξενύχτι παίρνουν 10αρια...Τς τς τς...

Synthelectric
27-08-2011, 01:03
Η πρώτη δυναμική αντίδραση στα νέα μέτρα για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ έρχεται από το Πολυτεχνείο, όπου η Σύγκλητος αποφάσισε να μεταφέρει την εξεταστική περίοδο, που άρχιζε τη Δευτέρα στις 5 Σεπτεμβρίου.


Παράλληλα, οι φοιτητές αποφάσισαν να αρχίσουν την προσεχή Τρίτη γενικές συνελεύσεις με στόχο καταλήψεις των σχολών.


Στην απόφασή της η Σύγκλητος τονίζει μεταξύ άλλων «την αντίθεσή της με το νόμο, γιατί αποδομεί το δημόσιο και δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, εγείρει κρίσιμα θέματα αντισυνταγματικότητας, όσον αφορά στην αυτοδιοίκηση, στην ελεύθερη δημοκρατική και ακαδημαϊκή λειτουργία του, αποστερεί από δημόσιους πόρους την εκπαίδευση, την έρευνα και τη φοιτητική μέριμνα, διαγράφει φοιτητές που αγωνίζονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, υποβαθμίζει τις σπουδές και τα διπλώματα που απονέμονται, και καταργεί το πανεπιστημιακό άσυλο».

Στο πλαίσιο αυτό, η Σύγκλητος διαμηνύει: «αναλαμβάνει τις ευθύνες της ώστε:

1. Να διαμορφωθούν οι όροι της δημοκρατικής και ακαδημαϊκής λειτουργίας και διοίκησης του Ε.Μ.Π. Σε πρώτη φάση καλεί όλα τα μέλη των εκλεγμένων οργάνων να παραμείνουν και να αγωνιστούν, έτσι ώστε να διασφαλίσουν τη λειτουργία του ιδρύματος.

2. Να προβάλλει και να συμβάλλει με κάθε θεμιτό και νόμιμο τρόπο στην κατάργηση των αντιδημοκρατικών, αντισυνταγματικών επιταγών του νόμου»

Επίσης, η Σύγκλητος τονίζει ότι «στηρίζει τις κινητοποιήσεις των φορέων της Πολυτεχνειακής κοινότητας στην περίοδο των εξετάσεων, η έναρξη των οποίων μετατίθεται στις 5 Σεπτεμβρίου» και «απευθύνεται στην κοινωνία την οποία καλεί να στηρίξει τη μεγάλη δική της κατάκτηση που είναι το δημόσιο, δημοκρατικό πανεπιστήμιο».

Να σημειωθεί ότι αναμένονται οι συνεδριάσεις των Συγκλήτων του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πατρών τη Δευτέρα, ενώ θα ακολουθήσει και έκτακτη σύνοδος πρυτάνεων.

http://www.nooz.gr/greece/dunamiki-antidrasi-tou-emp-sto-neo-nomosxedio

TopGear
27-08-2011, 01:14
Η πρώτη δυναμική αντίδραση στα νέα μέτρα για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ έρχεται από το Πολυτεχνείο, όπου η Σύγκλητος αποφάσισε να μεταφέρει την εξεταστική περίοδο, που άρχιζε τη Δευτέρα στις 5 Σεπτεμβρίου.

Εγώ ρε γμτ, άλλο δεν καταλαβαίνω. Στο Πολυτεχνείο έχουν περισσότερα μαθήματα και ξεκινάνε 5 του μηνός, Δευτέρα. Οι δικοί μας μόλις χτυπήσει πρωτομηνιά, τους πιάνει η πιλάλα και πρέπει να τα κάνουν όλα; Όλοι οι άλλοι είναι ηλίθιοι κι εμείς οι έξυπνοι; Πφφφφφφφφ. Κάποτε γράφαμε και Σάββατα, μας κουβαλάμε να γράφουμε και στις 9, αντί πχ 10, όλες οι "καινοτομίες" εδώ στο πρότυπο ίδρυμα εφαρμόζονται.

giannis88
27-08-2011, 01:24
http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_Autumn

για να παραδειγματιζόμαστε λίγο.

Synthelectric
27-08-2011, 11:54
http://www.youtube.com/watch?v=jq95I3kKHCI&feature=player_embedded

Τι ωραία γυναίκα...
Μετά τη ψήφιση στη Βουλή (με ευρεία συναίνεση) του νόμου - πλαισίου για την Εκπαίδευση, η Σύγκλητος στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) έλαβε την απόφαση να παρατείνει κατά μια εβδομάδα την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, η οποία μετατίθεται από τις 29 Αυγούστου στις 5 Σεπτεμβρίου. Έπειτα, θα ακολουθήσουν γενικές συνελεύσεις καθηγητών και φοιτητών του Πολυτεχνείου προκειμένου να καθοριστεί η περαιτέρω στάση του Ιδρύματος.
Ο νέος νόμος – πλαίσιο θα αποτελέσει αντικείμενο συνεδρίασης της Συγκλήτου στο πανεπιστήμιο Αθηνών το οποίο θα τοποθετηθεί σχετικά τη Δευτέρα 29 Αυγούστου. Απόφαση κατά των ψηφισμένων αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει εκδώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), χωρίς να έχει διευκρινιστεί τι θα συμβεί με την επικείμενη εξεταστική περίοδο των φοιτητών.
Τη δική τους αντίθεση στο νόμο του υπουργείου Παιδείας εξέφρασαν από κοινού φοιτητές και καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία της δημοτικής αγοράς, στα Χανιά. «Επέρχεται η ιδιωτικοποίηση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, όπως επίσης και ο έλεγχος του Πανεπιστημίου από στοιχεία εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας», αναφέρει ο πρύτανης του Ιδρύματος Γιάννης Φίλης. Καθηγητές έκαναν λόγο για υποβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης.
Στο μεταξύ, διάσταση απόψεων σημειώνεται ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς ως προς τον τρόπο εκλογής των πρυτάνεων (μόνο από το σύνολο των διδασκόντων κάθε ιδρύματος). Κάποιοι χαρακτηρίζουν «επικοινωνιακού χαρακτήρα» τη συγκεκριμένη αλλαγή από το υπουργείο Παιδείας, ζητώντας τη διατήρηση της υφιστάμενης δομής των οργάνων και των τμημάτων και τασσόμενοι υπέρ της εκλογής των μονοπρόσωπων οργάνων από τη βάση. Άλλοι στηρίζουν τη ρύθμιση, ζητώντας την επέκτασή της και στα υπόλοιπα όργανα.
Αντισυνταγματικό χαρακτηρίζουν το νόμο - πλαίσιο πρυτάνεις όπως ο κ. Γιάννης Μυλόπουλος (ΑΠΘ), ο οποίος κάνει λόγο για σοβαρά ερωτήματα γύρω από την αυτοδιοίκηση και το δημοκρατικό χαρακτήρα των ιδρυμάτων. Ο ίδιος θεωρεί ότι υπονομεύεται ο δημόσιος χαρακτήρας των πανεπιστημίων και εκφράζει την ανησυχία του για τη δημόσια χρηματοδότηση.
Γενικότερα, η ΠΟΣΔΕΠ εκτιμά πως ελάχιστο έργο επιδεικνύεται από το υπουργείο στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την έρευνα, στην προώθηση αιτημάτων όπως οι εξελίξεις και οι διορισμοί προσωπικού, στη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων κ.ο.κ. Αντίθετα, χαρακτηρίζει την κυβέρνηση «ιδιαίτερα δραστήρια στην προώθηση μιας αντίληψης απαξίωσης των ακαδημαϊκών δασκάλων, των ερευνητών και των ιδρυμάτων».
Από την πλευρά τους, κινήσεις φοιτητών μιλούν ανάμεσα σε άλλα για σοβαρές επιπτώσεις στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, καθώς «στην ουσία, ο φοιτητής θα στοχεύει στην συλλογή του απαραίτητου αριθμού πιστωτικών μονάδων (ECTS) ενώ απόφοιτοι ΙΕΚ και κολεγίων θα μπορούν να εισέρχονται στα δημόσια πανεπιστήμια με μόνη διαδικασία την αναγνώριση των ECTS». Μιλούν δε για «μείωση στο ελάχιστο» των συγγραμμάτων, αναφέρουν πως «το τμήμα κάθε σχολής θα έχει ελάχιστες αρμοδιότητες και δε θα μπορεί να καταρτίσει ούτε καν τον οδηγό σπουδών του», ενώ εκφράζουν την ανησυχία τους για τη διασφάλιση του πανεπιστημιακού ασύλου.
Συναινούν στην άρνηση ΔΑΠ και ΠΑΣΠ
Τέλος, τόσο η ΟΝΝΕΔ όσο και η ΠΑΣΠ που αισθάνονται να θίγονται από τον νέο νόμο, επειδή καταργεί τη φοιτητική συμμετοχή στη διοίκηση των ιδρυμάτων, εκφράστηκαν πολύ αρνητικά. Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ανδρέας Παπαμιμίκος δήλωσε ότι «προσπαθούν να μας καταργήσουν στα χαρτιά», ενώ ο γραμματέας της ΠΑΣΠ Μιχαλης Νικηφόρος ήταν πολύ επιθετικός και κατηγόρησε την υπουργό ότι «πανηγυρίζει επειδή κατάφερε να συσπειρώσει τις πιο αντιδραστικές δυνάμεις ώστε να περάσει νομοσχέδιο απορρύθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης», ενώ κάλεσε τους φοιτητές σε μαζικές κινητοποιήσεις.
Το σκίτσο που δημοσιεύεται στο άρθρο είναι του Soloup Modigliani
http://www.tvxs.gr/news/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%C2%AB%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%C E%BD-%CF%84%CE%B1-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1%C2%BB-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%C E%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF

sphlanx
27-08-2011, 17:34
Αιντε λοιπόν ανακοινώστε την τη ρημάδα τη συνέλευση αφού αποφασίστηκε στο ΔΣ.

Τρίτη 30/8 στις 13:00.

Περιμένουμε βέβαια και πιο επίσημη ανακοίνωση

TopGear
27-08-2011, 17:44
Αιντε λοιπόν ανακοινώστε την τη ρημάδα τη συνέλευση αφού αποφασίστηκε στο ΔΣ.

Τρίτη 30/8 στις 13:00.

Περιμένουμε βέβαια και πιο επίσημη ανακοίνωση

Και τη ρημάδα τη μετάθεση... :p :p :p

sphlanx
27-08-2011, 17:55
Και τη ρημάδα τη μετάθεση... :p :p :p

Ναι βεβαια αν η συνέλευση έχει απαρτία και αγωνιστική διάθεση κάτι μου λέει οτι δεν θα την χρειαστούμε. Στο κάτω κάτω ξέρουμε καλά τι φρούτα είναι Πελεγρίνης-Γεωργιάδης.

Θανάσης Χ.
27-08-2011, 18:08
Και πουτάνες στα Δ.Σ. των Πανεπιστημίων! (http://teddygr.blogspot.com/2011/08/blog-post_26.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2Fteddygr+%28Cogito+ ergo+sum%29)

manta-rini
27-08-2011, 18:11
Εμείς είμαστε "πρότυπο" ίδρυμα, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα του διαόλου, ούτε είμαστε εξεταστικό και φιλανθρωπικό κέντρο.

Και στανταράκι, τελευταία μέρα θα ψαχνόμαστε αν δίνεται μάθημα ή δε δίνεται, λόγω μετάθεσης. Επιπλέον, θα λάβουμε την απάντηση "οι συνάδελφοι έχουν κανονίσει τις άδειές τους και δεν είναι δυνατή η αλλαγή ημερομηνιών"...


χαχαχαχα
πόσο true όμως...

CkRoFoC
27-08-2011, 20:08
http://www.forums.gr/showthread.php?8737-%C1%ED%E1%EA%EF%E9%ED%FE%F3%E5%E9%F2-%F0%EF%F5-%E1%F6%EF%F1%EF%FD%ED-%F4%EF-%D4%EC%DE%EC%E1-%CF%D7%C9-%C5%D1%D9%D4%C7%D3%C5%C9%D3&p=1171277&viewfull=1#post1171277

leopal
28-08-2011, 09:38
http://www.forums.gr/showthread.php?8737-%C1%ED%E1%EA%EF%E9%ED%FE%F3%E5%E9%F2-%F0%EF%F5-%E1%F6%EF%F1%EF%FD%ED-%F4%EF-%D4%EC%DE%EC%E1-%CF%D7%C9-%C5%D1%D9%D4%C7%D3%C5%C9%D3&p=1171277&viewfull=1#post1171277

Μηπως να μπει και καπου αλλου ωστε να το δουν οσο δυνατον περισσοτεροι;

Synthelectric
28-08-2011, 09:48
Είναι κανείς στο group του DI στο facebook? Ας το βάλει και εκεί...

TopGear
28-08-2011, 10:11
http://www.forums.gr/showthread.php?8737-%C1%ED%E1%EA%EF%E9%ED%FE%F3%E5%E9%F2-%F0%EF%F5-%E1%F6%EF%F1%EF%FD%ED-%F4%EF-%D4%EC%DE%EC%E1-%CF%D7%C9-%C5%D1%D9%D4%C7%D3%C5%C9%D3&p=1171277&viewfull=1#post1171277


Επίσης, μετά από πρόταση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα να συγκλιθεί από τον Πρόεδρο του Τμήματος άμεσα Γενική Συνέλευση Τμήματος που να καταδικάζει το νέο Νόμο-Πλαίσιο Διαμαντοπούλου καθώς επίσης καλούμε τη Σύγκλητο να πάρει καταδικαστική θέση ως προς το Νόμο-Πλαίσιο.

Όχι προσωπικά για σένα, αλλά κάθε φορά που το βλέπω αυτό σκέφτομαι πώς ο άλλος (που δέχεται τις αντιδράσεις δηλαδή) θα σηκώσει το πόδι, θα ρίξει μια πορδή και κάτι τρέχει στα γύφτικα...Πολλές καταδίκες μαζευτήκανε και "φυλακή" καμία...

Gravity
28-08-2011, 12:06
Ειμαι 6 χρονια στη σχολη αυτη. Αυτο δεν περιμενα οτι θα το πω ποτε..


Τοπ γκιαρ θες να γινουμε φιλοι? :)

alexb
28-08-2011, 12:20
Επειδή δεν έχω καταλάβει καλά...
Με το νέο νόμο που ψηφίστηκε, πρέπει να παίρνουμε πρυχίο στα ν+2 χρόνια (6 σε εμάς) ή στα 2ν+2 (8 σε εμάς) και μετά θα διαγραφόμαστε;;
Και με τους αιώνιους φοιτητές τι ακριβώς ισχύει;

Mr. Iso
28-08-2011, 12:49
(2n+2 κάνει 10, όχι 8.)
Με το νέο νόμο οι απο φέτος(?) θα έχουν ν+2 έτη για να τελειώσουν ή ν+4 αν δουλεύουν. Με τους ήδη αιώνιους δίνει περιθώριο (κάπου είδα κ το αντιστοιχο πινακάκι), το οποίο χοντρικά είναι στα όρια που έθετε ο νόμος της Γιαννάκου.
Βέβαια υποψιάζομαι ότι όσες διαγραφές είδαμε με τον προηγουμενο νόμο, άλλες τόσες θα δουμε κ εδώ..

Synthelectric
28-08-2011, 12:50
n+2 apo dw kai pera an efarmostei gia tous neous....

gia tous palious:
http://www.forums.gr/showthread.php?23104-%C3%E5%ED%E9%EA%DD%F2-%E1%F0%EF%F1%DF%E5%F2-%F3%F7%E5%F4%E9%EA%DC-%EC%E5-%F4%E7-%F3%F7%EF%EB%DE-%C9%C9&p=1170943&viewfull=1#post1170943

Synthelectric
28-08-2011, 13:35
ενημερωτικά από indymedia:

http://www.forums.gr/attachment.php?attachmentid=2780127802

προβλέπω να γίνεται της πουτ...

TopGear
28-08-2011, 18:28
Ειμαι 6 χρονια στη σχολη αυτη. Αυτο δεν περιμενα οτι θα το πω ποτε..


Τοπ γκιαρ θες να γινουμε φιλοι? :)

Μπζήσου.


(2n+2 κάνει 10, όχι 8.)
Με το νέο νόμο οι απο φέτος(?) θα έχουν ν+2 έτη για να τελειώσουν ή ν+4 αν δουλεύουν. Με τους ήδη αιώνιους δίνει περιθώριο (κάπου είδα κ το αντιστοιχο πινακάκι), το οποίο χοντρικά είναι στα όρια που έθετε ο νόμος της Γιαννάκου.
Βέβαια υποψιάζομαι ότι όσες διαγραφές είδαμε με τον προηγουμενο νόμο, άλλες τόσες θα δουμε κ εδώ..

Το εύχομαι...

rania
28-08-2011, 19:49
Είναι κανείς στο group του DI στο facebook? Ας το βάλει και εκεί...

Το έβαλα, 5-6 θα κατέβουν από πρωτοετείς εικάζω (χώρια από όσους έχουν χωθεί σε παρατάξεις).

Synthelectric
28-08-2011, 20:02
Nice!
Από εσάς τους νέους εξαρτάται μην το ξεχνάτε...

giannis88
28-08-2011, 20:37
πάντως να την πω τη μαλακία μου όποιος έρθει απλά επειδή του μύρισε ότι θα καθυστερήσει η εξεταστική(και τον βολεύει), και όχι επειδή καταλαβαίνει στο ελάχιστο γιατί είναι απαραίτητο να ξεκινήσει αγώνας ΚΑΙ στα πανεπιστήμια καλύτερα να κάτσει σπίτι του.

Mithrandir6
28-08-2011, 20:45
πάντως να την πω τη μαλακία μου όποιος έρθει απλά επειδή του μύρισε ότι θα καθυστερήσει η εξεταστική(και τον βολεύει), και όχι επειδή καταλαβαίνει στο ελάχιστο γιατί είναι απαραίτητο να ξεκινήσει αγώνας ΚΑΙ στα πανεπιστήμια καλύτερα να κάτσει σπίτι του.

τωρα μας καιγεται ολων ο κωλος οποτε πιστευω ολοι νοιαζονται

paris7891
28-08-2011, 20:55
poio einai t group t di sto facebook?

TopGear
28-08-2011, 21:35
Υπάρχει κάπου το ΦΕΚ για τον ψηφισμένο νόμο και τις μεταβατικές διατάξεις;

hamster
28-08-2011, 21:44
poio einai t group t di sto facebook?http://www.facebook.com/group.php?gid=152806096262

TopGear
28-08-2011, 21:52
Επίσης, βρήκα και αυτό (http://www.minedu.gov.gr/blog/?p=303):


ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΣΩΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ;

Όχι, το Υπουργείο δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, ούτε το προβλέπει στο Νομοσχέδιο. Η Πολιτεία δεν θα αναγνωρίζει τους ‘αιώνιους φοιτητές’ στους υπολογισμούς για τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων.
Αποφάσεις για διαγραφή μπορούν να πάρουν μόνο τα Ιδρύματα.Αν ισχύει, δε μπορώ να καταλάβω, τι ζόρι θα τραβήξει ένα ίδρυμα και με τι "ελαφρότητα" θα διαγράψει κόσμο που επιθυμεί συνέχιση σπουδών (γιατί μια φορά στο φυσικό, είχα δει και κανά 2-3 που ζητήσανε αίτηση οικειοθελούς διαγραφής), όταν η αμφισβήτηση της ποιότητας σπουδών του λόγω της αδιαφορίας μερικών διδασκόντων, της έλλειψης πόρων, αιθουσών, συγγραμάτων, διαφανειών κτλ είναι καθημερινό φαινόμενο, αναπόφευκτο όλα αυτά τα χρόνια...

Για την κατάργηση των συγγραμάτων με δαπάνη του δημοσίου από το 2014 -2015, έχει μιλήσει κανείς;

Synthelectric
28-08-2011, 22:31
Πάντως η απόλυτη σιγή των καθηγητάδων μας σπάει κόκαλα...
Να δείτε που θα προσπαθήσουν να μας "συνετίσουν". Στο χέρι μας είναι βέβαια να τους απαντήσουμε.

giannis88
29-08-2011, 16:19
Δήλωσα δημοσίως ότι η απόφαση του ανωτάτου συλλογικού του πανεπιστημίου είναι
σεβαστή και θα εφαρμοσθεί, όπως πρέπει να εφαρμόζονται και οι νόμοι
της πολιτείας
το πιάσατε το υπονοούμενο, ε μεγαλοετείς μου??

// με bold το υπονοούμενο. θα γίνει της διαγραφής το κάγκελο.

ironick
29-08-2011, 16:40
ποιο από τα 2? υπάρχει ένα στην πρώτη πρόταση και ένα στην δεύτερη-τρίτη πρόταση?

και τα 2 φαντάζομαι..

daimonios..
29-08-2011, 16:46
exw ntokoumento fwtografia che apo to dwmatio tou gewrgiadh

wallace
29-08-2011, 17:29
Από το webmail.

Αγαπητοί συνάδελφοι και φοιτητές,
σας επισυνάπτω την σημερινή απόφαση της συγκλήτου
και σας πληροφορώ τα παρακάτω.
1.Η αναβολή των προγραμματισμένων εξετάσεων ζητήθηκε από όλες
ανεξαιρέτως τις φοιτητικές παρατάξεις με το αιτιολογικό να συγκληθούν
γενικές συνελκεύσεις των φοιτητών για να συζητήσουν/αποφασίσουν
για το νέο νόμο πλαίσιο των πανεπιστημίων.
2.Δήλωσα δημοσίως ότι η απόφαση του ανωτάτου συλλογικού του πανεπιστημίου είναι
σεβαστή και θα εφαρμοσθεί,όπως πρέπει να εφαρμόζονται και οι νόμοι
της πολιτείας,και θα προτιμούσα η όποια απόφαση για αναβολή να ληφθεί
από τη γενική συνέλευση του Τμήματος μου,στην οποία συμμετέχουν
κατα 50% και φοιτητές,μετά από ανταλλαγή απόψεων ώστε να ελαχιστοποιηθούν πχ
παρενέργειες που επιδρούν στην ολοκλήρωση των σπουδών αρκετών φοιτητών.

Η απόφαση της συγκλήτου περί αναβολής δεν συμπεριλαμβάνει λεπτομέρειες.
ως προς την υλοποίηση.Για να μην υπάρξει καθυστέρηση στην ενημέρωση κυρίως των φοιτητών
σας ενημερώνω για τα παρακάτω.
1.Τα εξεταζόμενα μαθήματα απο 1 έως και 9 Σεπτεμβρίου μεταφέρονται ώς έχουν
(χωρίς καμία αλλάγή ώς προς την σειρά και τις ώρες εξέτασης) στο δάστημα που
ακολουθεί την λήξη της εξεταστικής περιόδου δηλαδή από Δευτέρα 3/10 έως και
Τρίτη 11/10.
2.Οι ίδιες μεταβολές ισχύουν και για τις εξετάσεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
3.Η γενική συνέλευση του Τμήματος θα συγκληθεί τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου.
Υπενθυμίζω στους διευθυντές τομέων να ορίσουν τους εκπροσώπους τους
σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα που έχει σταλεί απο τη γραμματεία
τον Ιούλιο
Παναγιώτης Γεωργιάδης
Πρόεδρος Τμήματος


Μην προτρεχεται μερικοι σε βεβιασμενες κινησεις κανενα δε συμφερει αυτο το εκτρωμα απλα ας οργανωσουμε σωστα τη δραση μας αυτη τη φορα για να εχουμε θετικο αποτελεσμα.

TopGear
29-08-2011, 18:27
Όταν στα πανεπιστήμια περνάνε αυτοί (http://news247.gr/ellada/paideia/Panellinies/me_2_sth_filologia_athhnwn_kai_4_6_sthn_arxitekton ikh_emp.1346292.html), μετά οι αιώνιοι που σου φταίνε;;; Αυτό είναι που διασφαλιζόταν το "επίπεδο σπουδών"...Οι σχολές που τα'χουν κάνει πλακάκια με το υπουργείο, δεν υποβαθμίζονται; Θα το δεχτούν άραγε; Ε μετά πώς να μη γίνουν και τα πτυχία μονοετή;

ektwr
29-08-2011, 19:03
Όταν στα πανεπιστήμια περνάνε αυτοί (http://news247.gr/ellada/paideia/panellinies/me_2_sth_filologia_athhnwn_kai_4_6_sthn_arxitekton ikh_emp.1346292.html), μετά οι αιώνιοι που σου φταίνε;;; Αυτό είναι που διασφαλιζόταν το "επίπεδο σπουδών"...Οι σχολές που τα'χουν κάνει πλακάκια με το υπουργείο, δεν υποβαθμίζονται; Θα το δεχτούν άραγε; Ε μετά πώς να μη γίνουν και τα πτυχία μονοετή;

330 ΠΛΗpΟΦΟpΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 16 16 14825 15.83 22.3 7217 7.76 11.5

Trifyllenia
29-08-2011, 20:20
Τα τελευταία χρόνια πάντως στο di ίσα - ίσα το επίπεδο ανεβαίνει :-) Τα μαθήματα γίνονται πιο απαιτητικά, αλλά οι καινούριοι (κ μπράβο τους :-) ) παίρνουν συνολικά καλύτερους βαθμούς.Τα μικρότερα έτη έχουν κ πολλούς καλούς προγραμματιστές.

Επίσης ο Νόμος θα έπρεπε να φέρνει ακόμα περισσότερες αλλαγές, σιγά τα ωά, νερόβραστος είναι. Τέλος στη δύναμη των παρατάξεων κ ευελπιστώ κάποια στιγμή να πάει η 3οβάθμια (κ όχι μόνο) τελείως με το σύστημα της Αμερικής.

alehri
29-08-2011, 22:47
Τα τελευταία χρόνια πάντως στο di ίσα - ίσα το επίπεδο ανεβαίνει :-) Τα μαθήματα γίνονται πιο απαιτητικά, αλλά οι καινούριοι (κ μπράβο τους :-) ) παίρνουν συνολικά καλύτερους βαθμούς.Τα μικρότερα έτη έχουν κ πολλούς καλούς προγραμματιστές.

Επίσης ο Νόμος θα έπρεπε να φέρνει ακόμα περισσότερες αλλαγές, σιγά τα ωά, νερόβραστος είναι. Τέλος στη δύναμη των παρατάξεων κ ευελπιστώ κάποια στιγμή να πάει η 3οβάθμια (κ όχι μόνο) τελείως με το σύστημα της Αμερικής.

Nα έχουμε δίδακτρα 30.000 ευρώ και πάνω, να ζούμε σε γκέτο και να έχουμε μαθήματα τύπου Ανάπτυξη εφάρμογων για Iphone δηλαδή? Και στο λύκειο αντί για βρύσες με νερό να έχου βρύσες με κοκα κόλα γιατί το σχολείο πρέπει να έχει χορηγό για να επιβιώσει?(Κάπου στο τέξας έχει γίνει) Επίσης υποχρεωτικά ένα διπλό μπέργκερ από τα μκ ντόναλτσς και ένα καφέ με 10 ευρώ, 1000 θερμίδες και 10000 παράνομα ανήλικους εργαζόμενους στην αφρική από τα στάρμπαξ!! ΓΙΕΑΑΑ

Trifyllenia
29-08-2011, 23:22
Nα έχουμε δίδακτρα 30.000 ευρώ και πάνω, να ζούμε σε γκέτο και να έχουμε μαθήματα τύπου Ανάπτυξη εφάρμογων για Iphone δηλαδή? Και στο λύκειο αντί για βρύσες με νερό να έχου βρύσες με κοκα κόλα γιατί το σχολείο πρέπει να έχει χορηγό για να επιβιώσει?(Κάπου στο τέξας έχει γίνει) Επίσης υποχρεωτικά ένα διπλό μπέργκερ από τα μκ ντόναλτσς και ένα καφέ με 10 ευρώ, 1000 θερμίδες και 10000 παράνομα ανήλικους εργαζόμενους στην αφρική από τα στάρμπαξ!! ΓΙΕΑΑΑ

Εκπληκτική τοποθέτηση. Γιατί έτσι ακριβώς είναι τα Πανεπιστήμια στην Αμερική :-)

//Παρεμπιπτόντως ήδη σε γκέτο ζούμε. Ποιός είναι ο συγκεκριμένος προβληματισμός σου επί τούτου?

alehri
29-08-2011, 23:35
Α ξεχάσα να αναφέρουμε και τους φοιτητές που μπερδεύουν την ζωή με το counter strike και κάνουν γενική εκκαθάριση :P Όχι ντάξει πέρα από την πλάκα σκέψου ότι το πανεπιστήμιο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας και για όσους έχουν ασχοληθεί λίγο παράπανω με το τι είναι Αμερική πέρα από το Gossip Girl, η κοινωνία πάει κατά διαόλου. Επίσης το ότι μια χώρα 400 εκατομμυρίων έχει καλύτερα πανεπιστήμια(με δίδακτρά 30000 ευρώ ξαναλέω-πολύ αξιοκρατικό) από μια χώρα 10 εκατομμυρίων(δωρεάν προς το παρόν) ε είναι λίγο λογικό έτσι? Δεν είναι μόνο θέμα συστήματος

//μακάρι να ήταν έτσι τα γκέτο

Trifyllenia
29-08-2011, 23:47
Α ξεχάσα να αναφέρουμε και τους φοιτητές που μπερδεύουν την ζωή με το counter strike και κάνουν γενική εκκαθάριση :P Όχι ντάξει πέρα από την πλάκα σκέψου ότι το πανεπιστήμιο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας και για όσους έχουν ασχοληθεί λίγο παράπανω με το τι είναι Αμερική πέρα από το Gossip Girl, η κοινωνία πάει κατά διαόλου. Επίσης το ότι μια χώρα 400 εκατομμυρίων έχει καλύτερα πανεπιστήμια(με δίδακτρά 30000 ευρώ ξαναλέω-πολύ αξιοκρατικό) από μια χώρα 10 εκατομμυρίων(δωρεάν προς το παρόν) ε είναι λίγο λογικό έτσι? Δεν είναι μόνο θέμα συστήματος

//μακάρι να ήταν έτσι τα γκέτο

Ας κάνουμε τότε την αντιστοίχιση με τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Ποιά η σχέση μας ως τώρα με τα αντίστοιχα καλά του ίδιου (αριθμητικά) πληθυσμού πχ Νορβηγίας, Σουηδίας, Φινλανδίας?

Επίσης σχετικά με τα δίδακτρα ακόμη κ στα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα μιλάμε για ποσά 4000 ευρώ όχι 40.000 ευρώ. Κακή αντιστοίχιση για μελλοντικά δίδακτρα. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα παντού για grants κ υποτροφίες.

//Για το τελευταίο σχόλιό σου, στην Κυψέλη έτσι είναι πάντως

Synthelectric
29-08-2011, 23:56
ΥΠΕΠΘ: 29-08-11 Σχετικά με την Ανακοίνωση Τύπου του τμήματος Παιδείας του Συνασπισμού
http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typou/deltia-typoy/29-08-11-sxetika-me-tin-anakoinosi-typoy-toy-tmimatos-paideias-toy-synaspismoy.html

Trifyllenia
30-08-2011, 00:01
ΥΠΕΠΘ: 29-08-11 Σχετικά με την Ανακοίνωση Τύπου του τμήματος Παιδείας του Συνασπισμού


http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typou/deltia-typoy/29-08-11-sxetika-me-tin-anakoinosi-typoy-toy-tmimatos-paideias-toy-synaspismoy.html

Ορίστε: "αναφέρουμε κατηγορηματικά πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση επιβολής διδάκτρων ή πληρωμής συγγραμμάτων στα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια και ΤΕΙ". Οπότε προς τι η ανησυχία?

Ούτως ή άλλως σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να επικεντρωθώ στο θέμα των διδάκτρων*. Τα 2 κύρια σημεία τα οποία με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνη είναι η κατάργηση του ασύλου κ η αποδυνάμωση των παρατάξεων κ των πελατειακών σχέσεων. Άψογα. Ήμασταν η παγκόσμια πρωτοτυπία σε αυτά.

//*Ούτως ή άλλως όπως εξήγησα τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα είναι πολύ φτηνότερα.

Θανάσης Χ.
30-08-2011, 00:02
Εκπληκτική τοποθέτηση. Γιατί έτσι ακριβώς είναι τα Πανεπιστήμια στην Αμερική :-)

//Παρεμπιπτόντως ήδη σε γκέτο ζούμε. Ποιός είναι ο συγκεκριμένος προβληματισμός σου επί τούτου?

Έτσι είναι τα αμερικάνικα πανεπιστήμια.

Η σκληρή «ανταγωνιστικότητα» των αμερικάνικων πανεπιστημίων
http://www.eksegersi.gr/article.php?article_id=6294&cat_id=20&pos=2&issue_id=197

Βουτηγμένοι στα χρέη οι απόφοιτοι των αμερικάνικων πανεπιστημίων
http://www.eksegersi.gr/article.php?article_id=9159&cat_id=20&pos=2&issue_id=267

Αν θες έλα αύριο στη συνέλευση να κάνεις πιο σαφές τι εννοείς όταν λες ότι ο νόμος είναι νερόβραστος και θες περισσότερες αλλαγές.

Trifyllenia
30-08-2011, 00:05
Αν θες έλα αύριο στη συνέλευση να κάνεις πιο σαφές τι εννοείς όταν λες ότι ο νόμος είναι νερόβραστος και θες περισσότερες αλλαγές.

Τα λέω κ από εδώ μια χαρά. Άλλωστε δεν είμαι φοιτήτρια του Τμήματος αυτού πλέον. Επίσης τι να κάνω στις σάπιες Γενικές Συνελεύσεις όπου υπάρχει η πλήρης επικράτηση της αριστερής ιδεολογίας κ τραμπουκισμού?

L@rry
30-08-2011, 00:07
Τα τελευταία χρόνια πάντως στο di ίσα - ίσα το επίπεδο ανεβαίνει :-) Τα μαθήματα γίνονται πιο απαιτητικά, αλλά οι καινούριοι (κ μπράβο τους :-) ) παίρνουν συνολικά καλύτερους βαθμούς.Τα μικρότερα έτη έχουν κ πολλούς καλούς προγραμματιστές.

Επίσης ο Νόμος θα έπρεπε να φέρνει ακόμα περισσότερες αλλαγές, σιγά τα ωά, νερόβραστος είναι. Τέλος στη δύναμη των παρατάξεων κ ευελπιστώ κάποια στιγμή να πάει η 3οβάθμια (κ όχι μόνο) τελείως με το σύστημα της Αμερικής.

Όντως, έχεις δίκιο! Είναι απαίσιο που δεν πληρώνουμε άπειρα λεφτά και δεν καθορίζει το ποιος θα σπουδάσει το εισόδημα των γονιών μας, αλλά οι πανελλήνιες! Επίσης τι κρίμα που δεν κάνει το πρόγραμμα σπουδών μας η microsoft! Και όντως οι φοιτητές δεν πρέπει να έχουν λόγο στο πανεπιστήμιο, τι μας ενδιαφέρει άλλωστε?.. Δεν πάμε καλά μου φαίνεται... έννοια σου και οι γαμάτες κυβερνήσεις το σύστημα της Αμερικής θέλουν να φέρουν, όπως και σε άλλους θεσμους(υγεία, ασφάλεια κλπ).

Trifyllenia
30-08-2011, 00:11
Όντως, έχεις δίκιο! Είναι απαίσιο που δεν πληρώνουμε άπειρα λεφτά και δεν καθορίζει το ποιος θα σπουδάσει το εισόδημα των γονιών μας, αλλά οι πανελλήνιες!

Η χώρα μας μαστίζεται από τα φροντιστήρια, λόγω της απαράδεκτης 2βάθμιας. Η απόδοση στις Πανελλήνιες καθορίζεται από τα φροντιστήρια. Το εισόδημα των γονέων καθορίζει ποιός θα πάει φροντιστήριο κ ποιός όχι. Το εισόδημα των γονέων καθορίζει ποιός θα στείλει το παιδί σε ιδιωτικό σχολείο κ όχι στο γκετοποιημένο δημόσιο.
Επίσης στην Αμερική -κ όχι μόνο- (θα το επαναλάβω άλλη μια φορά) υπάρχει η δυνατότητα για grants κ υποτροφίες.
Αλλά κ πάλι δε θέλω να σταθώ στα δίδακτρα. Δεν επικεντρώνω εκεί τις ομοιότητες που πρέπει να υπάρχουν!
Άστε τα δίδακτρα (που τελικά ΔΕΝ θα υπάρξουν). Μιλήστε για τις πραγματικές αλλαγές του Νόμου.

giannis88
30-08-2011, 00:12
ρε συ τρυφιλένια οκ, αν θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις του ΛΑ.Ο.Σ (τη φωνή της λογικής με λίγα λόγια)υπάρχουν και άλλα μέρη εντάξει.

Trifyllenia
30-08-2011, 00:15
ρε συ τρυφιλένια οκ, αν θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις του ΛΑ.Ο.Σ (τη φωνή της λογικής με λίγα λόγια)υπάρχουν και άλλα μέρη εντάξει.

Όπως εσύ κ ο καθένας αναφέρει τις απόψεις του, έτσι τις αναφέρω κ εγώ. Κάποιοι συμφωνούν μαζί σου, κάποιοι μαζί μου. Απλά είναι λίγο μονότονο να καταγράφονται συνέχεια μόνο οι απόψεις της Αριστεράς στα Πανεπιστήμια.

L@rry
30-08-2011, 00:15
Η χώρα μας μαστίζεται από τα φροντιστήρια, λόγω της απαράδεκτης 2βάθμιας. Η απόδοση στις Πανελλήνιες καθορίζεται από τα φροντιστήρια. Το εισόδημα των γονέων καθορίζει ποιός θα πάει φροντιστήριο κ ποιός όχι. Το εισόδημα των γονέων καθορίζει ποιός θα στείλει το παιδί σε ιδιωτικό σχολείο κ όχι στο γκετοποιημένο δημόσιο.

Σε αυτό που λες για τα φροντιστήρια, έχεις απόλυτο δίκιο. Άλλα αντι να φτιάξουμε τα δημόσια σχολεία και την 2βαθμια εκπαίδευση γενικότερα, συμφωνείς να γαμήσουμε τελείως(γιατί ούτε εμένα με ικανοποιεί ετσι όπως είναι) την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την δημόσια τουλάχιστον.

Synthelectric
30-08-2011, 00:16
Trifyllenia : Σε θυμάμαι πριν μερικά χρόνια... Καμία σχέση όμως... :-)

giannis88
30-08-2011, 00:20
Όπως εσύ κ ο καθένας αναφέρει τις απόψεις του, έτσι τις αναφέρω κ εγώ. Κάποιοι συμφωνούν μαζί σου, κάποιοι μαζί μου. Απλά είναι λίγο μονότονο να καταγράφονται συνέχεια μόνο οι απόψεις της Αριστεράς στα Πανεπιστήμια.
μόνο που αυτό περί αριστερής τρομοκρατίας είναι ολίγον τι ηλίθιο λαοσίτικο και αδωνίτικο. για αυτό είναι λίγο εκνευριστικό να αναπαράγεται και από νέους ανθρώπους. στο θέμα μας τώρα κάτι δεν λειτουργεί καλά το καταστρέφεις τελείως. ωραία λογική. επίσης στα σχολεία η γκετοποίηση δεν υφίσταται σε τόσο μεγάλο βαθμό αφού κανείς γκεταίος δεν θα κάτσει στο λύκειο ή και στο γυμνάσιο. και αν κάτσει κανείς θα κάτσει για να περάσει και αυτός κάπου(παράδειγμα οι αλβανοί που έχουμε στο τμήμα μας, που ντροπή τους κιόλας την βλέπουν και δαπίτες)

Trifyllenia
30-08-2011, 00:20
Trifyllenia : Σε θυμάμαι πριν μερικά χρόνια... Καμία σχέση όμως... :-)

Με θυμάσαι επί 2006-2007? Ανώριμη τελείως.
Εννοείται πως μετά από συγκεκριμένα περιστατικά τραμπουκισμού από παλιούς αριστερούς σε παλιούς ανεξάρτητους στη σχολή, άλλαξα τελείως.

Trifyllenia
30-08-2011, 00:23
μόνο που αυτό περί αριστερής τρομοκρατίας είναι ολίγον τι ηλίθιο λαοσίτικο και αδωνίτικο.

Στο Τμήμα μας πάντως είχαμε 2 (ή κ περισσότερα) περιστατικά. Το ένα ήταν μάλιστα νομίζω σε προεδρικές εκλογές. (συνολικό ξεφτιλίκι δηλ. )
Άσυλο + εκλογές φοιτητών για καθηγητές.. Κακός συνδυασμός τελικά..

Θανάσης Χ.
30-08-2011, 00:23
Τα λέω κ από εδώ μια χαρά. Άλλωστε δεν είμαι φοιτήτρια του Τμήματος αυτού πλέον. Επίσης τι να κάνω στις σάπιες Γενικές Συνελεύσεις όπου υπάρχει η πλήρης επικράτηση της αριστερής ιδεολογίας κ τραμπουκισμού?

Πρέπει κάπως να σπάσεις το σάπιο όπως λες κατεστημένο. Από το πληκτρολόγιο δεν θα πετύχεις και πολλά, για αυτό το λέω.

Synthelectric
30-08-2011, 00:24
Μπα νομίζω τελείωσες και δε σε ενδιαφέρει πιά. Λογικό είναι. Το άλλο που λες είναι δικαιολογία κατά την ταπεινή μου άποψη. No offense!

di\n@
30-08-2011, 00:26
A! μιας και αναφέρθηκε, για πείτε γνώμη για την αλλαγή με τις εκλογές. Λογικά όσοι διαφωνούσαν με την έννοια
της συνδιοίκησης συμφωνούν με το συγκεκριμένο κομμάτι του νόμου?

Morgoth
30-08-2011, 00:30
Κακά τα ψέματα, χρόνια τώρα όποιος έβγαινε στη συνέλευση και έλεγε κάτι που δεν ικανοποιούσε το αριστερό αίσθημα αντιμετώπιζε ειρωνία, χαρακτηρισμούς, εκμετάλλευση εργασιακών δικαιωμάτων των συντρόφων στο ορεινό Περού και Τρότσκι Λένιν Τσεγκεβάρα Στάλιν Ντοστογιέφσκι Δαρβίνο καθώς και ποικίλα άλλα ονόματα-σταθμούς στην ιστορία της ανθρωπότητας για τα οποία δεν έχω αφιερώσει (ούτε πρόκειται) ούτε νανοδευτερόλεπτο από τη ζωή μου να ανοίξω μισή σελίδα να διαβάσω τι είπαν αφού δεν μου καίγεται καρφί.

Από την άλλη έχεις τη ΔΑΠάρα. Τι να πει κανείς για τη ΔΑΠάρα. Η σιωπή τα λέει όλα.

Δε νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα συνεννόησης σε τέτοια συνέλευση όπου το common sense έχει χαθεί :grouphug:

http://www.youtube.com/watch?v=1h58L4uQPSg&feature=related

giannis88
30-08-2011, 00:30
Στο Τμήμα μας πάντως είχαμε 2 (ή κ περισσότερα) περιστατικά. Το ένα ήταν μάλιστα νομίζω σε προεδρικές εκλογές. (συνολικό ξεφτιλίκι δηλ. )
Άσυλο + εκλογές φοιτητών για καθηγητές.. Κακός συνδυασμός τελικά..

μου τα θυμίζεις? κάποια επεισόδια από το τμήμα τα χω χάσει, δεν το λέω ειρωνικά.